Brandbare koudemiddelen – module E

Het belang van brandbare (en natuurlijke) koudemiddelen zoals propaan en R32 neemt sterk toe, met name door de terugfasering van de traditionele f-gassen.
Recent heeft de NEN de Nationale Praktijk Richtlijn 7600 herzien. Hierin worden voor de toepassing van brandbare koudemiddelen specifieke eisen gesteld aan bedrijven en personen op het gebied van veiligheid, milieu en gezondheid. Bedrijfscertificering is bij uitstek geschikt om aan te tonen dat u aan die eisen voldoet.

Voordelen

 • Met deze certificering maakt u uw bedrijf toekomstbestendig en onderscheidt u zich in een groeimarkt.
 • Uw bedrijf heeft aantoonbaar expertise op het gebied van brandbare koudemiddelen.
 • Met een STEK certificaat toont u aan dat u kwalitatief, duurzaam en veilig werkt.
 • Naast advies, biedt STEK ook kennis en ondersteuning via haar deelnemersplatform.
 • Goed geïmplementeerde en actuele procedures en processen verminderen faalkosten.
 • U kunt uw bedrijf profileren met het STEK-merk: vertrouwd, bekend en gewaardeerd in de sector. Potentiële klanten vinden u via de STEK-check.
 • Heeft u al een STEK bedrijfscertificaat f-gassen? Dan is het bedrijfscertificaat brandbare koudemiddelen snel, efficiënt en tegen geringe kosten te behalen.

Ik ben aan het oriënteren en heb behoefte aan meer informatie rondom de STEK-Bedrijfscertificatie en de geldende eisen

Ik ben volledig op de hoogte en wil direct een STEK-Bedrijfscertificaat aanvragen

Alles over STEK-bedrijfscertificering

Voor wie

 • Alle koeltechnische ondernemingen
 • Ondernemingen die klimaatapparatuur (airconditioning) leveren en installeren
 • Ondernemingen die warmtepompen leveren en installeren.
 • Ondernemingen die service en advies leveren op het gebied van koude en luchtbehandeling.

Voordelen STEK-bedrijfscertificering

De voordelen van                                       Onze producten en diensten:
STEK-bedrijfscertificering:   

                  

 

Deelnemersplatform

Het STEK-deelnemersplatform is er voor en door STEK-bedrijven en biedt u:

 • Ondersteuning via hulpmiddelen en kennisontwikkeling.
 • Voordeel bij producten en diensten.
 • Invloed op beleid, producten en diensten van STEK, op ontwikkelingen in de sector en belangenbehartiging richting overheden.

Als STEK-gecertificeerd bedrijf bent u automatisch deelnemer.

Ga naar Deelnemersplatform

 

In 8 stappen naar het STEK-bedrijfscertificaat

Hoe komt u aan het STEK-bedrijfscertificaat? Klik op de afbeelding hieronder om het stappenplan te bekijken:

De STEK-controlemethodiek

De STEK-controlemethodiek geldt voor alle modules. Bekijk de methodiek hier.

 

Kosten

Neem voor actuele tarieven contact op met uw certificerende instelling:

Veelgestelde vragen bedrijfscertificering

Als ik werk aan een stationaire koelinstallatie met minder dan 5 ton CO2 eq. koelmiddel, heb ik dan ook een (bedrijfs)certificering nodig?
Ja. Er mogen alleen koeltechnische werkzaamheden uitgevoerd worden aan een koeltechnische installatie door een gecertificeerde monteur werkzaam bij een gecertificeerd bedrijf.

Is het toegestaan om het fysieke logboek te vervangen door een digitale versie?
Het installatielogboek/dossier mag digitaal bewaard worden, en moet aan de zelfde eisen voldoen als het fysieke logboek qua inhoud. Houd er echter rekening mee dat het digitale dossier te allen tijde beschikbaar en overdraagbaar moet zijn. Dus als een monteur of een milieu-inspecteur langskomt, moet het dossier beschikbaar zijn. En ook bijv. wanneer een monteur […]

Dien ik voor het kopen van F-gassen bij de (groot)handel altijd over een bedrijfscertificaat te beschikken?
Nee, een aantal sectoren kent geen bedrijfscertificaat. Het kunnen overleggen van een persoonscertificaat volstaat. De reden dat in eerste instantie naar een bedrijfscertificaat wordt gevraagd, is vanuit privacy overwegingen.

