\"\"

Alles over STEK

STEK in Europa

STEK is betrokken bij Europese initiatieven of initieert deze zelf. We zijn lid zijn van Europese belangenorganisaties en hebben we goede contacten met Europese politici. Daardoor zijn we goed op de hoogte van – en worden we betrokken bij nieuwe (Europese en internationale) ontwikkelingen en regelgeving. Hierdoor kunnen we u professioneel en proactief terzijde staan.

STEK is betrokken bij de volgende initiatieven en organisaties:


SPARK – 
‘Sharing heat Pump, Airconditioning and Refrigeration Knowledge’
Dit is een Europees project met als doel de eisen aan/training van monteurs in de koudesector in Europa te harmoniseren. Bekijk de SPARK-presentatie hier.

Geassocieerd lid EPEE – ‘European Partnership for Energy and the Environment’
EPEE vertegenwoordigt de koeling-, airco- en warmtepompindustrie in Europa. Er zijn 40 bedrijven en branches/verenigingen uit Europa aangesloten die gezamenlijk zo’n 200.000 mensen vertegenwoordigen. EPEE wil veilige, duurzame en economisch rendabele technologieën stimuleren. Daarnaast wil ze meer invloed voor de sector uitoefenen binnen de EU en zo zorgen voor effectieve EU-regelgeving. Met het lidmaatschap wil STEK een vinger aan de pols houden van de ontwikkeling op deze terreinen. Meer info? www.epeeglobal.org

Europese Normcommissie EN
Via het lidmaatschap van Nederlandse Normcommissie (NEN) heeft STEK toegang tot de Europese Normcommissie. Zo kunnen we de ontwikkelingen volgen.

Polen
In 2004 is Polen toegetreden tot de EU. In dat kader heeft STEK in 2005 en 2006 de Poolse ministeries VROM, EZ/SZW ondersteund bij het opzetten van Koudemiddelenbeleid in overeenstemming met internationale en EU-wetgeving.

Hongarije
Hongarije heeft STEK ondersteuning gevraagd bij het (beter) voldoen aan EU-regelgeving voor de koudesector. STEK was gedurende 2007 regelmatig in Boedapest voor het geven van workshops. Lees hier meer over dit project.

Buiten Europa:

Japan
STEK wordt met regelmaat benaderd door diverse organisaties in de Japanse koudesector en het Japanse ministerie van Milieu. We delen onze kennis en ervaring en ondersteunen hen bij efficiënte emissiebeperking.

Snel menu
STEK