Kickoff bijeenkomst over Revisie NPR 7600 en NPR 7601

feb 1, 2024

Dit jaar wordt gestart met de revisie van de praktijkrichtlijnen voor brandbare koudemiddelen en CO₂, de NPR7600 en NPR 7601.

Hoewel de huidige versie (2020) pas enkele jaren geleden is opgeleverd heeft de NEN Normcommissie Koelinstallaties en Warmtepompen gekozen voor een complete revisie. De aanleiding is dat er tekstuele fouten in de huidige versies staan en dat door de nieuwe F-gassenverordening er een versnelde transitie zal plaatsvinden naar een grootschalige toepassing van R290 (Propaan) en CO₂.

Ook komt er een certificeringsplicht voor werken met natuurlijke koudemiddelen. De NPR-en moeten aansluiten bij deze ontwikkelingen en geschikt zijn voor een brede doelgroep.

Programma kickoff meeting:

  • Aanleiding van de herziening door Joop Hoogkamer voorzitter Normcommissie Koelinstallaties en Warmtepompen
  • Toelichting op Besluit Activiteiten Leefomgeving door Lieke Koets, (ECH-Groep).
  • Toelichting op ACB-certificering door Harry Dekker (STEK) Inventarisatie van knelpunten en delen van praktijkervaringen

Wanneer: 21 februari
Tijd: 09.30 – 12.00 uur
Locatie:
Intechnium Gebouw
Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden

Wil je hierbij aanwezig zijn en deel uitmaken van het revisietraject, dan kun je je aanmelden via onderstaande link. Het team is op zoek naar een brede afvaardiging voor dit traject.

Meld je hier aan.