Over STEK

STEK: Stichting Emissiepreventie Koudetechniek.

Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid in de koude & klimaat en warmtepomp sector staan bij STEK centraal.

Sinds 1992 maken wij ons sterk om (in)directe emissies in de koudetechniek terug te dringen.

Wij zijn er voor alle partijen die in aanraking komen met de koude-, klimaat- en warmtepompbranche zoals monteurs, installatiebedrijven, eigenaren / beheerders van koelinstallaties en de overheid.

Ons werk kent drie pijlers:

 • bedrijfscertificaten
 • persoonscertificering
 • kennisoverdracht

             Bekijk STEK in één oogopslag:

              Klik op afbeelding voor vergroting.

             

STEK ook als voorbeeld voor Europa

Bekijk de stappen vanaf het Protocol van Montreal (1987) tot nu.

Klik op afbeelding voor vergroting.

Bedrijfscertificering

Ondernemingen die het STEK-bedrijfscertificaat halen, voldoen aan méér dan alleen de minimale (wettelijke) eisen in de sector. Zij staan aantoonbaar voor hoge kwaliteit, veiligheid en voor duurzame werkwijzes. Ze worden ook elke 2 jaar beoordeeld door onafhankelijke certificeringsinstanties. Eindgebruikers / beheerders in de koude sector hebben zo de zekerheid dat hun koelinstallaties optimaal, veilig en duurzaam renderen.

STEK stelt als norm dat haar bedrijfscertificaten onder accreditatie vallen.
Voor vier van de zes certificaten is dit al het geval.

Persoonscertificering

STEK is door de overheid aangewezen als de exameninstelling voor f-gassen-certificering en EPBD ten behoeve van koeltechnische vakmensen die werken aan stationaire- en koel- en klimaatregelingsapparatuur en warmtepompen.

STEK persoonscertificaten worden gewaardeerd en gevraagd door vakmensen, installateurs en eindgebruikers
We bieden alle certificering aan via één loket:

 • f-gassen (waaronder ook f-gassen cat. 2 – warmtepompen);
 • natuurlijke en brandbare koudemiddelen (de zogenaamde ACB-certificering);
 • EPBD A en B;
 • basiskennis Koudetechniek en basiskennis Klimaattechniek
 • en de hardsoldeer-kwalificatie.

STEK is gecertificeerd conform de NEN-EN-ISO/IEC 17024. Dit is de hoogste norm voor persoonscertificatie-instellingen.

Kennisoverdracht

Nieuwe wet- en regelgeving, de opkomst van natuurlijke koudemiddelen of wijzigingen in de diploma-eisen? Wij volgen het voor u en zorgen ervoor dat u op de hoogte bent van de relevante ontwikkelingen in de markt van koel- en klimaatregelingsapparatuur en warmtepompen. We delen deze kennis actief op het Deelnemersplatform en via onze nieuwsbrief en LinkedIn.

Organisatie

De STEK organisatie bestaat uit een brede doorsnede van            
de sector en mensen met veel ervaring en kennis van de koude-
en klimaattechniek en warmtepompen.

Binnen STEK zijn deze mensen actief in:

Bestuur
College van Deskundigen  bedrijfscertificering
Examencommissie
Technische commissies
Deelnemersplatform
STEK-bureau

 

In de uitvoering wordt STEK ondersteund door Het Branche Bureau.

STEK borgt ook haar eigen kwaliteit:

 • Gecertificeerd conform de NEN-EN-ISO/IEC 17024. Dit is de hoogste norm voor persoonscertificatie-instellingen.
 • De STEK-schema’s voor module A, B en C zijn geaccepteerd door de RvA (BR010-lijst, identificatieschema: NAP-0190) en de certificaten worden onder accreditatie verstrekt.
 • Erkend als exameninstelling voor f-gassen en door Cinop getoetst in opdracht van RWS.
 • Door RVO aangewezen en getoetst voor EPBD-examens.
 • Gecertificeerd conform de NTA8813, het Nederlands Technische Advies 8813 voor schemabeheer.

En STEK is lid van: