\"\"

EPBD-bijscholingsexamens

EPBD-inspecteur A en B: binnen vijf jaar verplicht her-certificeren

Het EPBD-persoonscertificaat is vijf jaar geldig. Vóór het voorlopen van het certificaat dient u een bijscholingsexamen af te leggen. Via STEK kunt u het examen snel, praktisch en tegen beperkte kosten afleggen. Wanneer u voor het bijscholingsexamen geslaagd bent, is uw persoonscertificaat EPBD-A of B weer vijf jaar geldig.

Inschrijven

Inschrijven bijscholingsexamen

 

Veelgestelde vragen

 

 

 

 

Opbouw bijscholingsexamen

Voor zowel EPBD A als B is het bijscholingsexamen als volgt opgebouwd:

  • Theorietoets: 10 meerkeuzevragen
  • Praktijktoets: een schriftelijke casus met open vragen

Beide onderdelen worden digitaal afgenomen. U slaagt voor het bijscholingsexamen als u voor beide onderdelen minimaal een 6 haalt.

Het bijscholingsexamen (zowel A als B) kost: € 175,- ex btw.

Bekijk de korte rondleiding van het digitale theorie-examen.

Voorbereiding

  • U kunt eerst uw kennis opfrissen met de EPBD-leergangen (verkrijgbaar via onze webshop) en u daarna inschrijven voor het examen.
  • U kunt er ook voor kiezen om eerst bij een opleidingsinstituut een training te volgen om uw kennis op te frissen. Bekijk hier de opleidingsinstituten die een opfristraining EPBD aanbieden.

STEK aangewezen als exameninstelling EPBD

STEK is in maart 2020 opnieuw door het ministerie van Economische Zaken aangewezen als exameninstelling voor EPBD-A en EPBD-B airconditioningsystemen, voor volledige examens en voor herexamens. Nieuw is dat we ook zijn aangewezen voor het hierboven genoemde bijscholingsexamen. Voor uw verplichte her-certificering A en B kunt u dus goed bij STEK terecht.

Waarom EPBD

Voor het milieu, energieverbruik en de veiligheid is het belangrijk dat koelsystemen, verwarmingssystemen en airconditioningssystemen goed functioneren. Daarom geldt in Nederland een keuringsplicht voor grote systemen, gebaseerd op de Europese ‘Energy Performance of Buildings Directive’ (EPBD). De regelgeving heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren.

Als installateur kunt u meerdere vliegen in één klap slaan: u kunt voor uw klant reductie van energiekosten betekenen, u kunt periodiek onderhoud inplannen, u kunt het installatie onderhoud laten samenvallen met de EPBD-airco keuring wat efficiënt is voor u en voor de klant en u meer omzet oplevert.

Herziening EPBD (EPBD III)

Per 10 maart 2020 is de herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) omgezet in Nederlandse wet- en regelgeving. De belangrijkste wijziging waar eigenaren e.a. mee te maken krijgen is dat airconditioningsystemen voortaan vanaf een nominaal vermogen van 70 kW (i.p.v. 12 kW) worden gekeurd. Deze keuring moet om de 5 jaar plaatsvinden.

 

 

 

 

Snel menu
STEK