\"\"

Diploma’s / certificaten

Verricht u werkzaamheden aan koelinstallaties waarbij F-gassen of gereguleerde stoffen vrij kunnen komen?

 • Sinds 1 juli 2010 moet u in het bezit zijn van een certificaat koelinstallatie Categorie 1 of 2 (F-gassen diploma). Dit is een Europees erkend certificaat.

Geldige F-gassen diploma’s/certificaten voor de stationaire sector

 • Diploma/certificaat Koelinstallaties Categorie 1, Categorie 2, Categorie 3, Categorie 4

Bevoegdheden per diploma/certificaat:

 • Categorie 1:  Certificaathouders mogen alle taken uitvoeren, ook de taken genoemd bij deel II (deel II = terugwinning van F-gassen uit klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en mobiele apparatuur; zie BRL 200, pag. 17).
 • Categorie 2:  Certificaathouders mogen de taken genoemd:
  • bij a* uitvoeren, mits het koelcircuit dat de F-gassen bevat niet wordt geopend;
  • bij b* en c* uitvoeren, mits de apparatuur minder dan 5 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat, of hermetisch is gesloten en als zodanig is geëtiketteerd en minder dan 10 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat.
 • Categorie 3:  Certificaathouders mogen de taken bij b* uitvoeren mits de apparatuur minder dan 5 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat, of hermetisch is gesloten en als zodanig is geëtiketteerd en minder dan 10 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat.
 • Categorie 4:  Certificaathouders mogen de taken bij a* uitvoeren, mits het koelcircuit dat de F-gassen bevat niet wordt geopend.

* voor verwijzingen zie: Eindtermen BRL 200 versie 1.2

Register persoonscertificaten

Rijkswaterstaat houdt een register bij van alle personen die een persoonscertificaat hebben voor alle relevante werkzaamheden en vakgebieden die vallen binnen de F-gassenverordening.

Dit register is niet openbaar te raadplegen. Als u wilt controleren of een persoon over een juist certificaat beschikt, neem dan contact op met Rijkswaterstaat via het Informatiepunt WVL.

Vermeld hierbij:

 • de volledig naam van de monteur zoals op het identiteitsbewijs staat
 • geboortedatum en/of het monteurnummer.

Duplicaat/kopie F-gassen diploma

Wilt u een duplicaat/kopie van uw F-gassen diploma aanvragen? Gebruik dan onderstaand formulier.

Snel menu
STEK