Vakbekwaamheidsbewijs NH3 (ACB – Ammoniak)

Het vakbekwaamheidsbewijs NH3 (Ammoniak) is het vakmanschapsbewijs “Veilig werken met NH3“. Het toont jouw kennis en vakmanschap om veilig te kunnen werken met het koudemiddel NH3 in koel- en klimaatinstallaties én warmtepompen.

Meer info

Het vakbekwaamheidsbewijs NH3 is bedoeld voor monteurs en operators die werken met en aan koel- en klimaatinstallaties én warmtepompen met het koudemiddel NH3.

Met het vakbekwaamheidsbewijs wordt voldaan aan artikel 7.8 van de PGS13:2021, conform het Activiteitenbesluit Milieubeheer, artikel 3.16d.

Het bewijst je vakmanschap onafhankelijk van de inhoud van het systeem.

  • Voor het bekwaamheidsbewijs worden veiligheids- en vakbekwaamheidsaspecten getoetst tijdens het examen
  • Hiermee wordt voldaan aan artikel 7.8 van de PGS13:2021, conform het Activiteitenbesluit Milieubeheer, artikel 3.16d
  • Het vakbekwaamheidsbewijs is 5 jaar geldig

Kader m.b.t. bevoegdheden

Bekijk de PGS13:2021.

Bekijk het Activiteitenbesluit.

Opbouw examen

Het examen bestaat uit:

  • Theorie-examen
  • Praktijkexamen

Tijdens het theorie-examen worden basiskennis én een specifiek kennisdeel voor het koudemiddel getoetst met meerkeuzevragen en open vragen.

Tijdens het praktijkexamen worden veiligheidsbewustzijn, vaardigheden en specifieke vakbekwaamheid met het koudemiddel aan een werkende NH3 installatie getoetst. Daarnaast worden algemene koeltechnische vaardigheden op dummy installatiedelen getoetst.

In dit document in de kolom Toetsing kun je zien welke eindtermen in het theoretische deel van het examen getoetst worden (T) en welke in het praktijkdeel (P). Zo weet je precies over welke kennis en vaardigheden je moet beschikken om succesvol examen te doen.

Voor beide examendelen is één (1) herkansing mogelijk. Indien (één van) beide examendelen daarna niet met een voldoende resultaat zijn afgelegd, dan moet het volledige examen opnieuw worden gedaan.

Examenreglement

Bekijk het examenreglement.

(Klik op ‘Overige examens reglement’)

Exameneisen en vooropleiding

De exameneisen staan per categorie vermeld in dit document. Daarnaast worden alle examens op Nederlands taalniveau B1 afgenomen.

 

Cesuur*

*De cesuur is de puntenweging/slaaggrens. Deze link verwijst naar een document waarin de puntentelling/weging wordt toegelicht. Ook wel de toetsmatrijs genoemd.

Voorbereiding

Je kunt een opleiding volgen bij verschillende opleidingscentra, of je kunt jezelf voorbereiden (zelfstudie). Wij raden aan om eerst een opleiding te volgen. Zo kom je beslagen ten ijs en bespaar je tijd en (examen)geld.

Examenresultaat

Bij een voldoende voor beide examendelen ontvang je het vakbekwaamheidsbewijs NH3 en het bijbehorende STEK-pasje. Dit bewijs wordt ook geregistreerd bij het Centraal Register Techniek (www.centraalregistertechniek.nl).

Het vakbekwaamheidsbewijs NH3 is 5 jaar geldig.

Tarieven examens ACB (Amoniak) 2024

Theorie + Praktijk
NH3 € 950,-
Herexamen theorie Herexamen praktijk
NH3 € 185,- € 845,-

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Uitleg aanmelden examen

Uitleg aanmelden herexamen

Vragen over examens en/of je aanmelding?