De PED-richtlijn: hoe en wat?

mrt 10, 2023

De PED regelt binnen de Europese Unie de specificaties van drukapparatuur met een maximaal toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar(g). Het gaat daarbij om het ontwerp, de fabricage en de conformiteit van de desbetreffende drukapparatuur. Het is bedoeld als kwaliteitsborging om te garanderen dat drukapparatuur die in de Europese Economische Ruimte wordt gebruikt, veilig is.

Hieronder vind je uitgebreide uitleg over de PED-richtlijn en daarin zijn stappenplannen opgenomen voor wanneer je start met de PED.