Nieuwe EPBD III biedt nu wel kansen

apr 18, 2021

Sinds vorig jaar maart is de vernieuwde Energy Performance of Buildings Directive – kortweg EPBD III – van kracht. De Nederlandse wetgeving over de energieprestatie van gebouwen is daarmee vernieuwd en aangepast aan de Europese wetgeving. Het heeft als doel de energie efficiëntie van gebouwen te verbeteren, waardoor het energieverbruik daalt.

Handhaving 

Een van de thema’s van de EPBD is de technische keuring van airco, ventilatie en verwarmingssystemen. De keuringsverplichting is opgeschoven naar systemen van 70 kW of meer. Met betrekking tot handhaving is er nu, in tegenstelling tot voorheen, een meldingsplicht (registratie) van de keuring. Dit zal gebouweigenaren aanzetten tot actie.

EPBD A en B deskundigen

De behoefte aan gediplomeerde EPBD-deskundigen die de keuringen kunnen uitvoeren zal daardoor groeien. Heeft u al een diploma? Zorg dan dat uw diploma geldig blijft. Iedere 5 jaar moet u een verplicht bijscholingsexamen doen. Doe dit tijdig, want wanneer uw diploma verlopen is, moet u een volledig nieuw examen doen.

Hier vindt u meer info over: