\"\"

Module A – f-gassen

Doelstellingen STEK f-gassen certificering

De missie van Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (STEK is het terugdringen van (in)directe emissies in de koudetechniek. Stakeholders zijn alle partijen die in aanraking komen met de koudebranche zoals monteurs, ondernemers, eigenaren / beheerders van koelinstallaties en de overheid.

Het besluit en de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonafbrekende stoffen zijn in 2015 herzien (het Besluit is op 15 okt. 2015 in de Staatscourant gepubliceerd, de Regeling op 16 okt. 2015). Tegelijkertijd heeft de overheid de eisen voor certificering van bedrijven aangepast.

STEK wil deze eisen handhaven. Ze zijn voor de gehele sector van belang, zoals de zorg voor kwaliteit, voor duurzaamheid en voor veiligheid. STEK stelt zich ten doel om de waarde, betrouwbaarheid en waardering die het merk STEK in de markt heeft, op een hoog niveau te houden en daar waar nodig of gewenst, te vergroten.

Waar moet u aan voldoen?

Bekijk de technische eisen  Module A f-gassen.

Aanmelden

Meld u vandaag nog aan voor STEK-certificering Module A – f-gassen!

 

 

 

Wilt u eerst bespreken welke modules uw bedrijf verder kunnen helpen? Vraag dan een adviesgesprek aan!

 

 

Tarieven

Neem voor actuele tarieven contact op met uw certificerende instelling:

Kiwa:

SGS INTRON:

 

Snel menu
STEK