\"\"

Geplaatst op: 26-08-2020

Geactualiseerde STEK-eisen n.a.v. aanpassingen regelgeving

Met ingang van 1 juli 2020 zijn aanpassingen doorgevoerd in de STEK-eisen. Deze zijn met name het gevolg van aanpassingen in de regelgeving.

STEK Algemene Eisen:

 • Uitbesteding van koeltechnische werkzaamheden aan een bedrijf dat niet STEK-gecertificeerd is (maar alléén BRL100) mag uitsluitend als de opdrachtgever hiervan vooraf aantoonbaar op de hoogte gesteld is (par. 2.2.7).
 • Verschillende soorten koudemiddelen dienen in gescheiden retourcilinders te worden verzameld (par. 4.1).
 • Voor kleine installaties mag de energieperformance worden gecontroleerd door checken van warmtewisselaars, isolatiemateriaal en opgenomen stroom (par. 4.2.6).

STEK Module A – f-gassen en STEK Module A – f-gassen / transport:

 • Attenderen op de verplichting om controle op een reparatie te laten uitvoeren mag door het aantoonbaar nasturen van de werkbon als tekenen door de gebruiker niet mogelijk is (par. 3.8/par. 3.6).
 • Van de hoeveelheden koudemiddel moeten tevens de CO2-equivalenten worden geregistreerd (par. 4.1).
 • De installateur moet gedurende minimaal 5 jaar een kopie van het logboek bewaren (par. 4.1).

STEK Module D – Warmtepompen:

 • Verwachte energiebehoeftes, vermogens, watertemperaturen en debiet toegevoegd aan programma van eisen (par. 3.1).
 • Aanwijzing “ten behoeve van intern gebruik” toegevoegd aan geluidsmetingen (par. 3.3/par. 3.6).
 • Meetrapport toegevoegd aan inbedrijfstellen en periodiek onderhoud (par. 3.3/par. 3.6).
 • Voorlopige Eisen van Vakbekwaamheid toegevoegd (bijlage 1, sectie B).
 • Schallrechner (BWP) en Lärmschutznachweis (FWS) toegevoegd als alternatieven (bijlage 2).
 • Verlaagde warmtebehoefte bij gebalanceerde ventilatie met WTW toegevoegd (bijlage 3).
 • Aanwijzing voor ontwerpvermogen aangepast (bijlage 3).

STEK Module E – Brandbare koudemiddelen:

 • Voorlopige Eisen van Vakbekwaamheid toegevoegd (bijlage 1, sectie B).

Per 1 oktober 2020 bindend:

Deze wijzigingen hebben een overgangstermijn van 3 maanden, dat wil zeggen dat ze vanaf 1 oktober 2020 bindend zijn.

De wijzigingen zijn verwerkt in de meest recente STEK-eisen. U vindt deze hier.

 

 

Snel menu
STEK