\"\"

Alle informatie voor examenkandidaten

F-gassen-examen

Het diploma F-gassen is verplicht voor iedere monteur die werkt met koelinstallaties waarbij gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen vrij kunnen komen.

Let op: vanaf januari 2018 examineren we alleen nog conform de BRL 200. (Bekijk de regeling voor F-gassen herexamens).

Vier soorten diploma’s en bevoegdheden

Bij de F-gassen examens zijn er vier soorten diploma’s met bijbehorende bevoegdheden. Bekijk hier de diploma’s en bevoegdheden.

STEK-pasje als bewijs van uw F-gassen diploma cat. 1

Fgas-pasje-Bij het F-gassen diploma categorie 1 ontvangt u van STEK ook een F-gassen pasje. Hiermee kunt u eenvoudig aantonen bevoegd te werken.

Heeft u een geldig F-gassen diploma cat. 1 en nog geen STEK-pasje? Voor € 25,- ex btw bestelt u het STEK-pasje.

Exameneisen

De exameneisen staan per categorie vermeld in ‘Kennis-vaardigheden-BRL-200‘. Zo weet u precies over welke kennis en vaardigheden u moet beschikken om succesvol examen te doen.
Onderstaande ‘infobladen’ geven een meer gedetailleerd inzicht in de examenmodules. Ook vindt u er informatie over de vragen, opdrachten, aanwijzingen en puntenverdeling.
Moduleoverzicht examens
Infoblad Koudemiddelen Handelingen cat. 1
Infoblad Solderen Monteren cat. 1
Infoblad Inspectie en Installatie cat. 1
Infoblad Theorie cat. 1

Tip:  bekijk vóór dat je examen doet hoe we soldeerverbindingen beoordelen.

Inschrijven

Inschrijven (her)examen Examenreglement

 

Let op: er is per maandag 4 april 2017 een nieuwe regeling voor herexamens.

Opleidingen

Mocht u twijfelen over uw kennis, dan raden we u aan een opleiding F-gassen te volgen. Dit voorkomt teleurstelling en bespaart tijd en (examen)geld. STEK verzorgt zelf geen cursussen. U kunt hiervoor u terecht bij opleidingsinstituten in heel Nederland.

Let op:

  • Overgangsregeling: Heeft u tussen 1 januari 2010 en 1 december 2013 uw F-gassen categorie I diploma gehaald? Dan geldt een overgangsregeling: u bent gedurende vijf jaar vanaf afgiftedatum diploma tevens bevoegd als ‘EPBD-inspecteur A’. (Voor werkzaamheden die vallen onder EPBD-inspecteur B moet apart examen worden gedaan.)
  • Diploma omgeruild: Heeft u uw F-gassen diploma verkregen op basis van uw oude STEK diploma (omgeruild)? Dan moet u wel een examen EPBD-A (en of B) doen om airco-inspecties te mogen uitvoeren.
  • Bevoegd of niet: Heeft u vanaf 1 december 2013 het F-gassen diploma cat. 1 gehaald? Dan bent u niet automatisch ook bevoegd voor EPBD-A.

Leergang

U kunt bij STEK de leergang F-gassen aanschaffen. De leergang biedt u complete informatie en oefenopdrachten. Het behandelt techniek, materialen en regelgeving. De leergang is ideaal voor zelfstudie of als naslagwerk. STEK-gecertificeerde bedrijven betalen € 85,- ex. BTW. De standaard prijs is € 92,- ex. BTW.  Bestellen

Locaties

Een overzicht van de examenlocaties vindt u hier.

Kosten

Een overzicht van de examenkosten vindt u hier: Tarieven Examens

Hoe plannen we examens in

We plannen het examen in nadat we het examengeld ontvangen hebben. Zo spoedig mogelijk daarna ontvangt u dan de uitnodiging en datum voor het examen.

Hoe kunt u het examengeld betalen

U kunt het examengeld via de machtiging op het inschrijfformulier laten afschrijven. Dit heeft de voorkeur omdat het bedrag dan snel binnen is, en wij u snel kunnen inplannen. (U ontvangt per e-mail een factuur voor uw administratie.) U kunt daarnaast een factuur per e-mail laten versturen naar de persoon / het bedrijf dat u op het inschrijfformulier kunt aangeven.

Examenreglement

Klachtenformulier

Heeft u een klacht over een examen? U kunt uw klacht met dit formulier Examen-Klachtenformulier indienen.

Snel menu
STEK