Persoons-certificering

 • RDoor de overheid aangewezen exameninstelling voor F-gassen, EPBD A en B
 • RGecertificeerd volgens de hoogste norm (NEN-EN-ISO/IEC 17024) voor exameninstellingen
 • RHet STEK-persoonscertificaat is algemeen erkend en straalt vakmanschap uit

STEK-Examens

certificaten uitgegeven

verschillende examens

examenlocaties

Examens

Je kunt bij STEK de volgende examens doen:

F-gassen-examen cat. 1

Met het certificaat F-gassen cat. 1 mag je conform de BRL200 werken met F-gassen in stationaire koel-, klimaatsystemen en warmtepompen, ongeacht de inhoud.

Dit persoonscertificaat is verplicht voor iedere monteur die werkt aan koel- en klimaatapparatuur waarbij F-gassen vrij kunnen komen.

F-gassen-examen cat. 2 – warmtepompen en airco’s

Met het certificaat F-gassen cat. 2 mag je conform de BRL200 werken met F-gassen in koel-, klimaatsystemen en warmtepompen met een inhoud kleiner dan 3 kg F-gassen, of 6 kg bij hermetische apparatuur (als zodanig geëtiketteerd).

Dit persoonscertificaat is verplicht voor iedere monteur die werkt aan koel- en klimaatapparatuur waarbij F-gassen vrij kunnen komen.

Vakbekwaamheidsbewijs NH3 (ACB - Ammoniak)Nieuw vanaf januari 2023

Het vakbekwaamheidsbewijs NH3 (Ammoniak) is het vakmanschapsbewijs “Veilig werken met NH3“. Het toont jouw kennis en vakmanschap om veilig te kunnen werken met het koudemiddel NH3 in koel- en klimaatinstallaties én warmtepompen.

  Vakbekwaamheidsbewijs CO2 (ACB - Kooldioxide)Nieuw vanaf januari 2023

  Het vakbekwaamheidsbewijs CO2 (Kooldioxide) is het vakmanschapsbewijs “Veilig werken met CO2“. Het toont jouw kennis en vakmanschap om veilig te kunnen werken met het koudemiddel CO2 in koel- en klimaatinstallaties én warmtepompen.

  Vakbekwaamheidsbewijs Brandbare koudemiddelen (ACB - Brandbaar)Nieuw vanaf januari 2023

  Het vakbekwaamheidsbewijs Brandbare koudemiddelen is het vakmanschapsbewijs “Veilig werken met alle brandbare koudemiddelen”. Dit geldt voor zowel koolwaterstoffen als synthetische koudemiddelen (f-gassen en HFO’s). Het toont jouw kennis en vakmanschap aan om veilig te kunnen werken met brandbare koudemiddelen in koel- en klimaatinstallaties én warmtepompen.

  Hardsoldeer examen in kader van PED

  Voor installaties vanaf categorie 2 van de PED is een hardsoldeerkwalificatie verplicht. Voor installaties met brandbare (natuurlijke en HFO’s) koudemiddelen is deze kwalificatie al snel noodzakelijk.

  EPBD-examens (A en B)

  Voor de verplichte EPBD III Aircokeuring zijn twee certificaten noodzakelijk:

  • Voor de inspecteur het EPBD-A certificaat
  • Voor de adviseur het EPBD-B certificaat

  EPBD-bijscholingsexamens

  De EPBD A en B certificaten zijn vijf jaar geldig.

  • Aan het eind van die termijn dien je een bijscholingsexamen te doen
  • Bij goed gevolg wordt de geldigheid vijf jaar verlengd

  Basiskennis Klimaattechniek

  Start je in de klimaattechniek als aankomend monteur of kantoormedewerker?

  Met dit certificaat toon je jouw basiskennis aan en ben je prima voorbereid op de specifieke klimaattechnische vervolgopleidingen.

  Basiskennis Koudetechniek

  Start je in de koudetechniek als aankomend monteur of kantoormedewerker?

  Met dit certificaat toont je jouw basiskennis aan en ben je prima voorbereid op de f-gassen opleiding en de specifieke koudetechnische (praktijk) vervolgopleidingen.

  F-gassen-examen cat. 3 – op aanvraag

  Met het certificaat f-gassen cat. 3 mag je conform de BRL200 F-gassen terugwinnen uit koel-, klimaatsystemen en warmtepompen met een inhoud kleiner dan 3 kg f-gassen, of 6 kg bij hermetische apparatuur (als zodanig geëtiketteerd).

  F-gassen-examen cat. 4 – op aanvraag

  Met het certificaat F-gassen cat. 4 mag je conform de BRL200 lekkage controle uitvoeren op stationaire koel-, klimaatsystemen en warmtepomen, ongeacht de inhoud, mits het koelcirquit dat het F-gas bevat niet wordt geopend.

  Vragen over examens en/of je aanmelding?