\"\"

Informatie voor beheerders en eigenaren van koelinstallaties

De wet- en regelgeving rond koelinstallaties wordt steeds strenger en de handhaving neemt toe. En u als eigenaar of beheerder draagt de verantwoording als het fout gaat. Bijvoorbeeld wanneer uw koelinstallatie schadelijke gassen uitstoot door gebrekkig onderhoud. Slecht voor uw imago en slecht voor uw omzet.

Kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid

Infographic ‘Waarom kiezen voor een STEK-gecertificeerde installateur?’

Ondernemingen met een STEK-certificaat zorgen ervoor dat uw koelinstallatie op een veilige, duurzame en kwalitatief hoogwaardige manier wordt geïnstalleerd en onderhouden. STEK-ondernemingen beschikken over de juiste en actuele vakkennis. We blijven onze aangesloten ondernemingen ook ontwikkelen met o.a. inhoudelijke ondersteuning en actuele informatie. Uiteraard vinden ook tweejaarlijkse audits plaats om de kwaliteit te borgen.

STEK

STEK staat voor Stichting Emissiepreventie Koudetechniek. De stichting maakt STEK-certificering mogelijk, is exameninstelling voor F-gassen- en EPBD-examens en vormt een kenniscentrum voor de koude sector.

Snel menu
STEK