Vakbekwaamheidsbewijs Brandbare Koudemiddelen (ACB)

Het vakbekwaamheidsbewijs Brandbare koudemiddelen is het vakmanschapsbewijs “Veilig werken met alle brandbare koudemiddelen”. Dit geldt voor zowel koolwaterstoffen als synthetische koudemiddelen (f-gassen en HFO’s). Het toont jouw kennis en vakmanschap aan om veilig te kunnen werken met brandbare koudemiddelen in koel- en klimaatinstallaties én warmtepompen.

Het vakbekwaamheidsbewijs brandbare koudemiddelen is beschikbaar in 3 categorieën, t.w.:

  • B1: voor werken aan installaties met brandbare koudemiddelen ongeacht de inhoud van het systeem
  • B2: voor werken aan installaties met brandbare koudemiddelen tot een koudemiddel inhoud van 25 kg
  • B3: voor werken aan installaties met brandbare koudemiddelen tot een koudemiddel inhoud van 1 kg
 • Voor het bekwaamheidsbewijs worden veiligheids- en vakbekwaamheidsaspecten getoetst tijdens het examen
 • Hiermee wordt voldaan aan artikel 9.3 van de NPR7600:2020, conform het Activiteitenbesluit Milieubeheer, artikel 3.16d
 • Het vakbekwaamheidsbewijs is 5 jaar geldig

  Meer info

  Het vakbekwaamheidsbewijs brandbare koudemiddelen is bedoeld voor monteurs en operators die werken met en aan koel- en klimaatinstallaties én warmtepompen die gevuld zijn met een brandbaar koudemiddel.

  Met het vakbekwaamheidsbewijs wordt voldaan aan artikel 9.3 van de NPR7600:2020, conform het Activiteitenbesluit Milieubeheer, artikel 3.16d.

  Het bewijst je vakmanschap afhankelijk van de inhoud van het systeem, tot 1 kg (B3), tot 25 kg (B2), of ongeacht de inhoud van het systeem (B1).

  Kader m.b.t. bevoegdheden

  Hier kun je de NPR7600:2020 bestellen1).

  Bekijk hier het Activiteitenbesluit.

  1) STEK gecertificeerde bedrijven kunnen de NPR7600:2020 kosteloos verkrijgen via het deelnemersplatform.

  Exameneisen

  De exameneisen staan per categorie vermeld in dit document.

  De cesuur voor het B1-examen (ongeacht de hoeveelheid koudemiddel) vind je hier.

  De cesuur voor het B2-examen (koudemiddelinhoud systeem tot 25 kg) vind je hier.

  De cesuur voor het B3-examen (koudemiddelinhoud systeem tot 1 kg) vind je hier.

  Alle examens worden op Nederlands taalniveau B1 afgenomen.

  Opbouw examen

  Het examen bestaat uit een theorie-examen (basiskennis + specifiek kennisdeel voor het koudemiddel) met meerkeuzevragen en open vragen én een praktijkexamen.

  Tijdens het praktijkexamen worden veiligheidsbewustzijn, vaardigheden en specifieke vakbekwaamheid met het koudemiddel aan een werkende installatie (voorzien van een brandbaar koudemiddel) getoetst. Daarnaast worden algemene koeltechnische vaardigheden op dummy installatiedelen getoetst.

  In dit document in de kolom Toetsing kun je zien welke eindtermen in het theoretische deel van het examen getoetst worden (T) en welke in het praktijkdeel (P). Zo weet je precies over welke kennis en vaardigheden je moet beschikken om succesvol examen te doen.

  Voor beide examendelen is 1 herkansing mogelijk. Indien beide of een van beide examendelen dan niet met een voldoende resultaat zijn afgelegd, dan moet het volledige examen opnieuw worden gedaan.

  STEK-certificaat én pasje

  Bij een voldoende voor beide examendelen ontvang je het vakbekwaamheidsbewijs Brandbare koudemiddelen (B1, B2 of B3) en het bijbehorende STEK-pasje. Dit bewijs wordt ook geregistreerd bij het Centraal Register Techniek (www.crt.nl).

