Vakbekwaamheidsbewijs Brandbare Koudemiddelen (ACB)

Het vakbekwaamheidsbewijs Brandbare koudemiddelen is het vakmanschapsbewijs “Veilig werken met alle brandbare koudemiddelen”. Dit geldt voor zowel koolwaterstoffen als synthetische koudemiddelen (f-gassen en HFO’s). Het toont jouw kennis en vakmanschap aan om veilig te kunnen werken met brandbare koudemiddelen in koel- en klimaatinstallaties én warmtepompen.

Het vakbekwaamheidsbewijs brandbare koudemiddelen is beschikbaar in 3 categorieën:

Categorieën Vakbekwaamheidsbewijs

  • B1: voor werken aan installaties met brandbare koudemiddelen ongeacht de inhoud van het systeem
  • B2: voor werken aan installaties met brandbare koudemiddelen tot een koudemiddel inhoud van 25 kg
  • B3: voor werken aan installaties met brandbare koudemiddelen tot een koudemiddel inhoud van 1 kg bij splitunits en tot 3 kilo bij buiten opgestelde monoblocks.
 • Voor het bekwaamheidsbewijs worden veiligheids- en vakbekwaamheidsaspecten getoetst tijdens het examen
 • Hiermee wordt voldaan aan artikel 9.3 van de NPR7600:2020, conform het Activiteitenbesluit Milieubeheer, artikel 3.16d
 • Het vakbekwaamheidsbewijs is 7 jaar geldig

Meer info

Het vakbekwaamheidsbewijs brandbare koudemiddelen is bedoeld voor monteurs en operators die werken met en aan koel- en klimaatinstallaties én warmtepompen die gevuld zijn met een brandbaar koudemiddel.

Met het vakbekwaamheidsbewijs wordt voldaan aan artikel 9.3 van de NPR7600:2020, conform het Activiteitenbesluit Milieubeheer, artikel 3.16d.

Het bewijst je vakmanschap afhankelijk van de inhoud van het systeem, tot 1 kg (B3), tot 25 kg (B2), of ongeacht de inhoud van het systeem (B1).

Kader m.b.t. bevoegdheden

Bestel de NPR7600:2020*.

Bekijk het Activiteitenbesluit.

*STEK-gecertificeerde bedrijven kunnen de NPR7600:2020 kosteloos verkrijgen via het Deelnemersplatform.

Opbouw examen

Het examen bestaat uit:

 • Theorie-examen
 • Praktijkexamen

Tijdens het theorie-examen worden basiskennis én een specifiek kennisdeel voor het koudemiddel getoetst met meerkeuzevragen en open vragen.

Tijdens het praktijkexamen worden veiligheidsbewustzijn, vaardigheden en specifieke vakbekwaamheid met het koudemiddel aan een werkende installatie (voorzien van een brandbaar koudemiddel) getoetst. Daarnaast worden algemene koeltechnische vaardigheden op dummy installatiedelen getoetst.

In dit document in de kolom Toetsing kun je zien welke eindtermen in het theoretische deel van het examen getoetst worden (T) en welke in het praktijkdeel (P). Zo weet je precies over welke kennis en vaardigheden je moet beschikken om succesvol examen te doen.

Voor beide examendelen is één (1) herkansing mogelijk. Indien (één van) beide examendelen daarna niet met een voldoende resultaat zijn afgelegd, dan moet het volledige examen opnieuw worden gedaan.

Examenreglement

Bekijk het examenreglement.

(Klik op ‘Overige examens reglement’)

Exameneisen en vooropleiding

De exameneisen staan per categorie vermeld in dit document. Daarnaast worden alle examens op Nederlands taalniveau B1 afgenomen.

 

Cesuur*

B1-examen (ongeacht de hoeveelheid koudemiddel)

B2-examen (koudemiddelinhoud systeem tot 25 kg)

B3-examen (koudemiddelinhoud systeem tot 1 kg)

*De cesuur is de puntenweging/slaaggrens. Deze links verwijzen naar documenten waarin de puntentelling/weging wordt toegelicht. Ook wel de toetsmatrijs genoemd.

Voorbereiding

Je kunt een opleiding volgen bij verschillende opleidingscentra, of je kunt jezelf voorbereiden (zelfstudie). Wij raden aan om eerst een opleiding te volgen. Zo kom je beslagen ten ijs en bespaar je tijd en (examen)geld.

Examenresultaat

Bij een voldoende voor beide examendelen ontvang je het vakbekwaamheidsbewijs Brandbare koudemiddelen (B1, B2 of B3) en het bijbehorende STEK-pasje. Dit bewijs wordt ook geregistreerd bij het Centraal Register Techniek.

Het vakbekwaamheidsbewijs Brandbare koudemiddelen is 5 jaar geldig.

Tarieven examens brandbare koudemiddelen (ACB) 2024

Theorie + Praktijk
B1 € 1.055,-
B2 € 1.055,-
B3 Op aanvraag
Herexamen theorie Herexamen praktijk
B1 € 185,- € 950,-
B2 € 185,- € 950,-
B3 Op aanvraag Op aanvraag

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Uitleg aanmelden examen

Uitleg aanmelden herexamen

Vragen over examens en/of je aanmelding?