\"\"

Alle informatie voor examenkandidaten

EPBD-examen

Voordat u zich inschrijft voor het examen EPBD-A of EPBD-B, raden we u aan eerst te controleren of u de juiste kennis en vaardigheden heeft. Deze staan in onderstaande exameneisen.

Wat mag ik met welke persoonscertificering:

  • Persoonscertificering EPBD-A:  een inspecteur met het persoonscertificaat EPBD-A is bevoegd voor het maken van een energieprestatie rapportage voor gebouwen in klasse 1 (12 – 45kW). Daarnaast mag de inspecteur ook bepaalde koeltechnische werkzaamheden verrichten voor gebouwen in klasse 2 (45  – 270kW) en 3 (> 270 kW).
  • Persoonscertificering EPBD-B:  bij gebouwen in klasse 2 en 3 zijn er naast het koudemiddel circuit, ook andere factoren die de energieprestatie kunnen beïnvloeden. Denk aan het secundaire circuit (water of lucht).
    Voor klasse 2 en 3 gebouwen zijn meer competenties nodig, o.a. op het gebied van meet- en regeltechniek. (Het F-gassen persoonscertificaat Categorie I voldoet dan dus niet.) U moet hiervoor het persoonscertificaat EPBD-B hebben.
    Een inspecteur met het persoonscertificaat ‘EPBD B-airconditioningsystemen’ is bevoegd voor het maken van een energieprestatie rapportage voor gebouwen in klasse 2 en 3.
  • Bekijk hier het volledige overzicht van werkzaamheden die u met EPBD-A en met EPBD-B mag uitvoeren.

Geldigheid

Beide EPBD certificaten zijn vijf jaar geldig vanaf de afgiftedatum. U kunt de geldigheid verlengen via een bijscholingsexamen.

Inschrijven

Inschrijven (her)examen Examenreglement-EPBD-A Examenreglement-EPBD-B

 

Let op:

  • Overgangsregeling:  heeft u tussen 1 januari 2010 en 1 december 2013 uw F-gassen categorie I diploma gehaald? Dan geldt een overgangsregeling: u bent gedurende vijf jaar vanaf afgiftedatum diploma tevens bevoegd als ‘EPBD-inspecteur A’. (Voor werkzaamheden die vallen onder EPBD-inspecteur B moet apart examen worden gedaan.)
  • Diploma omgeruild:  heeft u uw F-gassen diploma verkregen op basis van uw oude STEK diploma (omgeruild)? Dan moet u wel een examen EPBD-A (en of B) doen om airco-inspecties te mogen uitvoeren.
  • Bevoegd of niet:  heeft u vanaf 1 december 2013 het F-gassen diploma cat. 1 gehaald? Dan bent u niet automatisch ook bevoegd voor EPBD-A.

Opleidingen

Mocht u twijfelen, dan raden we aan eerst een opleiding EPBD-A of EPBD-B te volgen. Dit voorkomt teleurstelling en bespaart tijd en (examen)geld. STEK verzorgt zelf geen cursussen. U kunt hiervoor u terecht bij opleidingsinstituten in heel Nederland.

Leergang EPBD-A en EPBD-B

U kunt bij STEK de leergangen EPBD-A en EPBD-B aanschaffen. De leergangen bieden u complete informatie en oefenopdrachten. Ze behandelen techniek, materialen en regelgeving. De leergangen zijn ideaal voor zelfstudie of als naslagwerk. STEK-gecertificeerde bedrijven betalen per leergang € 66,-  ex. BTW. De standaardprijs is € 71,- ex. BTW.

Locaties

De lijst met opleidings- en examenlocaties vindt u hier.

Kosten

Een overzicht van de examenkosten vindt u hier: Tarieven Examens

Hoe plannen we examens in

We plannen het examen in nadat we het examengeld ontvangen hebben. Zo spoedig mogelijk daarna ontvangt u dan de uitnodiging en datum voor het examen.

Hoe kunt u het examengeld betalen

U kunt het examengeld via de machtiging op het inschrijfformulier laten afschrijven. Dit heeft de voorkeur omdat het bedrag dan snel binnen is, en wij u snel kunnen inplannen. (U ontvangt per e-mail een factuur voor uw administratie.) U kunt daarnaast een factuur per e-mail laten versturen naar de persoon / het bedrijf dat u op het inschrijfformulier kunt aangeven.

Huishoudelijke en Examenreglementen

EPBD-A:

EPBD-B:

Klachtenformulier

Heeft u een klacht over een examen? U kunt uw klacht met dit formulier Examen-Klachtenformulier indienen.

Snel menu
STEK