Doe mee met krachtenbundeling ten behoeve van natuurlijke koudemiddelen

dec 22, 2020

Vereniging Refrigerants, Naturally! stimuleert klimaatneutrale en duurzame verwarming en koeling. De internationale vereniging bestaat uit een groeiende groep bedrijven, niet-gouvernementele organisaties, verenigingen, instituten en individuele leden, die het belang van natuurlijke koudemiddelen onderschrijven en uitdragen.

Ook u kunt zich aansluiten!

De voordelen die de vereniging u biedt, zijn o.a.:

  • gezamenlijke marktontwikkeling en promotie van (apparatuur met) natuurlijke koudemiddelen;
  • belangenbehartiging voor natuurlijke koudemiddelen door positieve nationale en internationale regelgeving en standaardisatie;
  • informatie-uitwisseling over nieuwe en te verwachten (wettelijke) voorschriften;

Lees meer over de voordelen van de vereniging en het belang van natuurlijke koudemiddelen in deze flyer: