\"\"

Module A – f-gassen voor Transport sector

De F-gassen regeling* is in 2015 herzien en tegelijkertijd heeft de overheid de eisen voor certificering van bedrijven aangepast.

STEK wil de aanvullende kwaliteitseisen, boven dat wat wettelijk verplicht is, handhaven. Ze zijn voor de hele sector van belang, zoals de zorg voor kwaliteit, voor duurzaamheid en voor veiligheid.

Mobiele koeling

Voor mobiele koeling gelden wettelijke regels op het gebied van F-gassen. Het doel daarvan is emissiepreventie en dit is met name in Artikel 4 (Lekcontroles) en artikel 8 (Terugwinning) in de Verordening (EU) nr. 517/2014 van 16 april 2014 vastgelegd.

STEK biedt F-gassen certificering specifiek voor professionele mobiele installaties.

Ervaring BOVAG Truckdealers:

Henk Kempes maakt onderdeel uit van het College van Deskundigen van STEK namens BOVAG Truckdealers. Hij spreekt uit ervaring: “Opdrachtgevers in de mobiele sector kiezen steeds vaker voor hoogwaardige kwaliteit in preventief onderhoud. Om deze kwaliteit te bieden is duurzame bedrijfsvoering een basisvoorwaarde. Ik raad deze certificering dan ook van harte aan.”

Voordelen certificering

  • Uw bedrijf straalt vertrouwen en kunde uit naar de markt. 
  • U onderscheidt zich met het STEK-merk en logo: een vertrouwd, bekend en gewaardeerd merk in de markt.
  • U toont uw hoge kwaliteitsniveau aan.
  • U werkt aantoonbaar milieubewust en zorgvuldig. Opdrachtgevers selecteren steeds vaker op duurzaamheid.

Waar moet u aan voldoen?

Bekijk hier de regels en eisen waaraan uw onderneming moet voldoen voor module A – f-gassen/Transport certificering.

Aanmelden

Meld u vandaag nog aan voor STEK-certificering Module A – f-gassen/Transport via uw certificerende instelling

U kunt deze certificering evt. ook via ons laten aanvragen bij uw keuringsdienst: klik hier

Tarieven

Neem voor actuele tarieven contact op met uw certificerende instelling (Kiwa: 088- 998 34 05, [email protected] of SGS INTRON: 088-214 51 33, nl.int[email protected]).

 

 

* Officiële benaming: ‘het besluit en de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonafbrekende stoffen’. Het Besluit is op 15 okt. 2015 in de Staatscourant gepubliceerd, de Regeling op 16 okt. 2015.

Snel menu
STEK