Persoons-certificering

 • RDoor de overheid aangewezen exameninstelling voor f-gassen, EPBD A en B
 • RGecertificeerd volgens de hoogste norm (NEN-EN-ISO/IEC 17024) voor exameninstellingen
 • RHet STEK-persoonscertificaat biedt meer

STEK-Examens

certificaten uitgegeven

verschillende examens

examenlocaties

Examens

U kunt bij STEK de volgende examens doen:

F-gassen-examen cat. 1

Met het persoonscertificaat f-gassen cat. 1 mag u conform de BRL200:

 • werken met f-gassen,
 • in stationaire koel-, klimaatsystemen en warmtepompen,
 • ongeacht de inhoud.

F-gassen-examen cat. 2 – warmtepompen

Met het persoonscertificaat f-gassen cat. 2 mag u conform de BRL200:

 • werken met f-gassen,
 • in koel-, klimaatsystemen en warmtepompen,
 • met een inhoud kleiner dan 3 kg f-gassen
 • of 6 kg bij hermetische apparatuur (als zodanig geëtiketteerd).

Vakbekwaamheid NH3

Het ACK vakbekwaamheidscertificaat ‘Veilig werken met koudemiddel NH3’  toont uw competentie aan en heeft betrekking op:

 • arbeids-, brand- en milieuveiligheid bij werken met het koudemiddel NH3 in
 • stationaire koelsystemen en warmtepompen
 • volgens de richtlijnen zoals vermeld in de Publicatie Gevaarlijke Stoffen PGS13:2009.

  Vakbekwaamheid CO2

  Het ACK vakbekwaamheidscertificaat ‘Veilig werken met koudemiddel CO2’  toont uw competentie aan en heeft betrekking op:

  • veilig werken met het koudemiddel CO2 en als verdampende koudemiddel-drager
  • stationaire koelsystemen of warmtepompen
  • het voldoen aan het Activiteitenbesluit.

  Vakbekwaamheid Koolwaterstoffen

  Het ACK vakbekwaamheidscertificaat ‘Veilig werken met Koolwaterstoffen als koudemiddel’  toont uw competentie aan en heeft betrekking op:

  • veilig werken met het Koolwaterstoffen als koudemiddelen in
  • stationaire koelsystemen of warmtepompen
  • en voldoen aan het Activiteitenbesluit.

  Hardsoldeer examen in kader van PED

  Voor installaties vanaf categorie 2 van de PED is een hardsoldeerkwalificatie verplicht. Voor installaties met brandbare (natuurlijke en HFO’s) koudemiddelen is deze kwalificatie al snel noodzakelijk.

  EPBD-examens (A en B)

  Voor de verplichte EPBD III Aircokeuring zijn twee persoonscertificaten noodzakelijk:

  • voor de inspecteur het EPBD-A certificaat,
  • en voor de adviseur  het EPBD-B certificaat.

  EPBD-bijscholingsexamens

  De EPBD A en B certificaten zijn vijf jaar geldig.

  • Aan het eind van die termijn dient u een bijscholingsexamen te doen.
  • Bij goed gevolg wordt de geldigheid vijf jaar verlengd.

  Basiskennis Klimaattechniek

  Start u in de klimaattechniek als aankomend monteur of kantoormedewerker?

  • Met dit certificaat toont u uw basiskennis aan
  • en bent u prima voorbereid op de specifieke klimaattechnische vervolgopleidingen.

  Basiskennis Koudetechniek

  Start u in de koudetechniek als aankomend monteur of kantoormedewerker?

  • Met dit certificaat toont u uw basiskennis aan
  • en bent u prima voorbereid op de f-gassen opleiding en de specifieke koudetechnische (praktijk) vervolgopleidingen.

  F-gassen-examen cat. 3 – op aanvraag

  Met het persoonscertificaat f-gassen cat. 3 mag u conform de BRL200:

  • f-gassen terugwinnen,
  • uit koel-, klimaatsystemen en warmtepompen,
  • met een inhoud kleiner dan 3 kg f-gassen,
  • of 6 kg bij hermetische apparatuur (als zodanig geëtiketteerd).

  F-gassen-examen cat. 4 – op aanvraag

  Met het persoonscertificaat f-gassen cat. 4 mag u conform de BRL200:

  • lekkage controle uitvoeren,
  • op stationaire koel-, klimaatsystemen en warmtepomen,
  • ongeacht de inhoud,
  • mits het koelcirquit dat het f-gas bevat niet wordt geopend.

