EPBD-examen

Sinds maart 2020 is de vernieuwde Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) van kracht. Deze regeling heeft als doel de energie efficiëntie van gebouwen te verbeteren, waardoor het energieverbruik daalt. Onderdeel van de regeling is de verplichte keuring van airconditioning- en ventilatiesystemen en warmtepompen.

Wat mag je met welke certificering:

  • De keuring van een airconditioningsysteem of gecombineerd airconditioning- en ventilatiesysteem met een nominaal vermogen van meer dan 70 kW, wordt uitgevoerd door een deskundige met een diploma EPBD A-airconditioningsystemen of EPBD-B airconditioningsystemen.
  • Het opstellen van het keuringsverslag – zoals hierboven beschreven – wordt verricht door een deskundige met het diploma EPBD B-airconditioningsystemen.

Bekijk voor de exacte competenties per persoonscertificering A en B, pagina 9 van de publicatie in de Staatscourant.

Bekijk voor actuele informatie de site van RVO.

Opbouw examen

De examens bestaan uit een theoriegedeelte met meerkeuze-vragen en een praktijkgedeelte:

  • voor EPBD-A is dit een combinatie van het uitvoeren van werkzaamheden aan apparatuur aangevuld met een casus waarbij jouw inzicht in de materie wordt getoetst op basis van de opgestelde apparatuur.
  • voor EPBD-B bestaat het praktijkgedeelte uit een casus waarbij jouw inzicht in de materie getoetst wordt op basis van berekeningen, rapportage en advies.

Eindtermen

De eisen staan vermeld op pagina 26 en 27 van deze staatscourant.

Exameneisen

Alle examens worden op Nederlands taalniveau B1 afgenomen.

Geldigheidsduur

Beide EPBD certificaten zijn vijf jaar geldig vanaf de afgiftedatum. Je kunt de geldigheid verlengen via een bijscholingsexamen.

Alles over voorbereiden en examen doen

Uitleg over inschrijven en (her)examen doen

Hier vind je alle informatie over inschrijven en examen doen.

En hier alle informatie over aanmelden voor een herexamen.

Hoe werkt het online theorie-examen

Kort filmpje met uitleg over de werking

Zelf rondkijken

Uit welke onderdelen bestaan de examens

Voorbereiden met leergang EPBD A en B

Leergang EPBD A en B

Beide leergangen bieden je informatie en oefenopdrachten over techniek, materialen en regelgeving. Je kunt de leergangen gebruiken voor zelfstudie of als naslagwerk.

Bestellen

Examenreglement EPBD A en B

Bekijk hier het examenreglement EPBD A.

Bekijk hier het examenreglement EPBD B.

Opleidings- en examenlocaties

Opleidingen

Twijfel je aan jouw kennis, dan raden we om aan eerst een opleiding te volgen. Dit voorkomt teleurstelling en bespaart tijd en (examen)geld.

Voor de verschillende opleidingen kun je terecht bij opleidingsinstituten in heel Nederland.

Veelgestelde vragen over inschrijven en examen doen

Ik weet mijn inloggegevens voor het examenplatform niet meer.
Heb je zelf de inloggegevens aangemaakt?
Nee  >  neem contact op met degene die jou heeft aangemeld.
Ja     >  stuur een e-mail naar examen@stek.nl met verzoek om nieuwe inlog. Vermeld je voor- en achternaam, voorletters (zoals vermeld op jouw identiteitsbewijs), geboortedatum en -plaats

Wat zijn de examenlocaties?
Bekijk hier de examenlocaties.

Wat zijn de eerstvolgende examendata?
Er is vooralsnog geen vast examenrooster. Examens worden ingepland nádat STEK het examengeld heeft ontvangen. Zo snel mogelijk daarna laten we je weten wanneer het examen plaats vindt.

Hoe moet het F-gassen examen betaald worden?
Je kunt direct via iDEAL betalen voor het examen. Je ontvangt dan vanzelf een e-mail met de melding dat je voorkeursdata kunt doorgeven voor jouw examen. Je bent dan ook sneller aan de beurt! (Je kunt ook nog per factuur betalen. Je ontvangt dan per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw aanmelding plus de factuur.)

Hoe kan ik mijn inschrijving voor een examen annuleren?
Je kunt jouw inschrijving onder voorwaarden annuleren. Kijk voor de annuleringsvoorwaarden in het examenreglement. Dit vind je hierboven in het uitklapmenu.

Wanneer ontvang ik de uitnodiging voor het examen?
Nadat het examengeld bij STEK binnen is, start STEK met het inplannen. Zo snel mogelijk daarna en uiterlijk 4 weken vóór het examen ontvang je de uitnodiging voor het examen.

Veelgestelde vragen over de uitslag en het persoonscertificaat / diploma

Wanneer krijg ik het certificaat / de uitslag?
Je ontvangt binnen enkele werkdagen ná het examen een e-mail met jouw behaalde cijfers. Als je geslaagd bent, ontvang je het certificaat/diploma en pasje binnen vier weken ná de examenuitslag.

Als ik zak voor mijn examen, krijg ik dan te horen wat ik verkeerd heb gedaan?
Als je onvoldoendes hebt, kun je eventueel via de webshop een telefonische uitleg aanvragen. De kosten hiervoor bedragen €25,- excl. btw.

Krijg ik ook een cijferlijst bij mijn certificaat?
Je ontvangt jouw behaalde cijfers via een e-mail.

Wie verstrekt het certificaat?
Het EPBD-certificaat wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). STEK verstrekt alle overige diploma’s (zoals het F-gassen certificaat) vanuit onze formele aanwijzing als exameninstelling.

Kopie diploma / persoonscertificaat

Wil je een kopie van jouw diploma? Vul dit formulier in.

Feedback

Een verbetersuggestie of klacht kun je indienen met dit formulier.