\"\"

Alle informatie voor examenkandidaten

EPBD-examen

Coronavirus update (15 juni ’20)

Juni 2020: voorzichtige herstart STEK-examens

In juni zijn de opleidings- en examenlocaties weer langzaam en beheerst opgestart conform de regels van het RIVM. Dit betekent kleine groepen met min. 1,5 mtr. afstand en gebruik van beschermingsmiddelen.

STEK heeft al wat beschikbare examendata van de examenlocaties ontvangen. We zijn dan ook  gestart met het planproces.

U ontvangt vanzelf van STEK een mail met een login voor het nieuwe examenplatform. Hiermee kunt u zelf uw voorkeursdata (c.q. verhinderdata voor een her) voor uw examen opgeven. Op basis van uw data zullen wij u inplannen en ontvangt u van ons een bevestiging.

Bel ons a.u.b. niet; ook wij houden ons aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en zijn met minimale bezetting aanwezig op kantoor. Heeft u toch nog vragen mail dan naar: examen@stek.nl

U kunt alvast bekijken hoe het nieuwe, digitale theorie-examen werkt. Een korte rondleiding vindt u hier:  

Wat mag ik met welke persoonscertificering:

  • Persoonscertificering EPBD-A:  een inspecteur met het persoonscertificaat EPBD-A is bevoegd voor het uitvoeren een (gedeeltelijke) energieprestatie keuring voor gebouwen met een koelvermogen vanaf 70 kW.
  • Persoonscertificering EPBD-B:  
  • bij gebouwen zijn er naast het koudemiddel circuit, ook andere factoren die de energieprestatie kunnen beïnvloeden. Denk aan het secundaire circuit (water of lucht). Voor beoordeling hiervan zijn meer competenties nodig, o.a. op het gebied van meet- en regeltechniek. Hiervoor is het persoonscertificaat EPBD-B vereist.
    Een inspecteur met het persoonscertificaat ‘EPBD B-airconditioningsystemen’ is bevoegd voor het maken van een rapportage en het verrichten van een aantal specifieke keuringshandelingen.

Geldigheid

Beide EPBD certificaten zijn vijf jaar geldig vanaf de afgiftedatum. U kunt de geldigheid verlengen via een bijscholingsexamen.

Inschrijven

Inschrijven examen

 

Examenreglement-EPBD-A Examenreglement-EPBD-B

 

Opleidingen

Mocht u twijfelen aan uw kennis, dan raden we aan eerst een opleiding EPBD-A of EPBD-B te volgen. Dit voorkomt teleurstelling en bespaart tijd en (examen)geld. STEK verzorgt zelf geen cursussen, maar biedt wel leergangen aan (zie hieronder). Voor opleidingen kunt u terecht bij opleidingsinstituten in heel Nederland.

Leergang EPBD-A en EPBD-B

U kunt bij STEK de leergangen EPBD-A en EPBD-B aanschaffen. De leergangen bieden u complete informatie en oefenopdrachten. Ze behandelen techniek, materialen en regelgeving. De leergangen zijn ideaal voor zelfstudie of als naslagwerk. STEK-gecertificeerde bedrijven betalen per leergang € 66,-  ex. BTW. De standaardprijs is € 71,- ex. BTW.

Locaties

De lijst met opleidings- en examenlocaties vindt u hier.

Kosten

Een overzicht van de examenkosten vindt u hier: Tarieven Examens.

Huishoudelijke en Examenreglementen

EPBD-A:

EPBD-B:

Klachtenformulier

Heeft u een klacht over een examen? U kunt uw klacht met dit formulier Examen-Klachtenformulier indienen.

Snel menu
STEK