‘Meer regie en handhaving overheid nodig op koude-, klimaat- en warmtepompsector’

aug 8, 2021

De bestuursleden van STEK hebben op persoonlijke titel een artikel geschreven over de noodzaak van meer regie en handhaving door de overheid op de koude-, klimaat- en warmtepompsector.

Specialisten in koudetechniek vragen de overheid: “Pak nu de regie voor het halen van de klimaatdoelen!”

De overheid geeft de sector voor koude-, klimaat- en warmtepomptechniek alle ruimte om zelf richtlijnen op te stellen rond kwaliteit, emissiebeperking en energie-efficiency. De daaruit voortvloeiende ‘erkenningen’ leiden in de praktijk echter nauwelijks tot extra duurzaamheid. En dat terwijl handhaving van de officiële normering en regelgeving ernstig tekortschiet. Als de overheid haar klimaatdoelen wil halen, is het hoog tijd dat zij in deze sector de regie terug pakt.