Persoons-certificering

 • RDoor de overheid aangewezen exameninstelling voor f-gassen, EPBD A en B
 • RGecertificeerd volgens de hoogste norm (NEN-EN-ISO/IEC 17024) voor exameninstellingen
 • RHet STEK-persoonscertificaat is algemeen erkend en straalt vakmanschap uit

STEK-Examens

certificaten uitgegeven

verschillende examens

examenlocaties

Examens

Je kunt bij STEK de volgende examens doen:

F-gassen-examen cat. 1

Met het certificaat f-gassen cat. 1 mag je conform de BRL200:

 • werken met f-gassen,
 • in stationaire koel-, klimaatsystemen en warmtepompen,
 • ongeacht de inhoud.

F-gassen-examen cat. 2 – warmtepompen en airco’s

Met het certificaat f-gassen cat. 2 mag je conform de BRL200:

 • werken met f-gassen,
 • in koel-, klimaatsystemen en warmtepompen,
 • met een inhoud kleiner dan 3 kg f-gassen
 • of 6 kg bij hermetische apparatuur (als zodanig geëtiketteerd).

Vakbekwaamheid NH3

Het ACK vakbekwaamheidscertificaat ‘Veilig werken met koudemiddel NH3’  toont jouw competentie aan en heeft betrekking op:

 • arbeids-, brand- en milieuveiligheid bij werken met het koudemiddel NH3 in
 • stationaire koelsystemen en warmtepompen
 • volgens de richtlijnen zoals vermeld in de Publicatie Gevaarlijke Stoffen PGS13:2009.

  Vakbekwaamheid CO2

  Het ACK vakbekwaamheidscertificaat ‘Veilig werken met koudemiddel CO2’  toont jouw competentie aan en heeft betrekking op:

  • veilig werken met het koudemiddel CO2 en als verdampende koudemiddel-drager
  • stationaire koelsystemen of warmtepompen
  • het voldoen aan het Activiteitenbesluit.

  Vakbekwaamheid Koolwaterstoffen

  Het ACK vakbekwaamheidscertificaat ‘Veilig werken met Koolwaterstoffen als koudemiddel’  toont jouw competentie aan en heeft betrekking op:

  • veilig werken met het Koolwaterstoffen als koudemiddelen in
  • stationaire koelsystemen of warmtepompen
  • en voldoen aan het Activiteitenbesluit.

  Hardsoldeer examen in kader van PED

  Voor installaties vanaf categorie 2 van de PED is een hardsoldeerkwalificatie verplicht. Voor installaties met brandbare (natuurlijke en HFO’s) koudemiddelen is deze kwalificatie al snel noodzakelijk.

  EPBD-examens (A en B)

  Voor de verplichte EPBD III Aircokeuring zijn twee certificaten noodzakelijk:

  • voor de inspecteur het EPBD-A certificaat,
  • en voor de adviseur het EPBD-B certificaat.

  EPBD-bijscholingsexamens

  De EPBD A en B certificaten zijn vijf jaar geldig.

  • Aan het eind van die termijn dient u een bijscholingsexamen te doen.
  • Bij goed gevolg wordt de geldigheid vijf jaar verlengd.

  Basiskennis Klimaattechniek

  Start je in de klimaattechniek als aankomend monteur of kantoormedewerker?

  • Met dit certificaat toon je jouw basiskennis aan
  • en ben je prima voorbereid op de specifieke klimaattechnische vervolgopleidingen.

  Basiskennis Koudetechniek

  Start je in de koudetechniek als aankomend monteur of kantoormedewerker?

  • Met dit certificaat toont je jouw basiskennis aan
  • en ben je prima voorbereid op de f-gassen opleiding en de specifieke koudetechnische (praktijk) vervolgopleidingen.

  F-gassen-examen cat. 3 – op aanvraag

  Met het certificaat f-gassen cat. 3 mag je conform de BRL200:

  • f-gassen terugwinnen,
  • uit koel-, klimaatsystemen en warmtepompen,
  • met een inhoud kleiner dan 3 kg f-gassen,
  • of 6 kg bij hermetische apparatuur (als zodanig geëtiketteerd).

  F-gassen-examen cat. 4 – op aanvraag

  Met het certificaat f-gassen cat. 4 mag je conform de BRL200:

  • lekkage controle uitvoeren,
  • op stationaire koel-, klimaatsystemen en warmtepomen,
  • ongeacht de inhoud,
  • mits het koelcirquit dat het f-gas bevat niet wordt geopend.

