SGS INTRON Certificatie: werk van auditors in de koudetechniek

sep 21, 2023

In een branche waar technologische innovatie en milieueisen voortdurend evolueren, spelen auditors een belangrijke rol bij het waarborgen van kwaliteit en conformiteit. Onlangs zaten we samen met twee nieuwkomers als auditor in de koudetechnieksector bij SGS INTRON Certificatie, Femke Bosschaart en Rodney Soedhoe, om te praten over hun ervaringen als auditors voor STEK-bedrijfscertificering in deze uitdagende en dynamische omgeving. 


Uiteenlopende achtergronden

Rodney is pas 26 en heeft al een zeer waardevolle achtergrond in de techniek. Hij begon als monteur in de koudetechniek, heeft vervolgens drie jaar gewerkt als project engineer en vond uiteindelijk zijn weg naar auditing. Hij werkt inmiddels vier maanden als auditor bij SGS. Femke daarentegen kwam met een andere achtergrond de sector binnen, met ervaring in auditen op het gebied van bouwstoffen. Wel al bij SGS. Na vier en een half jaar heeft ze intern naar een nieuwe uitdaging gezocht en vond ze haar roeping als auditor in de koudetechniek. 


Afwisselend en uitdagend werk

Het werk van een auditor is onmiskenbaar uitdagend, maar zowel Rodney als Femke benadrukken het opwindende aspect van hun dagelijkse bezigheden. Voor Rodney is de variatie aan klanten en situaties een belangrijke drijfveer. Het dagelijkse contact met verschillende mensen en de constante verandering van omgeving houden hem enthousiast. Femke voegt eraan toe dat het auditen zelf een uitdagend proces is. Ze moet zoveel mogelijk informatie verzamelen in de beschikbare tijd. Ze vindt het bevredigend bedrijven te attenderen op verbeteringsmogelijkheden. Ook op verbeteringen die al gedaan zijn, maar waar de bedrijfseigenaren zich nog niet van bewust waren. 


Unieke 
carrière wendingen

Het pad naar auditen heeft voor beiden unieke wendingen genomen. Rodney, die tot voor kort project engineer was, ontdekte een LinkedIn-vacature die zijn interesse wekte. Na grondig onderzoek belandde hij bij SGS voor een opleidingstraject tot auditor. Femke daarentegen werd intern bij SGS door haar nieuwsgierigheid gedreven om een nieuwe richting in te slaan. Na een basisopleiding in koeltechniek begon ze aan het uitdagende leertraject van STEK-auditor worden. Tijdens dit traject heeft Femke ook haar persoonscertificaat F-gassen behaald. Femke benadrukte dat dit traject intensief was, vooral als je niet uit de koeltechnische wereld komt. Zowel projectmanager Martin Weerstand als Rodney waren van onschatbaar belang tijdens dit traject. Rodney met name vanwege zijn frisse kennis op het gebied van F-gassen en koudetechniek, Martin vanwege zijn jarenlange ervaring met auditen op deze schema’s. 


De dag van een STEK-auditor

Een typische dag van een auditor omvat klantbezoeken, vergaderingen en inspecties van koelinstallaties. Rodney en Femke beginnen vroeg in de ochtend, ontmoeten klanten, stellen zichzelf voor en voeren de audit uit. De inspectie van de installatie volgt, en dan gaan ze naar huis om rapporten op te stellen. De variatie in deze dagelijkse activiteiten houdt hen betrokken en alert. 

Tijdens audits zijn er bepaalde afwijkingen of verbeterpunten die vaak naar voren komen, waarbij er duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen STEK-eis en BRL100-eis. Femke en Rodney benadrukken de cruciale rol van het bijhouden van koudemiddelenbalansen (BRL100) en het correct implementeren van RI&E (Risico-Inventarisatie en –Evaluatie, STEK-eis). Ook het juist scheiden van F-gassen (STEK) en kalibreren van meetinstrumenten (BRL100) zijn belangrijke aspecten. Daarnaast mogen werkregistraties door monteurs soms wat omvangrijker worden ingevuld. 


Natuurlijke koudemiddelen

Hoewel de overgang naar natuurlijke koudemiddelen nog beperkt lijkt te zijn, merkt Femke op dat kleine koelinstallaties, met name in de horeca en retail, enkele tekenen van verandering vertonen. Met name R290 (propaan) komt in deze sectoren steeds meer voor. De meeste bedrijven gebruiken echter nog steeds synthetische koudemiddelen, en natuurlijke koudemiddelen lijken vooral in prototypen te worden toegepast bij de grotere installateurs. 


De ideale toekomst

Tot slot wijst Femke op een potentieel verbeterpunt voor de sector als geheel. Ze pleit voor een landelijk systeem waarin alle installaties worden geregistreerd, samen met gedetailleerde werkbonnen. Dit zou niet alleen zorgen voor meer transparantie en overzichtelijkheid, maar ook voor meer controle over wie wel en wie niet gecertificeerd werk uitvoert. 

In de complexe wereld van koudetechniek zijn auditors zoals Femke en Rodney belangrijke schakels. Ze brengen niet alleen naleving en kwaliteit, maar ook een frisse kijk op, en inzicht in verbeteringen die bedrijven kunnen aanbrengen. Hun unieke achtergronden, toewijding en passie voor het vak dragen mede bij aan de voortdurende evolutie van de sector.