\"\"

Warmtepompen f-gassen cat. 2 examen

Het belang van warmtepompen en het installeren ervan neemt steeds meer toe. Nederland wil duurzamer wonen en werken, in de energietransitie speelt de warmtepomp een belangrijke rol en we gaan minder gas gebruiken. De warmtepomp is een belangrijk alternatief voor de woningmarkt.

Warmtepompen zijn ook een koude systeem. De meeste zijn gevuld met een f-gas. Daarom is bij installatie en onderhoud van een warmtepomp f-gassen certificering wettelijk verplicht.

STEK heeft daarom deze certificering ontwikkeld gericht op woningbouw en kleine utiliteit.

Coronavirus > klik hier voor update 15 december 2020

 

U kunt alvast bekijken hoe het nieuwe, digitale theorie-examen werkt. Een korte rondleiding vindt u hier:  

Exameneisen

Voordat u zich inschrijft voor het examen f-gassen cat. 2 – gericht op warmtepompen, raden we u aan eerst te controleren of u de juiste kennis en vaardigheden heeft. Deze staan vermeld in onderstaande exameneisen. Per categorie ziet u de eisen en tevens of dit theoretisch (T) of praktisch (P) getoetst wordt. Zo weet u precies over welke kennis en vaardigheden u moet beschikken om succesvol examen te doen.

Wat mag ik met dit diploma

STEK-pasje als bewijs van uw f-gassen diploma cat. 2

Bij het certificaat f-gassen categorie 2 ontvangt u van STEK ook een f-gassen pasje. Hiermee kunt u eenvoudig aantonen bevoegd te werken.

Heeft u een geldig f-gassen certificaat/diploma cat. 2 en nog geen STEK-pasje? Voor € 25,- ex btw bestelt u het STEK-pasje.

 

 

Inschrijven

Inschrijven examen Inschrijven herexamen Examenreglement-F-gassen

 

Voorbereiding

  • Opleiding: Mocht u twijfelen aan uw kennis en vaardigheden, dan raden we aan eerst een opleiding te volgen. Dit voorkomt teleurstelling en bespaart tijd en (examen)geld. STEK verzorgt zelf geen cursussen. U kunt hiervoor u terecht bij opleidingsinstituten in heel Nederland.
  • Leergang f-gassen: U kunt bij STEK de leergang f-gassen aanschaffen. De leergang biedt u complete informatie en oefenopdrachten. Het behandelt techniek, materialen en regelgeving. De leergang is ideaal voor zelfstudie of als naslagwerk. STEK-gecertificeerde bedrijven betalen € 85,- ex. BTW. (De standaard prijs is € 92,- ex. BTW.)

 

Examen opzet

Het examen bestaat uit 3 modules:

  1.   theorie
  2.   solderen / monteren (werkstuk gericht op kleinere installaties)
  3.   handelingen koudemiddelen afgenomen op een warmtepompinstallatie

Bij een voldoende voor alle modules behaalt u een wettelijk erkend f-gassen cat. 2 certificaat en STEK-pasje. U mag dan alle handelingen verrichten aan installaties tot 3 kg koudemiddelvulling.

Locaties

De lijst met opleidings- en examenlocaties vindt u hier.

Kosten

Een overzicht van de examenkosten vindt u hier:  Tarieven Examens.

Examenreglement

Het examenreglement vindt u hier.

Snel menu
STEK