Veelgestelde vragen bedrijfscertificering en zzp'ers

Wanneer heb ik als zzp’er bedrijfscertificering nodig?
NODIG wanneer:  U zelfstandig werkzaamheden* uitvoert met of aan f-gassen installaties van derden (opdrachtgevers). Dit geldt o.a. dus ook wanneer u zelf f-gassen wilt kopen of verkopen.  

NIET NODIG wanneer:  U uitsluitend werkzaamheden* verricht voor rekening en risico van een bedrijf (inlening) dat zelf een STEK Module A / BRL100 certificaat heeft. U werkt […]

Ik werk als zzp’er grotendeels voor andere bedrijven die al een bedrijfscertificaat hebben. Heb ik het zelf dan ook nog nodig?
Is een zzp’er schriftelijk met een BRL100-gecertificeerd bedrijf overeengekomen dat hij namens dat bedrijf f-gassenhandelingen uitvoert? Dan hoeft hij niet verplicht een bedrijfscertificaat te hebben voor die opdracht. In alle andere gevallen dient de zzp’er zelf over een bedrijfscertificaat (en uiteraard een persoonscertificaat f-gassen) te beschikken.

Dien ik voor het kopen van f-gassen bij de (groot)handel altijd over een bedrijfscertificaat te beschikken?
Nee, een aantal sectoren kent geen bedrijfscertificaat. Het kunnen overleggen van een persoonscertificaat volstaat. De reden dat in eerste instantie naar een bedrijfscertificaat wordt gevraagd, is vanuit privacy overwegingen.

Veelgestelde vragen bedrijfscertificering mobiele sector

Is er f-gassen bedrijfscertificering voor de mobiele sector?
STEK biedt f-gassen bedrijfscertificering specifiek voor professionele mobiele installaties. De f-gassen regeling is in 2015 herzien en tegelijkertijd heeft de overheid de eisen voor certificering van bedrijven aangepast. STEK wil de aanvullende kwaliteitseisen, boven dat wat wettelijk verplicht is, handhaven voor de mobiele sector. Ze zijn voor de hele sector van belang, zoals de zorg […]

Heeft een bedrijf dat met auto-airco’s werkt een bedrijfscertificaat nodig?
Een bedrijf dat uitsluitend aan mobiele airconditioning of auto’s werkt heeft geen bedrijfscertificaat nodig. De monteur die de handelingen verricht dient wél over een persoonscertificaat ‘Terugwinnen Mobiele Airco’s’ te beschikken. Dit certificaat dient ook overlegd te worden wanneer f-gassen aangeschaft worden.

Heeft een bedrijf dat met koel- en vrieswagens werkt een bedrijfscertificaat nodig?
Een bedrijf dat uitsluitend aan airconditioning in de transportsector werkt, heeft geen bedrijfscertificaat nodig. De monteur die de handelingen verricht dient wél over een persoonscertificaat te beschikken. Afhankelijk van de werkzaamheden is dit een: een f-gassen certificaat 1 (alle handelingen), een f-gassen certificaat 2 (alle handelingen kleine installaties tot 5 ton CO2eq); een f-gassen certificaat 3 […]

Heeft een monteur die met auto-airco’s en koel- en vrieswagens werkt een persoonscertificaat nodig?
De monteur die de handelingen verricht, dient wel over een persoonscertificaat te beschikken.  Afhankelijk van de werkzaamheden en de sector is dit een: certificaat Terugwinnen Mobiele Airco’s (autoairco’s) een f-gassen certificaat 1 (alle handelingen) een f-gassen certificaat 2 (alle handelingen kleine installaties tot 5 ton CO2eq) een f-gassen certificaat 3 (demontage) of een f-gassen certificaat 4 […]

Moeten installaties van > 5 ton CO2 eq. in voertuigen nog jaarlijks preventief gecontroleerd worden?
Ja, deze installaties dienen periodiek op lekdichtheid gecontroleerd te worden. Registratie hiervan dient in het verplichte installatiegebonden register (logboek) opgenomen te worden.