STEK in Europa

STEK is betrokken bij Europese initiatieven of initieert deze zelf. We zijn lid zijn van Europese belangenorganisaties en hebben we goede contacten met Europese politici. Daardoor zijn we goed op de hoogte van – en worden we betrokken bij nieuwe (Europese en internationale) ontwikkelingen en regelgeving. Hierdoor kunnen we u professioneel en proactief terzijde staan.

STEK is betrokken bij de volgende initiatieven en organisaties:

EU-project ‘Refrigerants, Naturally! for LIFE’ 

Klimaatvriendelijk koelen voor kleinere (bio)winkels

Het project richt zich op:

  • Kleinere winkeliers en winkelorganisaties die met name biologische levensmiddelen aanbieden.
  • Installateurs die winkeleigenaren voorzien van koelinstallaties, airconditioningsystemen en warmtepompen.

Veel Europese supermarktketens zijn al gestart met klimaatvriendelijke koelingssystemen (i.v.m. toekomstige wet- en regelgeving of zelf gestelde milieudoelen). Voor de meeste kleinere winkels is deze uitdaging echter nog lang niet altijd haalbaar.

De prioriteit van het project ligt daarom bij het creëren van technische en economische mogelijkheden en het vergroten van de bewustwording bij kleinere winkeliers, winkelorganisaties en installatiebedrijven. Het project zet met name in op voorlichting en training. Dit moet bijdragen aan een snellere overstap op klimaatvriendelijke koeling en natuurlijke koudemiddelen.

Geassocieerd lid EPEE – ‘European Partnership for Energy and the Environment’

EPEE vertegenwoordigt de koeling-, airco- en warmtepompindustrie in Europa. Er zijn 40 bedrijven en branches/verenigingen uit Europa aangesloten die gezamenlijk zo’n 200.000 mensen vertegenwoordigen.
EPEE wil veilige, duurzame en economisch rendabele technologieën stimuleren. Daarnaast wil ze meer invloed voor de sector uitoefenen binnen de EU en zo zorgen voor effectieve EU-regelgeving. Met het lidmaatschap wil STEK een vinger aan de pols houden van de ontwikkeling op deze terreinen.

Europese Normcommissie EN

Via het lidmaatschap van Nederlandse Normcommissie (NEN) heeft STEK toegang tot de Europese Normcommissie. STEK heeft zitting in de normcommissie 341094: Koelinstallaties en warmtepompen. Zo hebben we invloed en kunnen we ontwikkelingen volgen.

SPARK – ‘Sharing heat Pump, Airconditioning and Refrigeration Knowledge’

Een Europees project met als doel de eisen aan/training van monteurs in de koudesector in Europa te harmoniseren.

Polen

In 2004 is Polen toegetreden tot de EU. In dat kader heeft STEK in 2005 en 2006 de Poolse ministeries VROM, EZ/SZW ondersteund bij het opzetten van Koudemiddelenbeleid in overeenstemming met internationale en EU-wetgeving.

Hongarije

Hongarije heeft STEK ondersteuning gevraagd bij het (beter) voldoen aan EU-regelgeving voor de koudesector. STEK was gedurende 2007 regelmatig in Boedapest voor het geven van workshops.

Buiten Europa:

 

Japan

STEK heeft contact met diverse organisaties in de Japanse koudesector en het Japanse ministerie van Milieu. We delen onze kennis en ervaring en ondersteunen hen bij efficiënte emissiebeperking.

Australië

Tijdens een werkbezoek van de ARC (Australian Refrigeration Council) heeft STEK kennis en ervaringen gedeeld.