\"\"

Module D – Warmtepompen

Eind februari ’19 pleitte hoogleraar TU Delft, Laure Itard, voor certificering voor het installeren van warmtepompen. Begin maart riepen ook diverse deskundigen en organisaties op tot meer kwaliteitsborging. In 2019 heeft de warmtepomp eigenlijk continu de aandacht van de media gehad. Helaas niet altijd positief, terwijl dit voorkomen kan worden als kwaliteitsborging serieus wordt opgepakt. Steeds meer partijen zien het belang van certificering. Zo gaf ook de Tweede Kamer eind december ’19 aan dat ze kwaliteitsborging van warmtepompinstallaties wil.

STEK bíedt die kwalitatieve warmtepomp-certificering!

Het merendeel van de huidige warmtepompsystemen is gevuld met f-gassen. De wetgeving is helder: ondernemingen en personen die werken met warmtepompen moeten dan dus gecertificeerd zijn. Daarnaast moeten particulieren die gebruik willen maken van subsidieregelingen, bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur.

Met een warmtepomp certificaat voor ondernemingen profiteert u van de ontwikkelingen op het gebied van warmtepompen. En u profileert uw bedrijf als vakbekwaam op het gebied van warmtepompen.

Voordelen certificering voor bedrijven

  • Uw bedrijf toont aan (ook) hét adres te zijn voor installatie en onderhoud van warmtepompen.
  • U onderscheidt zich met het STEK-merk en logo: een vertrouwd, bekend en gewaardeerd merk in de markt.
  • U toont uw hoge kwaliteitsniveau aan.
  • U werkt aantoonbaar milieubewust en zorgvuldig. Opdrachtgevers en consumenten selecteren steeds vaker op duurzaamheid.

Waar moet u aan voldoen?

Bekijk hier de regels en eisen waaraan uw onderneming moet voldoen voor certificering Module D – Warmtepompen.

Bent u nog niet STEK f-gassen (module A) gecertificeerd? Meld u dan gelijk aan voor module A. Daarmee bent u bevoegd om warmtepompen gevuld met f-gas te installeren en onderhouden (het merendeel van de huidige systemen).

Aanmelden

Meld u aan voor STEK-certificering Warmtepompen (module D) en eventueel f-gassen (module A).

 

 

Tarieven

Neem voor actuele tarieven contact op met uw certificerende instelling (Kiwa: 088- 998 34 05, [email protected] of SGS INTRON: 088-214 51 33, [email protected]).

Snel menu
STEK