\"\"

Geplaatst op: 6-09-2019

STEK en Energie Consult Holland bevorderen hardsoldeer kwalificatie

Energie Consult Holland (ECH) en STEK werken samen om de hardsoldeer kwalificatie in Nederland te bevorderen. Daartoe hebben partijen in juli 2019 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Kwalificatie van soldeerders
Vooral het vakmanschap van de soldeerder heeft een bepalende invloed op de kwaliteit van het soldeerwerk. In de Richtlijn Drukapparatuur staat daarom dat zowel de soldeermethode als de soldeerder moeten zijn goedgekeurd.

Om methoden en vaardigheden te kwalificeren, heeft ECH procedures die zijn gebaseerd op de geharmoniseerde normen NEN-EN-ISO 13585 en EN 14276-1&2. M.b.v. deze procedures zullen bij de verschillende praktijkopleiders trainingen worden verzorgd, en door STEK geëxamineerd. Bij goed resultaat leidt dit tot een officiële ‘Hardsoleer kwalificatie’ door ECH.

Snel menu
STEK