Voorzitter Joop Hoogkamer bedankt Wim den Boer

apr 13, 2023

Alweer 8 jaar geleden werd Wim aangesteld om het STEK schema en de bijbehorende modules onder accreditatie te brengen. In samenwerking met de Raad voor Accreditatie is dat op relatief korte termijn in 2018 gerealiseerd.

Er is een hoop veranderd in de afgelopen jaren. In de tijd dat Wim aantrad was STEK vooral gericht op F-gassen certificering. Dat is nog steeds een zeer belangrijke pijler. Maar mede door zijn inzet, zijn er belangrijke certificaten toegevoegd, zoals EPBD-examens, koel- en klimaattechniekexamens (basiskennis en gevorderden), hardsoldeer kwalificaties (benodigd voor de PED-categorieën) en ‘last but not least’ de ACK- en nu ACB-examens voor natuurlijke en brandbare koudemiddelen.

Joop Hoogkamer: ‘Daarnaast heeft Wim STEK en het STEK beeldmerk stevig neergezet in een competitieve markt. Ook willen we hem bedanken voor het uitbouwen van de enorme lijst met samenwerkingspartners; zoals oa. KIWA en SGSIntron, NVKL, EZK, RVO, IL&T, en Rijkswaterstaat, knvvk-Youngcool, Netwerk koude en klimaattechniek, GO/AeresTech en andere opleiders in de sector. TVVL, WIJ techniek InstallQ, Techniek Nederland, CRT en uiteraard alle andere stakeholders in de branche!’

Wim den Boer: ‘Ik ga een stapje terug doen en zal wat meer op de achtergrond gaan treden. Ik kijk terug op een interessante en tegelijkertijd op een zeer enerverende tijd en wil het bestuur bedanken voor de samenwerking en het vertrouwen in mij, Het Branche Bureau voor de ondersteuning, én de examinatoren en technische commissies voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren. En uiteraard wens ik mijn opvolger veel succes!’

Gelukkig blijft Wim voorlopig nog als adviseur bij STEK betrokken.