\"\"

Duurzaam installeren is de norm.

STEK ondersteunt u met praktisch toepasbare certificering

Warmtepompen (nu nog vaak gevuld met F-gassen) zijn met een snelle opmars bezig. Ook CO2 en brandbare koudemiddelen worden steeds vaker voor warmtepompen ingezet. Hier ligt een uitdaging voor CV- en totaalinstallateurs; zij zullen hun persoons- en bedrijfscertificering hiervoor op orde moeten hebben.

Het borgen van kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid is belangrijk in nieuwe markten. Niet alleen voor u als installateur, maar ook voor het vertrouwen van uw klant en de leverancier. STEK biedt i.s.m. Kiwa en SGS INTRON beproefde en door de markt gewaardeerde certificering voor de koude-, klimaat- en warmtepomp sector.

Modulaire certificering met pragmatische insteek

Voor bedrijven én personen heeft STEK een compleet pakket certificaten. In samenwerking met Kiwa en SGS INTRON  bieden we bedrijven modules voor:

  • F-gassen
  • Warmtepompen
  • EPBD
  • CO2 (NPR7601)
  • Brandbare koudemiddelen (NPR7600)

Door de modulaire vorm kunt u de certificering afstemmen op uw onderneming. Aan de basis staat altijd het STEK-label: een sterk merk dat staat voor kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid.

STEK is daarnaast ook dé wettelijk erkende exameninstelling voor f-gassen. U kunt bij STEK examen doen voor o.a. f-gassen gericht op warmtepompen.

Wie is STEK

Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (STEK) maakt zich sinds 1992 sterk om (in)directe emissies in de koudetechniek terug te dringen. Kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid staan daarbij centraal.

De stichting kent drie pijlers:

  • certificaten voor ondernemingen
  • examinering van personen
  • kennisoverdracht

Meld u nú aan voor STEK-certificering of een aanvullende module.

Snel menu
STEK