  Nieuwe ACB-examens in voorbereiding

  De nieuwe ACB-examens voor de vakbekwaamheidscertificaten t.b.v. veilig werken met de koudemiddelen:
  • ammoniak
  • CO2
  • brandbare koudemiddelen (A2, A2L en A3)
  worden op dit moment gemaakt. Doelstelling is om de nieuwe examens per 1 maart 2022 te gaan afnemen.

  Alles over voorbereiden en examen doen

  Uitleg over inschrijven voor (her)examen

  Hier vindt u uitleg over het aanmelden voor een (her)examen.

  Kopie diploma / persoonscertificaat

  Wilt u een kopie van uw diploma? Vul dit formulier in.

  Hoe werkt het online theorie-examen

  Kort filmpje met uitleg over de werking

  Zelf rondkijken

  Uit welke onderdelen bestaan de examens

  Opleidings- en examenlocaties

  Opleidingen

  Twijfelt u aan uw kennis, dan raden we om aan eerst een opleiding te volgen. Dit voorkomt teleurstelling en bespaart tijd en (examen)geld.

  Voor de verschillende opleidingen kunt u terecht bij opleidingsinstituten in heel Nederland.

  Veelgestelde vragen over inschrijven, examen doen, uitslag

  Ik weet mijn inloggegevens voor het examenplatform niet meer.
  Heeft u zelf de inloggegevens aangemaakt?
  Nee  >  neem contact op met degene die u heeft aangemeld.
  Ja     >  stuur een e-mail naar examen@stek.nl met verzoek om nieuwe inlog. Vermeld uw voor- en achternaam, voorletters (zoals vermeld op uw identiteitsbewijs), geboortedatum en -plaats

  Wat zijn de examenlocaties?
  Bekijk hier de examenlocaties.

  Wat zijn de eerstvolgende examendata?
  Er is vooralsnog geen vast examenrooster. Examens worden ingepland nádat STEK het examengeld heeft ontvangen. Zo spoedig mogelijk daarna laten we de examenkandidaat weten wanneer het examen plaats vindt.

  Als ik zak voor mijn examen, krijg ik dan te horen wat ik verkeerd heb gedaan?
  U kunt uw cijferlijst inzien door in te loggen op het examenplatform. U kunt eventueel via de webshop een telefonische uitleg aanvragen. De kosten hiervoor bedragen 25,- ex BTW.

  Hoe moet het F-gassen examen betaald worden?
  U kunt direct via iDEAL betalen voor het examen. U ontvangt dan vanzelf een e-mail met de melding dat u voorkeursdata kunt doorgeven voor uw examen. U bent dan ook sneller aan de beurt! (U kunt ook nog per factuur betalen. U ontvangt dan per e-mail een ontvangstbevestiging van uw aanmelding plus de factuur.)

  Hoe kan ik mijn inschrijving voor een examen annuleren?
  U kunt uw inschrijving onder voorwaarden annuleren. Kijk voor de annuleringsvoorwaarden in het examenreglement (deze vindt u op de Mee info pagina’s van elk examen).

  Wanneer ontvang ik de uitnodiging voor het examen?
  Nadat uw betaling bij STEK binnen is, starten we met inplannen. Zo spoedig mogelijk daarna en uiterlijk 4 weken vóór het examen ontvangt u de uitnodiging voor het examen.

  Veelgestelde vragen over het persoonscertificaat / diploma

  Wanneer krijg ik het certificaat / de uitslag?
  U ontvangt binnen enkele werkdagen ná het examen een mail met het bericht dat u de uitslag op het examenplatform kunt bekijken. Als u geslaagd bent, ontvangt u het persoonscertificaat en pasje binnen vier weken ná de examenuitslag.

  Wie verstrekt het certificaat?
  Het EPBD-certificaat wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). STEK verstrekt alle overige diploma (zoals bijv. het f-gassencertificaat) vanuit onze formele rol als exameninstelling.

  Krijg ik ook een cijferlijst bij mijn certificaat?
  U kunt uw behaalde cijfers bekijken door in te loggen op het examenplatform. Uw cijfers staan vermeld bij ‘Theorie-examen’ en ‘Praktijkexamen’.

  Ik ben geslaagd. Heb ik ook een bedrijfscertificaat nodig? 
  Vind hier het antwoord!

  Verbetersuggestie

  Een verbetersuggestie of klacht kunt u indienen met dit formulier.