\"\"

Het belang van een hardsoldeer kwalificatie

Waarom is vakbekwaamheid zo belangrijk?

Tijdens het solderen is het van groot belang dat het soldeer goed en gelijkmatig uitvloeit over de te verbinden oppervlakken. In hoeverre uitvloeiing (bevochtiging) en de daarmee direct samenhangende capillaire werking optreedt, hangt af van de oppervlaktespanningen in de diverse grensvlakken, maar ook in belangrijke mate van de warmtehuishouding tijdens het solderen.

Gevoel en het vakmanschap
Net als bij het lassen moet bij deze techniek het gevoel en het vakmanschap van de soldeerder één geheel vormen om de juiste temperatuur en een goede verdeling van de warmte te verkrijgen. Daarmee zal een verbinding ontstaan die aan de kwaliteitseisen van de huidige regelgeving voldoet. De benodigde warmte wordt in de praktijk veelal verkregen middels een ‘autogeen-brander’, waarmee de verbranding van een geschikt gas plaatsvindt.

Kwalificatie van soldeerders
Het vakmanschap van de soldeerder heeft een bepalende invloed op de kwaliteit van het eindproduct. De Richtlijn Drukapparatuur schrijft daarom voor dat zowel de soldeermethode als de soldeerder moet zijn goedgekeurd. Voor drukapparatuur vanaf categorie II of hoger moeten de methode en het personeel goedgekeurd worden door een EU-CBI. Om soldeermethoden en personele vaardigheden te kwalificeren wordt gebruik gemaakt van procedures die zijn gebaseerd op de geharmoniseerde normen NEN-EN-ISO 13585 en EN 14276-1&2. Deze procedures hebben tot doel de kwaliteit van de methode alsmede de vakbekwaamheid van de soldeerder vast te leggen in methodekwalificaties en persoonskwalificaties.

Beperkte geldigheidsduur
De kwalificaties hebben evenals lasserskwalificaties een beperkte geldigheidsduur. Conform deze normeringen is dit drie jaar. We plaatsen daarbij wel de opmerking dat de werkgever elk half jaar de continuïteit van de soldeerderskwalificaties binnen het geldigheidsgebied moet waarborgen. We adviseren de eisen van beschikbare normen in werkbare procedures te verwerken. Daarmee krijgen de soldeerderskwalificaties, net als de lasserskwalificaties, een plaats binnen de vakgebieden waarin zij noodzakelijk zijn om een goede kwaliteit van permanente verbindingen te verzekeren.

Snel menu
STEK