\"\"

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij, neemt u contact met ons op.

Bedrijfscertificering

 • Als ik werk aan een stationaire koelinstallatie met minder dan 5 ton CO2 eq. koelmiddel, heb ik dan ook een (bedrijfs)certificering nodig?

  Ja. Er mogen alleen koeltechnische werkzaamheden uitgevoerd worden aan een koeltechnische installatie door een gecertificeerde monteur werkzaam bij een gecertificeerd bedrijf.

  Lees verder
 • Is het toegestaan om het fysieke logboek te vervangen door een digitale versie?

  Het installatielogboek/dossier mag digitaal bewaard worden, en moet aan de zelfde eisen voldoen als het fysieke logboek qua inhoud. Houd er echter rekening mee dat het digitale dossier te allen tijde beschikbaar en overdraagbaar moet zijn. Dus als een monteur of een milieu-inspecteur langskomt, moet het dossier beschikbaar zijn. En ook bijv. wanneer een monteur […]

  Lees verder
 • Dien ik voor het kopen van F-gassen bij de (groot)handel altijd over een bedrijfscertificaat te beschikken?

  Nee, een aantal sectoren kent geen bedrijfscertificaat. Het kunnen overleggen van een persoonscertificaat volstaat. De reden dat in eerste instantie naar een bedrijfscertificaat wordt gevraagd, is vanuit privacy overwegingen.

  Lees verder

Diploma

 • Wanneer krijg ik het certificaat / de uitslag?

  U ontvangt binnen 4 weken de uitslag van STEK.

  Lees verder
 • Wie verstrekt het certificaat?

  Het EPBD-certificaat wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). STEK verstrekt alle overige diploma (zoals bijv. het F-gassen certificaat) vanuit onze formele aanwijzing als exameninstelling.

  Lees verder
 • Krijg ik ook een cijferlijst bij mijn certificaat?

  Ja, u ontvangt uw cijferlijst per e-mail.

  Lees verder

Examen

 • Hoe beoordeelt STEK soldeerverbindingen?

  Als u op ‘lees verder’ klikt, vindt u een link naar de uitleg: Beoordelen-Soldeerverbindingen

  Lees verder
 • Wat zijn de examenlocaties?

  Bekijk hier de examenlocaties.

  Lees verder
 • Wat zijn de eerstvolgende examendata?

  Er is vooralsnog geen vast examenrooster. Examens worden ingepland nádat STEK het examengeld heeft ontvangen. Zo spoedig mogelijk daarna laten we de examenkandidaat weten wanneer het examen plaats vindt.

  Lees verder
 • Als ik zak voor mijn examen, krijg ik dan te horen wat ik verkeerd heb gedaan?

  U ontvangt een cijferlijst en als u geslaagd bent, ook uw certificaat. U kunt eventueel via e-mail (info@stek.nl) een verzoek sturen om uw resultaten telefonisch na te bespreken. Zet in die e-mail dan: uw naam en adresgegevens, de datum waarop u examen deed én de plaats, de onderdelen waarover u wilt nabespreken, het telefoonnummer waarop […]

  Lees verder
 • Wat kost een F-gassen examen?

  Klik op ‘lees verder’ voor een link naar de tarieven.

  Lees verder
 • Hoe moet het F-gassen examen betaald worden?

  U kunt op het inschrijfformulier kiezen voor een machtiging voor het betalen van het examengeld. Dit heeft de voorkeur omdat het bedrag dan snel binnen in, en u snel ingepland kunt worden voor een examen. (U ontvangt per e-mail een factuur voor uw administratie.) Daarnaast is het ook mogelijk om een factuur opgestuurd te krijgen. […]

  Lees verder
 • Hoe kan ik mijn inschrijving voor een examen annuleren?

  U kunt uw inschrijving onder voorwaarden annuleren. Kijk voor de annuleringsvoorwaarden in het examenreglement. Klik op ‘lees verder’ voor de link naar het reglement.

  Lees verder
 • Wanneer ontvang ik de uitnodiging voor het examen?

  Nadat het examengeld bij STEK binnen is, start STEK met het inplannen. Zo spoedig mogelijk daarna en uiterlijk 4 weken vóór het examen ontvangt u de uitnodiging voor het examen.

  Lees verder

Mobiel en transport

 • Is er F-gassen certificering voor de mobiele sector?

