Historie

Hoe het begon

Met de ondertekening van het Protocol van Montreal hebben veel landen, waaronder Nederland, zich verplicht het gebruik van CFK’s en HCFK’s terug te dringen en op termijn te verbieden. Deze stoffen zijn schadelijk voor het milieu. In Europa heeft de Europese Unie vervolgens richtlijnen opgesteld die de kaders aangegeven voor de lidstaten. In de lidstaten van de EU is op specifieke nationale wijze invulling gegeven aan de richtlijnen. Internationaal wordt met belangstelling gekeken naar de wijze waarop in Nederland gestructureerd invulling is gegeven aan de richtlijnen.

CFK-Aktieprogramma

In Nederland is begin jaren negentig het CFK-Aktieprogramma gestart door het ministerie van VROM. In goed overleg met het bedrijfsleven zijn voor de verschillende sectoren waarin CFK’s werden toegepast, afspraken gemaakt om invulling te geven aan de internationale verplichtingen. Eén van de sectoren die hierbij betrokken was, is de koude-industrie. CFK’s werden en worden gebruikt als koudemiddel in koelinstallaties en airconditioningapparatuur.

Sinds 1992

In Nederland voert men, als gevolg van een Europese Verordening, een programma dat onder meer is gericht op de sector koeltechniek. De belangrijkste doelstelling in de koeltechniek is het voorkomen van het weglekken van CFK’s, HCFK’s en HFK’s uit koel- en airconditioninginstallaties en -apparatuur. STEK was sinds 1992 door de minister van VROM (het huidige ministerie EZK) aangewezen om door middel van een erkenningsregeling zorg te dragen voor de implementatie van deze milieuregelgeving in Nederland.

F-gassen verordening

Met de komst van de Europese F-gassen verordening is het speelveld van STEK veranderd. Wat niet verandert, is dat STEK zich als vertrouwd merk in de koudebranche onverminderd blijft inzetten om emissies in de koudetechniek terug te dringen. Daarbij staan kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid in de koude-en klimaattechniek en warmtepompen centraal. STEK realiseert dit met dé normstellende persoons- en bedrijfscertificaten in de sector.