Goed opgeleide en gecertificeerde installateurs broodnodig

mei 26, 2021

Certificering en opleiding installateurs aan de orde van de dag

Eén van de doelen van het Klimaatakkoord is het verminderen van broeikasgassen en daarmee ook terug­dringing van f-gassen. Feit is dat f-gassen nog veruit het meest toegepaste koude­middel is in industriële koelinstallaties en airco’s, en ook in warmtepompen. En deze laatste toepassing is stijgende. De komende jaren is dit koudemiddel daarom niet zomaar verdwenen.

Goed opgeleide en gecertificeerde installateurs op basis van BRL 100 en STEK zijn de komende jaren broodnodig. Zij werken op de juiste wijze met f-gassen omdat ze de juiste kennis hebben, veilig werken en emissie van broeikasgassen voorkomen.

Lees het hele SGS INTRON-artikel op pagina 14.