Hardsoldeer-examen

Een hardsoldeer-kwalificatie voor koeltechnische monteurs wordt steeds belangrijker. Met het terugdringen van traditionele f-gassen worden steeds vaker nieuwe, vaak brandbare, koudemiddelen toegepast (zowel natuurlijke koudemiddelen als HFO’s).
Voor installaties waarin deze (brandbare) koudemiddelen worden gebruikt, is in een aantal gevallen ‘goed vakmanschap’ niet meer voldoende. De PED regelgeving en dus ook de Certificerende Instantie vereisen vanaf categorie 2 installaties een hardsoldeer-certificaat van de monteur.

Exameneisen

De eisen van het examenwerkstuk staan beschreven in de soldeermethode-beschrijving.

Opbouw examen

Het examen bestaat uit het maken van een werkstuk met voorgeschreven diameter. Hierbij moet een koper-koper-verbinding en/of een koper-roestvrijstaal-verbinding gemaakt worden zoals beschreven in de soldeermethode. Het examen wordt afgenomen door STEK, het certificaat wordt verstrekt door de EU-CBI Energie Consult Holland.

Het soldeerwerkstuk wordt visueel beoordeeld door de examinator. Bij goedkeuring wordt het opgestuurd naar een röntgentechnisch laboratorium. Na een positieve beoordeling zal Energie Consult Holland het certificaat verstrekken.

Geldigheidsduur

De kwalificaties hebben evenals lasserskwalificaties een beperkte geldigheidsduur. Conform deze normeringen is dit drie jaar. Hierbij wordt opgemerkt dat de werkgever elk half jaar de continuïteit van de soldeerderskwalificaties binnen het geldigheidsgebied moet waarborgen.

Door de eisen van beschikbare normen in werkbare procedures te verwerken, krijgen de soldeerderskwalificaties een plaats binnen de vakgebieden waarin zij noodzakelijk zijn om een goede kwaliteit van permanente verbindingen te verzekeren.

Opleidingen

Voor een opleiding hardsolderen t.b.v. de kwalificatie kunt u terecht bij:

Examen doet u vervolgens bij STEK.

Alles over voorbereiden en examen doen

Uitleg over inschrijven en (her)examen doen

Hier vindt u alle informatie over inschrijven en examen doen.

En hier alle informatie over aanmelden voor een herexamen.

Hoe werkt het online theorie-examen

Kort filmpje met uitleg over de werking

Zelf rondkijken

Uit welke onderdelen bestaan de examens

Examenreglement

Bekijk hier de het examenreglement.

Leermiddelen: Instructieboekje hardsolderen

Instructieboekje hardsolderen

Hier vindt u een handleiding voor het verbeteren van uw soldeervaardigheid bij hardsoldeerverbindingen.

 

Opleidings- en examenlocaties

Opleidingen

Twijfelt u aan uw kennis, dan raden we om aan eerst een opleiding te volgen. Dit voorkomt teleurstelling en bespaart tijd en (examen)geld.

Voor de verschillende opleidingen kunt u terecht bij opleidingsinstituten in heel Nederland.

Veelgestelde vragen over inschrijven en examen doen

Ik weet mijn inloggegevens voor het examenplatform niet meer.
Heeft u zelf de inloggegevens aangemaakt?
Nee  >  neem contact op met degene die u heeft aangemeld.
Ja     >  stuur een e-mail naar examen@stek.nl met verzoek om nieuwe inlog. Vermeld uw voor- en achternaam, voorletters (zoals vermeld op uw identiteitsbewijs), geboortedatum en -plaats

Wat zijn de examenlocaties?
Bekijk hier de examenlocaties.

Wat zijn de eerstvolgende examendata?
Er is vooralsnog geen vast examenrooster. Examens worden ingepland nádat STEK het examengeld heeft ontvangen. Zo spoedig mogelijk daarna laten we de examenkandidaat weten wanneer het examen plaats vindt.

Hoe moet het F-gassen examen betaald worden?
U kunt direct via iDEAL betalen voor het examen. U ontvangt dan vanzelf een e-mail met de melding dat u voorkeursdata kunt doorgeven voor uw examen. U bent dan ook sneller aan de beurt! (U kunt ook nog per factuur betalen. U ontvangt dan per e-mail een ontvangstbevestiging van uw aanmelding plus de factuur.)

Hoe kan ik mijn inschrijving voor een examen annuleren?
U kunt uw inschrijving onder voorwaarden annuleren. Kijk voor de annuleringsvoorwaarden in het examenreglement. Dit vindt u hierboven in het uitklapmenu.

Wanneer ontvang ik de uitnodiging voor het examen?
Nadat het examengeld bij STEK binnen is, start STEK met het inplannen. Zo spoedig mogelijk daarna en uiterlijk 4 weken vóór het examen ontvangt u de uitnodiging voor het examen.

Veelgestelde vragen over de uitslag en het persoonscertificaat / diploma

Wanneer krijg ik het certificaat / de uitslag?
U ontvangt binnen enkele werkdagen ná het examen een e-mail met uw behaalde cijfers. Als u geslaagd bent, ontvangt u het persoonscertificaat/diploma en pasje binnen vier weken ná de examenuitslag.

Als ik zak voor mijn examen, krijg ik dan te horen wat ik verkeerd heb gedaan?
Als u onvoldoendes heeft, kunt u eventueel via de webshop een telefonische uitleg aanvragen. De kosten hiervoor bedragen 25,- ex BTW.

Krijg ik ook een cijferlijst bij mijn certificaat?
U ontvangt uw behaalde cijfers via een e-mail.

Wie verstrekt het certificaat?
Het EPBD-certificaat wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). STEK verstrekt alle overige diploma (zoals bijv. het F-gassen certificaat) vanuit onze formele aanwijzing als exameninstelling.

Kopie diploma / persoonscertificaat

Wilt u een kopie van uw diploma? Vul dit formulier in.

Verbetersuggestie

Een verbetersuggestie of klacht kunt u indienen met dit formulier.