\"\"

F-gassen cat. 2 examen – warmtepompen

Het STEK-persoonscertificaat f-gassen is verplicht voor iedere monteur die werkt aan koel- en klimaatregelingsapparatuur waarbij gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen vrij kunnen komen.

STEK heeft persoonscertificering ontwikkeld gericht op woningbouw en kleine utiliteit.

Met dit persoonscertificaat f-gassen cat. 2 mag u conform de BRL200 werken met f-gassen, aan koel-, klimaatsystemen en warmtepompen, met een inhoud kleiner dan 3 kg f-gassen of 6 kg bij hermetische apparatuur (als zodanig geëtiketteerd).

Inschrijven

Inschrijven examen Inschrijven herexamen Examenreglement-F-gassen

 

Veelgestelde vragen

 

 

 

 

Exameneisen

Voordat u zich inschrijft voor het examen f-gassen cat. 2 – gericht op warmtepompen, raden we u aan eerst te controleren of u de juiste kennis en vaardigheden heeft. Deze staan vermeld in onderstaande exameneisen. Per categorie ziet u de eisen en tevens of dit theoretisch (T) of praktisch (P) getoetst wordt. Zo weet u precies over welke kennis en vaardigheden u moet beschikken om succesvol examen te doen.

Wat mag ik met dit diploma

STEK-pasje als bewijs van uw f-gassen diploma cat. 2

Bij het certificaat f-gassen categorie 2 ontvangt u van STEK ook een f-gassen pasje. Hiermee kunt u eenvoudig aantonen bevoegd te werken.

Heeft u een geldig f-gassen certificaat/diploma cat. 2 en nog geen STEK-pasje? Voor € 25,- ex btw bestelt u het STEK-pasje.

 

 

Voorbereiding

  • Opleiding: Mocht u twijfelen aan uw kennis en vaardigheden, dan raden we aan eerst een opleiding te volgen. Dit voorkomt teleurstelling en bespaart tijd en (examen)geld. STEK verzorgt zelf geen cursussen. U kunt hiervoor u terecht bij opleidingsinstituten in heel Nederland.
  • Leergang f-gassen: U kunt bij STEK de leergang f-gassen aanschaffen. De leergang biedt u complete informatie en oefenopdrachten. Het behandelt techniek, materialen en regelgeving. De leergang is ideaal voor zelfstudie of als naslagwerk. STEK-gecertificeerde bedrijven betalen € 85,- ex. BTW. (De standaard prijs is € 92,- ex. BTW.)

 

Examen opzet

Het examen bestaat uit 3 modules:

  1.   theorie
  2.   solderen / monteren (werkstuk gericht op kleinere installaties)
  3.   handelingen koudemiddelen afgenomen op een warmtepompinstallatie

Bij een voldoende voor alle modules behaalt u een wettelijk erkend f-gassen cat. 2 certificaat en STEK-pasje. U mag dan alle handelingen verrichten aan installaties tot 3 kg koudemiddelvulling of 6 kg bij hermetische apparatuur (als zodanig geëtiketteerd).

U kunt alvast bekijken hoe het nieuwe, digitale theorie-examen werkt. Een korte rondleiding vindt u hier:  

Locaties

De lijst met opleidings- en examenlocaties vindt u hier.

Kosten

Een overzicht van de examenkosten vindt u hier:  Tarieven Examens.

Examenreglement

Het examenreglement vindt u hier.

Snel menu
STEK