Examencommissie

De examencommissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van het examen. Bij eventuele wijzigingen zorgt de commissie er bijvoorbeeld voor dat vragen aangepast of aangevuld worden.

De commissie bestaat uit de volgende personen:

Geert Doornbos
Onafhankelijk voorzitter

Erik Bijl
Vertegenwoordiging namens TVVL

Marcel Geurts
Vertegenwoordiging namens opleiders

Gerard Raaijmakers
Vertegenwoordiging namens eindgebruikers (HIWA)