Hardsoldeer-examen

Een hardsoldeer-kwalificatie voor koeltechnische monteurs wordt steeds belangrijker. Met het terugdringen van traditionele f-gassen worden steeds vaker nieuwe, vaak brandbare, koudemiddelen toegepast (zowel natuurlijke koudemiddelen als HFO’s).

Meer info

Voor installaties waarin deze (brandbare) koudemiddelen worden gebruikt, is in een aantal gevallen ‘goed vakmanschap’ niet meer voldoende. De PED regelgeving en dus ook de Certificerende Instantie vereisen vanaf categorie 2 installaties een hardsoldeer-certificaat van de monteur.

Opbouw examen

Het examen bestaat uit het maken van een werkstuk met voorgeschreven diameter. Hierbij moet een koper-koper-verbinding en/of een koper-roestvrijstaal-verbinding gemaakt worden zoals beschreven in de soldeermethode. Het examen wordt afgenomen door STEK, het certificaat wordt verstrekt door de EU-CBI Energie Consult Holland.

Het soldeerwerkstuk wordt visueel beoordeeld door de examinator. Bij goedkeuring wordt het opgestuurd naar een röntgentechnisch laboratorium. Na een positieve beoordeling zal Energie Consult Holland het certificaat verstrekken.

Examenreglement

Bekijk het examenreglement.

(Klik op ‘Overige examens reglement’)

Exameneisen en vooropleiding

De eisen van het examenwerkstuk staan beschreven in de soldeermethode-beschrijving.

Alle examens worden op Nederlands taalniveau B1 afgenomen.

 

Vooropleiding

Voor een opleiding hardsolderen t.b.v. de kwalificatie kun je terecht bij:

Examen doe je vervolgens bij STEK.

 

Instructieboekje hardsolderen

Hier vind je een handleiding voor het verbeteren van jouw soldeervaardigheid bij hardsoldeerverbindingen.

Examenresultaat

De kwalificaties hebben net als lasserskwalificaties een beperkte geldigheidsduur. Conform deze normeringen is dit drie jaar. Hierbij wordt opgemerkt dat de werkgever elk half jaar de continuïteit van de soldeerderskwalificaties binnen het geldigheidsgebied moet waarborgen.

Door de eisen van beschikbare normen in werkbare procedures te verwerken, krijgen de soldeerderskwalificaties een plaats binnen de vakgebieden waarin zij noodzakelijk zijn om een goede kwaliteit van permanente verbindingen te verzekeren.

Tarieven examens hardsolderen 2024

Praktijk
Hardsolderen Solderen + Monteren € 530,-
Cu/Cu Cu/SS
Hardsolderen Herexamen € 425,- € 425,-

Deze bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Uitleg aanmelden examen

Uitleg aanmelden herexamen

Vragen over examens en/of je aanmelding?