  STEK biedt F-gassen certificering specifiek voor professionele mobiele installaties. De F-gassen regeling is in 2015 herzien en tegelijkertijd heeft de overheid de eisen voor certificering van bedrijven aangepast. STEK wil de aanvullende kwaliteitseisen, boven dat wat wettelijk verplicht is, handhaven voor de mobiele sector. Ze zijn voor de hele sector van belang, zoals de zorg […]

  Lees verder
 • Heeft een bedrijf dat met auto-airco’s werkt een bedrijfscertificaat nodig?

  Een bedrijf dat uitsluitend aan mobiele airconditioning of auto’s werkt heeft geen bedrijfscertifictaat nodig. De monteur die de handelingen verricht dient wél over een persoonscertificaat ‘Terugwinnen Mobiele Airco’s’ te beschikken. Dit certificaat dient ook overlegd te worden wanneer F-gassen aangeschaft worden.

  Lees verder
 • Heeft een bedrijf dat met koel- en vrieswagens werkt een bedrijfscertificaat nodig?

  Een bedrijf dat uitsluitend aan airconditioning in de transportsector werkt, heeft geen bedrijfscertifictaat nodig. De monteur die de handelingen verricht dient wél over een persoonscertificaat te beschikken. Afhankelijk van de werkzaamheden is dit een: een F-gassen certificaat 1 (alle handelingen), een F-gassen certificaat 2 (alle handelingen kleine installaties tot 5 ton CO2eq); een F-gassen certificaat 3 […]

  Lees verder
 • Heeft een monteur die met auto-airco’s en koel- en vrieswagens werkt een persoonscertificaat nodig?

  De monteur die de handelingen verricht, dient wel over een persoonscertificaat te beschikken.  Afhankelijk van de werkzaamheden en de sector is dit een: certificaat Terugwinnen Mobiele Airco’s (autoairco’s) een F-gassen certificaat 1 (alle handelingen) een F-gassen certificaat 2 (alle handelingen kleine installaties tot 5 ton CO2eq) een F-gassen certificaat 3 (demontage) of een F-gassen certificaat 4 […]

  Lees verder
 • Moeten installaties van > 5 ton CO2 eq. in voertuigen nog jaarlijks preventief gecontroleerd worden?

  Ja, deze installaties dienen periodiek op lekdichtheid gecontroleerd te worden. Registratie hiervan dient in het verplichte installatiegebonden register (logboek) opgenomen te worden.

  Lees verder

Overige

 • Wat staat er in het Activiteitenbesluit?

  In het Activiteitenbesluit vindt u veiligheidsvoorschriften voor koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen. Lees verder

  Lees verder
 • Waar kan ik een cursus doen?

  Bij diverse opleidingsinstituten verspreid over Nederland (dus niet bij STEK zelf). Bekijk hier de locaties.

  Lees verder
 • Is het in bedrijf stellen van een voorgevuld koudecircuit een handeling die onder F-gassen wetgeving valt?

  Ja, dus er is altijd een persoonscertificaat verplicht en, afhankelijk van de sector en de toepassing, een bedrijfscertificaat. (Huishoudelijke apparatuur zoals een koelkast, vallen hier niet onder.)

  Lees verder

ZZP'ers

 • Heb ik als ZZP’er in de koelsector een bedrijfscertificaat nodig?

  In de meeste gevallen wel. Alleen wanneer de werkzaamheden zich beperken tot lekcontrole en terugwinning is alleen een persoonscertificaat verplicht. Bij het uitvoeren van installatie, onderhoud, reparatie of buitendienststelling is een bedrijfscertificaat verplicht.

  Lees verder
 • Ik werk als ZZP’er grotendeels voor andere bedrijven die al een bedrijfscertificaat hebben. Heb ik het zelf dan ook nog nodig?

  Is een ZZP’er schriftelijk met een BRL100-gecertificeerd bedrijf overeengekomen dat hij namens dat bedrijf f-gassenhandelingen uitvoert? Dan hoeft hij niet verplicht een bedrijfscertificaat te hebben voor die opdracht. In alle andere gevallen dient de ZZP’er zelf over een bedrijfscertificaat (en uiteraard een persoonscertificaat f-gassen) te beschikken.

  Lees verder
 • Dien ik voor het kopen van F-gassen bij de (groot)handel altijd over een bedrijfscertificaat te beschikken?

  Nee, een aantal sectoren kent geen bedrijfscertificaat. Het kunnen overleggen van een persoonscertificaat volstaat. De reden dat in eerste instantie naar een bedrijfscertificaat wordt gevraagd, is vanuit privacy overwegingen.

  Lees verder

Snel menu
STEK