\"\"

EPBD-bijscholingsexamens

EPBD-inspecteur A en B: vanaf dit jaar verplicht her-certificeren

Bent u vijf jaar geleden geslaagd voor uw examen EPBD-A of EPBD-B? Dan dient u dit jaar een bijscholingsexamen af te leggen. Uw EPBD persoonscertificaat is namelijk vijf jaar geldig. Via STEK kunt u het examen snel, praktisch en tegen beperkte kosten afleggen. Wanneer u voor het bijscholingsexamen geslaagd bent, is uw persoonscertificaat EPBD-A of B weer vijf jaar geldig.

Coronavirus update (15 juni ’20)

Juni 2020: voorzichtige herstart STEK-examens

In juni zijn de opleidings- en examenlocaties weer langzaam en beheerst opgestart conform de regels van het RIVM. Dit betekent kleine groepen met min. 1,5 mtr. afstand en gebruik van beschermingsmiddelen.

STEK heeft al wat beschikbare examendata van de examenlocaties ontvangen. We zijn dan ook  gestart met het planproces.

U ontvangt vanzelf van STEK een mail met een login voor het nieuwe examenplatform. Hiermee kunt u zelf uw voorkeursdata (c.q. verhinderdata voor een her) voor uw examen opgeven. Op basis van uw data zullen wij u inplannen en ontvangt u van ons een bevestiging.

Bel ons a.u.b. niet; ook wij houden ons aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en zijn met minimale bezetting aanwezig op kantoor. Heeft u toch nog vragen mail dan naar: examen@stek.nl

U kunt alvast bekijken hoe het nieuwe, digitale theorie-examen werkt. Een korte rondleiding vindt u hier:  

Bijscholingsexamen

De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zegt het als volgt: Als u kunt aantonen dat u nog over voldoende kennis beschikt, heeft u recht op een verlenging van het certificaat van vijf jaar. Om aan te kunnen tonen dat u nog over voldoende kennis beschikt, dient u een bijscholingsexamen te doen.

Inschrijven

Inschrijven bijscholingsexamen

 

  • U kunt eerst uw kennis opfrissen met de EPBD-leergangen (verkrijgbaar via onze webshop) en u daarna inschrijven voor het examen.
  • U kunt er ook voor kiezen om eerst bij een opleidingsinstituut een training te volgen om uw kennis op te frissen. Bekijk hier de opleidingsinstituten die een opfristraining EPBD aanbieden.

Voor zowel EPBD A als B is het bijscholingsexamen als volgt opgebouwd:

  • Theorietoets: 10 meerkeuzevragen
  • Praktijktoets: een schriftelijke casus met open vragen

Beide onderdelen worden digitaal afgenomen. U slaagt voor het bijscholingsexamen als u voor beide onderdelen minimaal een 6 haalt.

Het bijscholingsexamen (zowel A als B) kost: € 175,- ex btw.

STEK aangewezen als exameninstelling EPBD

STEK is in maart 2020 opnieuw door het ministerie van Economische Zaken aangewezen als exameninstelling voor EPBD-A en EPBD-B airconditioningsystemen, voor volledige examens en voor herexamens. Nieuw is dat we ook zijn aangewezen voor het hierboven genoemde bijscholingsexamen. Voor uw verplichte her-certificering A en B kunt u dus goed bij STEK terecht.

Waarom EPBD

Voor het milieu, energieverbruik en de veiligheid is het belangrijk dat koelsystemen, verwarmingssystemen en airconditioningssystemen goed functioneren. Daarom geldt in Nederland een keuringsplicht voor grote systemen, gebaseerd op de Europese ‘Energy Performance of Buildings Directive’ (EPBD). De regelgeving heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren.

Als installateur kunt u meerdere vliegen in één klap slaan: u kunt voor uw klant reductie van energiekosten betekenen, u kunt periodiek onderhoud inplannen, u kunt het installatie onderhoud laten samenvallen met de EPBD-airco keuring wat efficiënt is voor u en voor de klant en u meer omzet oplevert.

Herziening EPBD (EPBD III)

Per 10 maart 2020 is de herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) omgezet in Nederlandse wet- en regelgeving. De belangrijkste wijziging waar eigenaren e.a. mee te maken krijgen is dat airconditioningsystemen voortaan vanaf een nominaal vermogen van 70 kW (i.p.v. 12 kW) worden gekeurd. Deze keuring moet om de 5 jaar plaatsvinden.

 

 

 

 

Snel menu
STEK