F-gassen examen cat. 2 | Warmtepompen en airco’s

Werk je met F-gassen in warmtepompen en airco’s in de woningbouw en kleine utiliteit, dan is de tweede categorie in de reeks F-gassen examens wat voor jou!

Het persoonscertificaat F-gassen is verplicht voor iedere monteur die werkt aan koel- en klimaatapparatuur waarbij F-gassen vrij kunnen komen.

STEK heeft de categorie 2 certificering ontwikkeld gericht op woningbouw en kleine utiliteit. Met dit certificaat F-gassen cat. 2 mag je conform de BRL200 werken met F-gassen, aan koel-, klimaatsystemen en warmtepompen, met een inhoud kleiner dan 3 kg F-gassen of 6 kg bij hermetische apparatuur (als zodanig geëtiketteerd).

Let op! Bedrijven (ook ZZP-ers) die met F-gassen (of stationaire installaties die F-gassen bevatten) werken voor opdrachtgevers (derden) moeten ook over een bedrijfscertificaat F-gassen beschikken.

Bevoegdheden en toepassingsgebieden

Opbouw examen

Het F-gassen cat. 2 examen bestaat uit vier onderdelen:

  • Theorie
  • Praktijk 1: Koudemiddelen Handelingen
  • Praktijk 2: Solderen en Monteren
  • Praktijk 3: Installatie Inspectie

Onderstaande infobladen geven gedetailleerd inzicht in de examenmodules. Ook vind je er informatie over de vragen, opdrachten, aanwijzingen en puntenverdeling.

Examenreglement

Exameneisen en vooropleiding

De exameneisen staan per categorie vermeld in ‘Kennis-vaardigheden-BRL-200‘. Zo weet je precies over welke kennis en vaardigheden je moet beschikken om succesvol examen te doen.

Alle examens worden op Nederlands taalniveau B1 afgenomen.

 

Voorbereiding

Je kunt een opleiding volgen bij verschillende opleidingscentra, of je kunt jezelf voorbereiden (zelfstudie). Wij raden aan om eerst een opleiding te volgen. Zo kom je beslagen ten ijs en bespaar je tijd en (examen)geld.

Daarnaast hebben we de Leergang F-gassen Airco/warmtepompen. De leergang bied je informatie en oefenopdrachten over techniek, materialen en regelgeving. Je kunt de leergang gebruiken voor zelfstudie of als naslagwerk.

Bestellen

Examenresultaat

Bij een voldoende voor alle modules ontvang je een wettelijk erkend F-gassen cat. 2 certificaat en het bijbehorende STEK-pasje.

Het persoonscertificaat F-gassen is onbeperkt geldig.

Tarieven CAT II examens 2024

Theorie + Praktijk
F-gassen 2 € 500,-
Herexamen
Theorie € 150,-
Koudemiddel Handelingen € 355,-
Solderen Monteren € 355,-

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Uitleg aanmelden examen

Uitleg aanmelden herexamen

Vragen over examens en/of je aanmelding?