Nieuws

Emissies broeikasgassen 1990-2020

Emissies broeikasgassen 1990-2020

De uitstoot van broeikasgassen is de laatste 10 jaar gedaald, met een versnelling van deze daling sinds 2018. In 2020 lag de emissie op basis van voorlopige cijfers 9,0% lager dan in 2019, een daling van 16,2 Mton CO2-equivalenten. De uitstoot in 2020 was 25,4% lager dan in 1990, op basis van...

Lees meer

Bijna 200 geslaagden bij STEK in juni!

Whow… in de maand juni 2021 hebben bijna 200 personen hun f-gassen cat. 1 of f-gassen cat. 2 persoonscertificaat via STEK behaald! We feliciteren alle geslaagden van harte! Fijn dat u geslaagd bent – Nederland heeft u hard nodig!    

Lees meer
Bijna 200 geslaagden bij STEK in juni!

Bijna 200 geslaagden bij STEK in juni!

In de maand juni 2021 hebben bijna 200 personen hun f-gassen cat. 1 of f-gassen cat. 2 persoonscertificaat via STEK behaald! We feliciteren alle geslaagden van harte! Fijn dat u geslaagd bent – Nederland heeft u hard nodig!

Lees meer

STEK start deelnemersplatform

STEK is voor haar deelnemers (gecertificeerde bedrijven en bedrijven die aan certificering beginnen) een deelnemersplatform gestart. De focus voor het deelnemersplatform ligt op: hulp bieden bij certificering en audits; hulpmiddelen ontwikkelen en ter beschikking stellen; kennisontwikkeling...

Lees meer

Voorbereidingen voor herziening F-gassenverordening

De Europese Commissie is begonnen aan een herziening van de f-gassenverordening (de huidige stamt uit 2014). Zo wordt onder meer gekeken naar de effectiviteit van de verordening en of er aanpassingen nodig zijn. Eind 2021 komt de Europese Commissie met een wijzigingsvoorstel. Bekijk een...

Lees meer

Boeiend programma rond World Refrigeration Day – 26 juni

"Cooling Champions: Cool Careers for a Better World" Jaarlijks op 26 juni is het World Refrigeration Day (WRD). Een dag waarop de koudetechniek wereldwijd extra onder de aandacht wordt gebracht. Dit jaar is het thema: “Cooling Champions: Cool Careers for a Better World”. knvvk & young cool...

Lees meer

Goed opgeleide en gecertificeerde installateurs broodnodig

Certificering en opleiding installateurs aan de orde van de dag Eén van de doelen van het Klimaatakkoord is het verminderen van broeikasgassen en daarmee ook terug­dringing van f-gassen. Feit is dat f-gassen nog veruit het meest toegepaste koude­middel is in industriële koelinstallaties en...

Lees meer

Coronavirus update

Update voor examens en bedrijfscertificering STEK-examens   28 juni 2021: We volgen de richtlijnen van de overheid en het RIVM en stemmen uiteraard af met de examenlocaties. Gezamenlijk willen we onnodige risico’s voor u als examenkandidaat vermijden. Alle STEK-examens gaan gewoon door U wordt op...

Lees meer

Nieuwe EPBD III biedt nu wel kansen

Sinds vorig jaar maart is de vernieuwde Energy Performance of Buildings Directive – kortweg EPBD III - van kracht. De Nederlandse wetgeving over de energieprestatie van gebouwen is daarmee vernieuwd en aangepast aan de Europese wetgeving. Het heeft als doel de energie efficiëntie van gebouwen te...

Lees meer

Warmtepompen installeren met een certificering of een erkenning?  

Gecertificeerde of erkend - wat is eigenlijk het verschil? Het ‘erkende’ bedrijf heeft plaatsgemaakt voor een ‘gecertificeerd’ bedrijf. Voor een erkenning is vaak het lidmaatschap van een branchevereniging voldoende. Met certificering maak je vakmanschap en kwaliteit pas écht aantoonbaar en creëer...

Lees meer

In memoriam Edgar Buter 1967 – 2021

  Afgelopen woensdagavond 7 april 2021 is onze gewaardeerde collega Edgar Buter overleden. Slechts 53 jaren zijn Edgar gegund en dat terwijl hij nog zo boordevol energie en plannen was. Begin maart werd Edgar ziek en als snel bleek het coronavirus de boosdoener. Aanvankelijk was hij nog...

Lees meer

Vernieuwde examens natuurlijke en brandbare koudemiddelen

Vorig jaar zijn de nieuwe normen voor het werken met de natuurlijke koudemiddelen NH­3, CO2 en brandbare koudemiddelen gereedgekomen, resp. de PGS13:2020 en de NPR 7601:2020 en 7600:2020. Een goed moment uiteraard om ook de examens hierop aan te passen! De examens en certificeringen voor deze...

Lees meer

Hardsoldeer kwalificatie steeds belangrijker

Een hardsoldeer kwalificatie voor koeltechnische monteurs wordt steeds belangrijker. Bij nieuwe, vaak brandbare, koudemiddelen is ‘goed vakmanschap’ lang niet altijd meer voldoende. Met het terugdringen van traditionele f-gassen worden steeds vaker nieuwe, vaak brandbare, koudemiddelen (zowel...

Lees meer

In memoriam Eric Torsy 1961 – 2021

  Eric Torsy is niet meer. We wisten al geruime tijd dat hij ziek was en in januari hoorden we dat het met hem snel slechter ging. Toch kwam het bericht van zijn overlijden nog heel onverwacht. Op 14 februari 2021 overleed hij, bijna 60 jaar oud. We zullen hem missen. Als lid van het College...

Lees meer