F-gassen examen cat. 2 | Warmtepompen en airco’s

Werk je met f-gassen in warmtepompen en airco’s in de woningbouw en kleine utiliteit, dan is de tweede categorie in de reeks f-gassen examens wat voor jou!

Het persoonscertificaat f-gassen is verplicht voor iedere monteur die werkt aan koel- en klimaatapparatuur waarbij f-gassen vrij kunnen komen.

STEK heeft de categorie 2 certificering ontwikkeld gericht op woningbouw en kleine utiliteit. Met dit certificaat f-gassen cat. 2 mag je conform de BRL200 werken met f-gassen, aan koel-, klimaatsystemen en warmtepompen, met een inhoud kleiner dan 3 kg f-gassen of 6 kg bij hermetische apparatuur (als zodanig geëtiketteerd).

Bevoegdheden en toepassingsgebieden

Bekijk hier alle bevoegdheden en toepassingsgebieden.

Exameneisen

De exameneisen staan per categorie vermeld in ‘Kennis-vaardigheden-BRL-200‘. Zo weet je precies over welke kennis en vaardigheden je moet beschikken om succesvol examen te doen.

Alle examens worden op Nederlands taalniveau B1 afgenomen.

Opbouw examen

Onderstaande infobladen geven gedetailleerd inzicht in de examenmodules. Ook vind je er informatie over de vragen, opdrachten, aanwijzingen en puntenverdeling.

STEK-certificaat én pasje

Bij een voldoende voor alle modules ontvang je een wettelijk erkend f-gassen cat. 2 certificaat en het bijbehorende STEK-pasje.

Geldigheidsduur

Het certificaat f-gassen cat. 2 is onbeperkt geldig.

Alles over voorbereiden en examen doen

Uitleg over inschrijven en (her)examen doen

Hier vind je alle informatie over inschrijven examen en herexamen.

Hoe werkt het online theorie-examen

Kort filmpje met uitleg over de werking

Zelf rondkijken

Uit welke onderdelen bestaan de examens

Voorbereiden met leergang Airco/warmtepompen

Leergang Airco/warmtepompen

De leergang bied je informatie en oefenopdrachten over techniek, materialen en regelgeving. Je kunt de leergang gebruiken voor zelfstudie of als naslagwerk.

Bestellen

Examenreglement

Bekijk hier het examenreglement.

Opleidings- en examenlocaties

Opleidingen

Twijfelt je aan jouw kennis, dan raden we aan om eerst een opleiding te volgen. Dit voorkomt teleurstelling en bespaart tijd en (examen)geld.

Voor de verschillende opleidingen kun je terecht bij opleidingsinstituten in heel Nederland.

Veelgestelde vragen over inschrijven, examen doen, uitslag

Ik weet mijn inloggegevens voor het examenplatform niet meer.
Heb je zelf de inloggegevens aangemaakt?
Nee  >  neem contact op met degene die jou heeft aangemeld.
Ja     >  stuur een e-mail naar examen@stek.nl met verzoek om nieuwe inlog. Vermeld jouw voor- en achternaam, voorletters (zoals vermeld op je identiteitsbewijs), geboortedatum en -plaats.

Wat zijn de examenlocaties?
Bekijk de examenlocaties.

Wat zijn de eerstvolgende examendata?
Er is vooralsnog geen vast examenrooster. Examens worden ingepland nádat STEK het examengeld heeft ontvangen. Zo snel mogelijk daarna laten we je weten wanneer het examen plaats vindt.

Als ik zak voor mijn examen, krijg ik dan te horen wat ik verkeerd heb gedaan?
Je kunt jouw cijferlijst inzien door in te loggen op het examenplatform. Je kunt eventueel via de webshop een telefonische uitleg aanvragen. De kosten hiervoor bedragen €25,- excl. btw.

Hoe moet het f-gassen examen betaald worden?
Je kunt direct via iDEAL betalen voor het examen. Je ontvangt dan vanzelf een e-mail met de melding dat je voorkeursdata kunt doorgeven voor jouw examen. Je bent dan ook sneller aan de beurt! (Je kunt ook nog per factuur betalen. Je ontvangt dan per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw aanmelding plus de factuur.)

Hoe kan ik mijn inschrijving voor een examen annuleren?
Je kunt jouw inschrijving onder voorwaarden annuleren. Kijk voor de annuleringsvoorwaarden in het examenreglement. Dit vind je hierboven in het uitklapmenu.

Wanneer ontvang ik de uitnodiging voor het examen?
Nadat het examengeld bij STEK binnen is, start STEK met het inplannen. Zo snel mogelijk daarna en uiterlijk 4 weken vóór het examen ontvang je de uitnodiging voor het examen.

Veelgestelde vragen over het persoonscertificaat / diploma

Wanneer krijg ik het certificaat / de uitslag?
Je ontvangt binnen enkele werkdagen ná het examen een mail met het bericht dat je de uitslag op het examenplatform kunt bekijken. Als je geslaagd bent, ontvang je het persoonscertificaat en pasje binnen vier weken ná de examenuitslag.

Wie verstrekt het certificaat?
Het EPBD-certificaat wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). STEK verstrekt alle overige diploma’s (zoals het f-gassen certificaat) vanuit onze formele aanwijzing als exameninstelling.

Krijg ik ook een cijferlijst bij mijn certificaat?
Je kunt jouw behaalde cijfers bekijken door in te loggen op het examenplatform. Je cijfers staan vermeld bij ‘Theorie-examen’ en ‘Praktijkexamen’.

Kopie diploma / persoonscertificaat

Wil je een kopie van jouw diploma? Vul dit formulier in.

Feedback

Een verbetersuggestie of klacht kan je indienen met dit formulier.