Aanmelden voor STEK-bedrijfscertificering

Aanmelden voor STEK-bedrijfscertificering

Na uw aanmelding ontvangt u een offerte van de door u gekozen certificerende instelling (zie onder). Pas na uw akkoord op de offerte start het certificeringsproces.

    STEK-certificering wordt uitgevoerd door certificerende instellingen (CI) SGS INTRON en Kiwa. Geef aan naar welke CI uw voorkeur uitgaat.