  Nieuwe ACB-examens 

  De nieuwe ACB-examens voor de vakbekwaamheids- certificaten t.b.v. veilig werken met de koudemiddelen:
  • ammoniak
  • CO2
  • brandbare koudemiddelen (A2, A2L en A3)
  gaan in het najaar ’22 van start.

  Alles over voorbereiden en examen doen

  Uitleg over inschrijven voor (her)examen

  Hier vind je uitleg over het aanmelden voor een (her)examen.

  Kopie diploma / persoonscertificaat

  Wil je een kopie van jouw diploma? Vul dit formulier in.

  Hoe werkt het online theorie-examen

  Kort filmpje met uitleg over de werking

  Zelf rondkijken

  Uit welke onderdelen bestaan de examens

  Opleidings- en examenlocaties

  Opleidingen

  Twijfel je aan jouw kennis, dan raden we om aan eerst een opleiding te volgen. Dit voorkomt teleurstelling en bespaart tijd en (examen)geld.

  Voor de verschillende opleidingen kun je terecht bij opleidingsinstituten in heel Nederland.

  Veelgestelde vragen over inschrijven, examen doen, uitslag

  Ik weet mijn inloggegevens voor het examenplatform niet meer
  Heb je zelf de inloggegevens aangemaakt?
  Nee  >  neem contact op met degene die jou heeft aangemeld.
  Ja     >  stuur een e-mail naar examen@stek.nl met verzoek om nieuwe inlog. Vermeld jouw voor- en achternaam, voorletters (zoals vermeld op je identiteitsbewijs), geboortedatum en -plaats

  Wat zijn de examenlocaties?
  Bekijk hier de examenlocaties.

  Wat zijn de eerstvolgende examendata?
  Er is vooralsnog geen vast examenrooster. Examens worden ingepland nádat STEK het examengeld heeft ontvangen. Zo spoedig mogelijk daarna laten we je weten wanneer het examen plaats vindt.

  Als ik zak voor mijn examen, krijg ik dan te horen wat ik verkeerd heb gedaan?
  Je kunt jouw cijferlijst inzien door in te loggen op het examenplatform. Eventueel kan je via de webshop een telefonische uitleg aanvragen. De kosten hiervoor bedragen 25,- ex BTW.

  Hoe moet het F-gassen examen betaald worden?
  Je kunt direct via iDEAL betalen voor het examen. Je ontvangt dan vanzelf een e-mail met de melding dat je voorkeursdata kunt doorgeven voor jouw examen. Je bent dan ook sneller aan de beurt! (Je kunt ook nog per factuur betalen. Je ontvangt dan per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw aanmelding plus de factuur.)

  Hoe kan ik mijn inschrijving voor een examen annuleren?
  Je kunt jouw inschrijving onder voorwaarden annuleren. Kijk voor de annuleringsvoorwaarden in het examenreglement (deze vind je op de ‘Meer inf0’ pagina’s van elk examen).

  Wanneer ontvang ik de uitnodiging voor het examen?
  Nadat jouw betaling bij STEK binnen is, starten we met inplannen. Zo snel mogelijk daarna en uiterlijk 4 weken vóór het examen ontvang je de uitnodiging voor het examen.

  Veelgestelde vragen over het persoonscertificaat / diploma

  Wanneer krijg ik het certificaat / de uitslag?
  Je ontvangt binnen enkele werkdagen ná het examen een mail met het bericht dat je de uitslag op het examenplatform kunt bekijken. Als je geslaagd bent, ontvang je het persoonscertificaat en pasje binnen vier weken ná de examenuitslag.

  Wie verstrekt het certificaat?
  Het EPBD-certificaat wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). STEK verstrekt alle overige diploma’s (zoals bijv. het f-gassencertificaat) vanuit onze formele rol als exameninstelling.

  Krijg ik ook een cijferlijst bij mijn certificaat?
  Je kunt jouw behaalde cijfers bekijken door in te loggen op het examenplatform. Jouw cijfers staan vermeld bij ‘Theorie-examen’ en ‘Praktijkexamen’.

  Ik ben geslaagd. Heb ik ook een bedrijfscertificaat nodig? 
  Vind hier het antwoord!

  Feedback geven

  Een verbetersuggestie of klacht kun je indienen met dit formulier.