F-gassen-examen cat. 4

Het STEK-persoonscertificaat f-gassen is verplicht voor iedere monteur die werkt met koel- en klimaatregelingsapparatuur waarbij gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen vrij kunnen komen.

Met het persoonscertificaat f-gassen cat. 4 mag u conform de BRL 200 lekkagecontroles uitvoeren aan stationaire en mobiele koel-, klimaatsystemen en warmtepompen. Mits het koelcircuit dat de f-gassen bevat, niet wordt geopend.

Op aanvraag

Dit examen kunt u alleen op aanvraag afnemen. Mail daarvoor uw verzoek naar examen@stek.nl.

Bevoegdheden en toepassingsgebieden

Bekijk hier alle bevoegdheden en toepassingsgebieden.

Exameneisen

De exameneisen staan per categorie vermeld in ‘Kennis-vaardigheden-BRL-200‘. Zo weet u precies over welke kennis en vaardigheden u moet beschikken om succesvol examen te doen.

Opbouw examen

Het examen bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte.

Geldigheidsduur

Het persoonscertificaat f-gassen cat. 4 is onbeperkt geldig

Alles over voorbereiden en examen doen

Hoe werkt het online theorie-examen

Kort filmpje met uitleg over de werking

Zelf rondkijken

Uit welke onderdelen bestaan de examens

Voorbereiden met leergang f-gassen

Leergang f-gassen

De leergang biedt u informatie en oefenopdrachten over techniek, materialen en regelgeving. U kunt de leergang gebruiken voor zelfstudie of als naslagwerk.

Bestellen

Examenreglement f-gassen

Bekijk hier het examenreglement f-gassen.

Opleidings- en examenlocaties

Opleidingen

Twijfelt u aan uw kennis, dan raden we om aan eerst een opleiding te volgen. Dit voorkomt teleurstelling en bespaart tijd en (examen)geld.

Voor de verschillende opleidingen kunt u terecht bij opleidingsinstituten in heel Nederland.

Veelgestelde vragen over inschrijven, examen doen, uitslag

Ik weet mijn inloggegevens voor het examenplatform niet meer.
Heeft u zelf de inloggegevens aangemaakt?
Nee  >  neem contact op met degene die u heeft aangemeld.
Ja     >  stuur een e-mail naar examen@stek.nl met verzoek om nieuwe inlog. Vermeld uw voor- en achternaam, voorletters (zoals vermeld op uw identiteitsbewijs), geboortedatum en -plaats

Wat zijn de examenlocaties?
Bekijk hier de examenlocaties.

Wat zijn de eerstvolgende examendata?
Er is vooralsnog geen vast examenrooster. Examens worden ingepland nádat STEK het examengeld heeft ontvangen. Zo spoedig mogelijk daarna laten we de examenkandidaat weten wanneer het examen plaats vindt.

Als ik zak voor mijn examen, krijg ik dan te horen wat ik verkeerd heb gedaan?
U kunt uw cijferlijst inzien door in te loggen op het examenplatform. U kunt eventueel via de webshop een telefonische uitleg aanvragen. De kosten hiervoor bedragen 25,- ex BTW.

Hoe moet het F-gassen examen betaald worden?
U kunt direct via iDEAL betalen voor het examen. U ontvangt dan vanzelf een e-mail met de melding dat u voorkeursdata kunt doorgeven voor uw examen. U bent dan ook sneller aan de beurt! (U kunt ook nog per factuur betalen. U ontvangt dan per e-mail een ontvangstbevestiging van uw aanmelding plus de factuur.)

Hoe kan ik mijn inschrijving voor een examen annuleren?
U kunt uw inschrijving onder voorwaarden annuleren. Kijk voor de annuleringsvoorwaarden in het examenreglement. examenreglement (deze vindt u op de Meer info pagina’s van elk examen).

Wanneer ontvang ik de uitnodiging voor het examen?
Nadat het examengeld bij STEK binnen is, start STEK met het inplannen. Zo spoedig mogelijk daarna en uiterlijk 4 weken vóór het examen ontvangt u de uitnodiging voor het examen.

Veelgestelde vragen over het persoonscertificaat / diploma

Wanneer krijg ik het certificaat / de uitslag?
U ontvangt binnen enkele werkdagen ná het examen een mail met het bericht dat u de uitslag op het examenplatform kunt bekijken. Als u geslaagd bent, ontvangt het persoonscertificaat en pasje binnen vier weken ontvangt ná de examenuitslag.

Wie verstrekt het certificaat?
Het EPBD-certificaat wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). STEK verstrekt alle overige diploma (zoals bijv. het F-gassen certificaat) vanuit onze formele aanwijzing als exameninstelling.

Krijg ik ook een cijferlijst bij mijn certificaat?
U kunt uw behaalde cijfers bekijken door in te loggen op het examenplatform. Uw cijfers staan vermeld bij ‘Theorie-examen’ en ‘Praktijkexamen’.

Kopie diploma / persoonscertificaat

Wilt u een kopie van uw diploma? Vul dit formulier in.

Verbetersuggestie

Een verbetersuggestie of klacht kunt u indienen met dit formulier.