Harry Dekker nieuwe directeur STEK

apr 11, 2023

Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (STEK) heeft Harry Dekker per 1 april benoemd tot directeur. Harry Dekker volgt hiermee Wim den Boer op die sinds 2015 deze functie vervulde. Onder het directeurschap van Wim den Boer, is het STEK schema onder accreditatie gebracht en is het aantal examens flink gegroeid, zowel in verscheidenheid als in aantallen.

Harry Dekker is een bekend gezicht in de koel- en klimaatsector. Met bijna 40 jaar ervaring, aan zowel de technische als commerciële kant, heeft hij een indrukwekkende carrière opgebouwd. Harry Dekker begon zijn loopbaan in de installatietechniek en heeft vervolgens internationale ervaring opgedaan in het Midden-Oosten. Daarna richtte hij zich op koel- en klimaattechniek in met name de retail, om vervolgens over te stappen op klimaattechniek voor datacentra.

De laatste 5 jaar werkt hij als EPBDIII-B inspecteur, EML, EED afhandeling en adviseur koude-en klimaattechniek in retail en utiliteit.

Harry Dekker is enthousiast over zijn nieuwe rol bij STEK; ‘De energietransitie is in volle gang. Nu er in de EU een aangescherpt voorstel ligt voor de herziening van de F-gassenverordening zal er de komende jaren veel gaan veranderen. De laag GWP F-gassen en zeker ook natuurlijke koudemiddelen zullen steeds belangrijker worden. Veel aandacht zal ook uit moeten gaan naar een duurzaam (energiezuinig) ontwerp en het hergebruik van materialen.  Deze transitie vraagt van installateurs een andere aanpak, een andere kijk op koudetechniek en bedrijfsvoering. Ik wil me graag inzetten om dit proces soepel te laten verlopen.’

‘STEK biedt diverse kennissessies en certificeringen aan op dit gebied. Zoals de nieuwe ACB-vakbekwaamheidsbewijzen. En op het aanstaande seminar van 19 april wordt er dieper ingegaan op klimaatvriendelijke koudemiddelen. Installateurs kunnen zich daar laten informeren en voorbereiden op deze koudemiddelen, waarmee ze hun klanten kunnen voorzien van duurzame oplossingen.

Daarnaast zal ik de samenwerking met de verschillende stakeholders in de sector, die door mijn voorganger Wim den Boer is ingezet, blijven opzoeken en verder uitbouwen om de sector te stimuleren en versterken.’

Wim den Boer heeft bewust gekozen om een stapje terug te doen en STEK prijst zich gelukkig dat hij als adviseur bij STEK betrokken zal blijven.

De benoeming van Harry Dekker als directeur van STEK is een belangrijke stap voor de stichting en voor de sector als geheel. STEK heeft de ambitie de koude-, klimaat- en warmtepomp sector verder te helpen ontwikkelen met zowel bedrijfs- als persoonscertificering. Wij zijn ervan overtuigd dat Harry Dekker met zijn kennis en ervaring een waardevolle bijdrage zal kunnen leveren aan het realiseren van deze doelstellingen.