Nieuws

STEK en NKK sluiten overeenkomst voor de nieuwe ACB examens

STEK en NKK sluiten overeenkomst voor de nieuwe ACB examens

Op 20 januari jl. tekenden STEK en NKK een overeenkomst voor het afnemen van de nieuwe ACB examens. STEK voorzitter Joop Hoogkamer en secretaris Mart Peeman van het Netwerk Koude- en Klimaattechniek (NKK) bevestigden de overeenkomst met een stevige handdruk. De ACB koudemiddelen (Ammoniak, CO2...

Lees meer
Nieuw bestuurslid Michel Prot

Nieuw bestuurslid Michel Prot

De vorige keer hebben we al gemeld dat het STEK-bestuur is uitgebreid met Wim Stouthart van het STEK-gecertificeerde bedrijf Stonecold airconditioning. In het bestuur vertegenwoordigt Wim alle STEK-deelnemers. Algemene versterking Daarnaast is er nog een uitbreiding, in dit geval voor de algemene...

Lees meer
Online kennismiddag BRL 100 op woe. 24 nov.

Online kennismiddag BRL 100 op woe. 24 nov.

Voldoet uw bedrijf aan de BRL 100? Met een STEK-bedrijfscertificaat module A - f-gassen kunt u dat bijvoorbeeld aantonen. Maar hoe behaalt u een BRL 100 bedrijfscertificaat? Bent u bijv. op de hoogte van benodigde werkprocedures en weet u waar gereedschappen en meetapparatuur aan moeten voldoen?...

Lees meer
Eerste helft 2021 bijna 1.000 geslaagden f-gassenexamens!

Eerste helft 2021 bijna 1.000 geslaagden f-gassenexamens!

In 2020 moesten we vanwege corona de nodige examens uitstellen en verplaatsen. Gelukkig hebben we dat jaar achter ons en kunnen we al een tijd alle examens weer ruim aanbieden. Bijna 1.000 personen hebben in de eerste helft van 2021 via STEK hun f-gassen-examens cat. 1 of cat. 2 (warmtepompen)...

Lees meer
Emissies broeikasgassen 1990-2020

Emissies broeikasgassen 1990-2020

De uitstoot van broeikasgassen is de laatste 10 jaar gedaald, met een versnelling van deze daling sinds 2018. In 2020 lag de emissie op basis van voorlopige cijfers 9,0% lager dan in 2019, een daling van 16,2 Mton CO2-equivalenten. De uitstoot in 2020 was 25,4% lager dan in 1990, op basis van...

Lees meer

Bijna 200 geslaagden bij STEK in juni!

Whow… in de maand juni 2021 hebben bijna 200 personen hun f-gassen cat. 1 of f-gassen cat. 2 persoonscertificaat via STEK behaald! We feliciteren alle geslaagden van harte! Fijn dat u geslaagd bent – Nederland heeft u hard nodig!    

Lees meer
Bijna 200 geslaagden bij STEK in juni!

Bijna 200 geslaagden bij STEK in juni!

In de maand juni 2021 hebben bijna 200 personen hun f-gassen cat. 1 of f-gassen cat. 2 persoonscertificaat via STEK behaald! We feliciteren alle geslaagden van harte! Fijn dat u geslaagd bent – Nederland heeft u hard nodig!

Lees meer

STEK start deelnemersplatform

STEK is voor haar deelnemers (gecertificeerde bedrijven en bedrijven die aan certificering beginnen) een deelnemersplatform gestart. De focus voor het deelnemersplatform ligt op: hulp bieden bij certificering en audits; hulpmiddelen ontwikkelen en ter beschikking stellen; kennisontwikkeling...

Lees meer

Voorbereidingen voor herziening F-gassenverordening

De Europese Commissie is begonnen aan een herziening van de f-gassenverordening (de huidige stamt uit 2014). Zo wordt onder meer gekeken naar de effectiviteit van de verordening en of er aanpassingen nodig zijn. Eind 2021 komt de Europese Commissie met een wijzigingsvoorstel. Bekijk een...

Lees meer

Boeiend programma rond World Refrigeration Day – 26 juni

"Cooling Champions: Cool Careers for a Better World" Jaarlijks op 26 juni is het World Refrigeration Day (WRD). Een dag waarop de koudetechniek wereldwijd extra onder de aandacht wordt gebracht. Dit jaar is het thema: “Cooling Champions: Cool Careers for a Better World”. knvvk & young cool...

Lees meer

Goed opgeleide en gecertificeerde installateurs broodnodig

Certificering en opleiding installateurs aan de orde van de dag Eén van de doelen van het Klimaatakkoord is het verminderen van broeikasgassen en daarmee ook terug­dringing van f-gassen. Feit is dat f-gassen nog veruit het meest toegepaste koude­middel is in industriële koelinstallaties en...

Lees meer

Coronavirus update

Update voor examens en bedrijfscertificering STEK-examens   28 juni 2021: We volgen de richtlijnen van de overheid en het RIVM en stemmen uiteraard af met de examenlocaties. Gezamenlijk willen we onnodige risico’s voor u als examenkandidaat vermijden. Alle STEK-examens gaan gewoon door U wordt op...

Lees meer

Nieuwe EPBD III biedt nu wel kansen

Sinds vorig jaar maart is de vernieuwde Energy Performance of Buildings Directive – kortweg EPBD III - van kracht. De Nederlandse wetgeving over de energieprestatie van gebouwen is daarmee vernieuwd en aangepast aan de Europese wetgeving. Het heeft als doel de energie efficiëntie van gebouwen te...

Lees meer

Warmtepompen installeren met een certificering of een erkenning?  

Gecertificeerde of erkend - wat is eigenlijk het verschil? Het ‘erkende’ bedrijf heeft plaatsgemaakt voor een ‘gecertificeerd’ bedrijf. Voor een erkenning is vaak het lidmaatschap van een branchevereniging voldoende. Met certificering maak je vakmanschap en kwaliteit pas écht aantoonbaar en creëer...

Lees meer

In memoriam Edgar Buter 1967 – 2021

  Afgelopen woensdagavond 7 april 2021 is onze gewaardeerde collega Edgar Buter overleden. Slechts 53 jaren zijn Edgar gegund en dat terwijl hij nog zo boordevol energie en plannen was. Begin maart werd Edgar ziek en als snel bleek het coronavirus de boosdoener. Aanvankelijk was hij nog...

Lees meer

Vernieuwde examens natuurlijke en brandbare koudemiddelen

Vorig jaar zijn de nieuwe normen voor het werken met de natuurlijke koudemiddelen NH­3, CO2 en brandbare koudemiddelen gereedgekomen, resp. de PGS13:2020 en de NPR 7601:2020 en 7600:2020. Een goed moment uiteraard om ook de examens hierop aan te passen! De examens en certificeringen voor deze...

Lees meer