EPBD-examen

Sinds maart 2020 is de vernieuwde Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) van kracht. Deze regeling heeft als doel de energie efficiëntie van gebouwen te verbeteren, waardoor het energieverbruik daalt. Onderdeel van de regeling is de verplichte keuring van airconditioning- en ventilatiesystemen en warmtepompen.

Wat mag je met welke certificering?

EPBD A én EPBD B

De keuring van een airconditioningsysteem of gecombineerd airconditioning- en ventilatiesysteem met een nominaal vermogen van meer dan 70 kW.

Alléén EPBD B

Het opstellen van het keuringsverslag over de zoals hierboven beschreven keuring.

 

Bekijk voor de exacte competenties per persoonscertificering A en B, pagina 9 van de publicatie in de Staatscourant.

Bekijk voor actuele informatie de site van RVO.

Opbouw examen

De examens bestaan uit een theoriegedeelte met meerkeuze-vragen en een praktijkgedeelte.

EPBD-A: een combinatie van het uitvoeren van werkzaamheden aan apparatuur, aangevuld met een casus waarbij jouw inzicht in de materie wordt getoetst op basis van de opgestelde apparatuur.

EPBD-B: het praktijkgedeelte bestaat uit een casus waarbij jouw inzicht in de materie getoetst wordt op basis van berekeningen, rapportage en advies.

Examenreglement

Bekijk het examenreglement.

(Klik op ‘EPBD-A’ of ‘EPBD-B’)

Exameneisen en voorbereiding

De exameneisen voor het EPBD-A en -B examen staan vermeld op pagina 26 en 27 van deze staatscourant.

Alle examens worden op Nederlands taalniveau B1 afgenomen.

 

Voorbereiding

Wij bieden de leergangen EPBD-A en -B aan. Beide leergangen bieden je informatie en oefenopdrachten over techniek, materialen en regelgeving. Je kunt de leergangen gebruiken voor zelfstudie of als naslagwerk.

Bestellen

Examenresultaat

Beide EPBD certificaten zijn vijf jaar geldig vanaf de afgiftedatum. Je kunt de geldigheid verlengen via een bijscholingsexamen.

Tarieven EPBD examens 2024

Theorie + Praktijk
EPBD-A € 490,-
EPBD-B € 475,-
Herexamen Theorie Herexamen Praktijk
EPBD-A € 155,- € 350,-
EPBD-B  € 170,- € 305,-

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Uitleg aanmelden examen

Uitleg aanmelden herexamen

Vragen over examens en/of je aanmelding?