  Geldigheidsduur

  Het vakbekwaamheidsbewijs Brandbare koudemiddelen is 5 jaar geldig.

  Alles over voorbereiden en examen doen

  Uitleg over inschrijven en (her)examen doen

  Hier vind je alle informatie over inschrijven en examen doen.

  En hier alle informatie over aanmelden voor een herexamen.

  Hoe werkt het online theorie-examen

  Kort filmpje met uitleg over de werking

  Zelf rondkijken

  Uit welke onderdelen bestaan de examens

  Examenreglement

  Bekijk hier het examenreglement.

  Opleidings- en examenlocaties

  Opleidingen

  Twijfel je aan jouw kennis, dan raden we om aan eerst een opleiding te volgen. Dit voorkomt teleurstelling en bespaart tijd en (examen)geld.

  Voor de verschillende opleidingen kun je terecht bij opleidingsinstituten in heel Nederland.

  Veelgestelde vragen over inschrijven en examen doen

  Ik weet mijn inloggegevens voor het examenplatform niet meer.
  Heb je zelf de inloggegevens aangemaakt?
  Nee  >  neem contact op met degene die jou heeft aangemeld.
  Ja     >  stuur een e-mail naar examen@stek.nl met verzoek om nieuwe inlog. Vermeld je voor- en achternaam, voorletters (zoals vermeld op jouw identiteitsbewijs), geboortedatum en -plaats.

  Wat zijn de examenlocaties?
  Bekijk hier de examenlocaties.

  Wat zijn de eerstvolgende examendata?
  Er is vooralsnog geen vast examenrooster. Examens worden ingepland nádat STEK het examengeld heeft ontvangen. Zo spoedig mogelijk daarna laten we je weten wanneer het examen plaats vindt.

  Hoe moet het F-gassen examen betaald worden?
  Je kunt direct via iDEAL betalen voor het examen. Je ontvangt dan vanzelf een e-mail met de melding dat je voorkeursdata kunt doorgeven voor jouw examen. Je bent dan ook sneller aan de beurt! (Je kunt ook nog per factuur betalen. Je ontvangt dan per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw aanmelding plus de factuur.)

  Hoe kan ik mijn inschrijving voor een examen annuleren?
  Je kunt jouw inschrijving onder voorwaarden annuleren. Kijk voor de annuleringsvoorwaarden in het examenreglement. Dit vind je hierboven in het uitklapmenu.

  Wanneer ontvang ik de uitnodiging voor het examen?
  Nadat het examengeld bij STEK binnen is, start STEK met het inplannen. Zo spoedig mogelijk daarna en uiterlijk 4 weken vóór het examen ontvang je de uitnodiging voor het examen.

  Veelgestelde vragen over de uitslag en het persoonscertificaat / diploma

  Wanneer krijg ik het certificaat / de uitslag?
  Je ontvangt binnen enkele werkdagen ná het examen een e-mail met jouw behaalde cijfers. Als je geslaagd bent, ontvang je het persoonscertificaat/diploma en pasje binnen vier weken ná de examenuitslag.

  Als ik zak voor mijn examen, krijg ik dan te horen wat ik verkeerd heb gedaan?
  Als je onvoldoendes hebt, kun je eventueel via de webshop een telefonische uitleg aanvragen. De kosten hiervoor bedragen €25,- excl. btw.

  Krijg ik ook een cijferlijst bij mijn certificaat?
  Je ontvangt jouw behaalde cijfers via een e-mail.

  Wie verstrekt het certificaat?
  Het EPBD-certificaat wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). STEK verstrekt alle overige diploma’s (zoals bijv. het F-gassen certificaat) vanuit onze formele aanwijzing als exameninstelling.

  Kopie diploma / persoonscertificaat

  Wil je een kopie van jouw diploma? Vul dit formulier in.

  Feedback

  Een verbetersuggestie of klacht kun je indienen met dit formulier.