Bestuur

Het bestuur ontwikkelt het stichtingsbeleid en draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Het staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. 

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Het bestuur heeft Harry Dekker aangesteld als directeur; hij is daarmee de spil tussen bestuur en bureau.

Harry Dekker directeur STEK

Harry Dekker
Directeur

Joop Hoogkamer
Voorzitter

Henk van Vliet  
Penningmeester

Dick van Giezen 
Bestuurslid

Michel Prot
Bestuurslid

Wim Stouthart
Bestuurslid (namens deelnemers)

De bestuursleden hebben op eigen titel een artikel geschreven over de noodzaak van meer regie en handhaving door de overheid op de koude-, klimaat- en warmtepompsector. U kunt het artikel hier lezen.

‘Meer regie en handhaving overheid nodig op koude-, klimaat- en warmtepompsector’