Vakbekwaamheidsbewijs CO2 (ACB – Kooldioxide)

Het vakbekwaamheidsbewijs CO2 (Kooldioxide) is het vakmanschapsbewijs “Veilig werken met CO2“. Het toont jouw kennis en vakmanschap om veilig te kunnen werken met het koudemiddel CO2 in koel- en klimaatinstallaties én warmtepompen.

Het vakbekwaamheidsbewijs CO2 is beschikbaar in 2 categorieën:

Categorieën Vakbekwaamheidsbewijs

    • C1: voor werken aan installaties met het koudemiddel CO2 ongeacht de inhoud van het systeem
    • C2: voor werken aan installaties met het koudemiddel CO2 tot een koudemiddel inhoud van 25 kg
  • Voor het bekwaamheidsbewijs worden veiligheids- en vakbekwaamheidsaspecten getoetst tijdens het examen
  • Hiermee wordt voldaan aan artikel 9.3 van de NPR7601:2020, conform het Activiteitenbesluit Milieubeheer, artikel 3.16d
  • Het vakbekwaamheidsbewijs is 5 jaar geldig

Meer info

Het vakbekwaamheidsbewijs CO2 is bedoeld voor monteurs en operators die werken met en aan koel- en klimaatinstallaties én warmtepompen met het koudemiddel CO2.

Met het vakbekwaamheidsbewijs wordt voldaan aan artikel 9.3 van de NPR7601:2020, conform het Activiteitenbesluit Milieubeheer, artikel 3.16d.

Het bewijst je vakmanschap afhankelijk van de inhoud van het systeem, tot 25 kg (C2), of ongeacht de inhoud van het systeem (C1).

Kader m.b.t. bevoegdheden

Bestel de NPR7601:2020*.

Bekijk het Activiteitenbesluit.

*STEK-gecertificeerde bedrijven kunnen de NPR7601:2020 kosteloos verkrijgen via Deelnemersplatform.

Opbouw examen

Het examen bestaat uit:

  • Theorie-examen
  • Praktijkexamen

Tijdens het theorie-examen worden basiskennis én een specifiek kennisdeel voor het koudemiddel getoetst met meerkeuzevragen en open vragen.

Tijdens het praktijkexamen worden veiligheidsbewustzijn, vaardigheden en specifieke vakbekwaamheid met het koudemiddel aan een werkende transkritische CO2 installatie getoetst. Daarnaast worden algemene koeltechnische vaardigheden op dummy installatiedelen getoetst.

In dit document in de kolom Toetsing kun je zien welke eindtermen in het theoretische deel van het examen getoetst worden (T) en welke in het praktijkdeel (P). Zo weet je precies over welke kennis en vaardigheden je moet beschikken om succesvol examen te doen.

Voor beide examendelen is één (1) herkansing mogelijk. Indien (één van) beide examendelen daarna niet met een voldoende resultaat zijn afgelegd, dan moet het volledige examen opnieuw worden gedaan.

Examenreglement

Bekijk het examenreglement.

(Klik op ‘Overige examens reglement’)

Exameneisen en vooropleiding

De exameneisen staan per categorie vermeld in dit document. Daarnaast worden alle examens op Nederlands taalniveau B1 afgenomen.

 

Cesuur*

C1-examen (ongeacht de hoeveelheid koudemiddel)

C2-examen (koudemiddelinhoud systeem tot 25 kg)

*De cesuur is de puntenweging/slaaggrens. Deze links verwijzen naar documenten waarin de puntentelling/weging wordt toegelicht. Ook wel de toetsmatrijs genoemd.

Voorbereiding

Je kunt een opleiding volgen bij verschillende opleidingscentra, of je kunt jezelf voorbereiden (zelfstudie). Wij raden aan om eerst een opleiding te volgen. Zo kom je beslagen ten ijs en bespaar je tijd en (examen)geld.

Examenresultaat

Bij een voldoende voor beide examendelen ontvang je het vakbekwaamheidsbewijs CO2 (C1 of C2) en het bijbehorende STEK-pasje. Dit bewijs wordt ook geregistreerd bij het Centraal Register Techniek (www.centraalregistertechniek.nl).

Het vakbekwaamheidsbewijs CO2 is 5 jaar geldig.

Tarief CO2 examen 2024

 

Theorie + Praktijk
C1 € 1.055
C2 € 1.055,-
Herexamen theorie Herexamen praktijk
C1 € 185,- € 950,-
C2 € 185,- € 950,-

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Uitleg aanmelden examen

Uitleg aanmelden herexamen

Vragen over examens en/of je aanmelding?