‘Final’ project meeting RefNat4Life!

okt 27, 2022

Op 19 en 20 oktober jl. vond de laatste projectmeeting plaats van het RefNat4Life project.
Vertegenwoordigers van de 8 Europese partners kwamen bijeen bij STEK in Naarden.
STEK en KNVvK&young cool zijn de Nederlandse partners in het Europese project.

Het Refrigerants, Naturally! for LIFE-project (RefNat4LIFE) wil de invoering van klimaatvriendelijke koeling bevorderen bij eindgebruikers van apparatuur voor koeling, airconditioning en warmtepompen én bij installateurs bij kleine voedingsmiddelen winkels in heel Europa.

Het project is medio 2019 gestart en loopt tot en met december 2022. Veel van de geplande fysieke bijeenkomsten moesten vanwege de Coronapandemie worden omgezet naar online bijeenkomsten. Dit bemoeilijkte met name het contact met de doelgroep.
Desondanks zijn ervoor zowel winkeleigenaren als installatiebedrijven interessante producten opgeleverd.

Onderzoeksrapport
Om Europese kleinere retailers te ondersteunen op weg naar duurzame koeling, airconditioning en verwarming, heeft RefNat4LIFE onderzoek gedaan naar de stand van zaken en de toekomstverwachtingen hiervan. Ook is er een model gemaakt voor het gebruik van duurzame koeling, airconditioning en warmtepompen. Dit alles is vastgelegd in een onderzoeksrapport dat te vinden is op de website van het RefNat4Life project

Hulpmiddelen voor installateurs en winkeleigenaren
Op diezelfde website vind je nog meer interessante informatie over het project; zoals interviews, animaties, webinars, flyers, nieuwsbrieven en casestudy’s.
Ook vind je daar de hupmiddelen die ontwikkelt zijn voor zowel de winkeleigenaren als de installatiesector. De belangrijkste zijn een e-learning omgeving, inventarisatie sjabloon (voor het inventariseren van een winkel), een checklist voor klimaatvriendelijke apparatuur, een database met klimaatvriendelijke apparatuur en verschillende beleidsrichtlijnen en informatiedocumenten over regelgeving en technische aspecten om winkels duurzamer te maken. Tenslotte is er ook een database waarin u opleidingen en opleiders vindt voor duurzame koeling.

De opgeleverde producten worden de komende jaren onderhouden en actueel gehouden door de Europese Associatie die zich inzet voor het gebruik van Natuurlijke koudemiddelen de ‘Refrigerants Naturally! Association’. Iedereen die achter het gebruik van natuurlijke koudemiddelen staat en dit wil bevorderen kan lid worden van de associatie, kijk op https://www.refrigerantsnaturally.com/.
Het legt uit hoe winkels en horeca kunnen verduurzamen. Wat de basisprincipes in de koudetechniek zijn en wat er met de koudemiddelen aan de hand is.

Op de foto vertegenwoordigers van de partners in het project HEAT (Duitsland), ATMO (België), AgroBio (Portugal), BNN (Duitsland), SEAE (Spanje), BIV (Duitsland) KNVvK en STEK (Nederland)