\"\"

Geplaatst op: 2-09-2021

Emissies broeikasgassen 1990-2020

De uitstoot van broeikasgassen is de laatste 10 jaar gedaald, met een versnelling van deze daling sinds 2018.

In 2020 lag de emissie op basis van voorlopige cijfers 9,0% lager dan in 2019, een daling van 16,2 Mton CO2-equivalenten. De uitstoot in 2020 was 25,4% lager dan in 1990, op basis van voorlopige cijfers. Deze reductie zal waarschijnlijk tussen de 24 en 27 procent uitkomen; de definitieve cijfers over 2020 volgen begin 2022.

De doelstelling voor 2020 ten opzichte van 1990 bedraagt 25% minder broeikasgasuitstoot. De daling vond tussen 1990 en 2017 voor het overgrote deel plaats bij de overige broeikasgassen: de emissie van CH4, N2O en de F-gassen lag in 2020 54,3% lager dan in 1990. De laatste 3 jaren daalde ook de emissie van CO2: die lag in 2020 15,1% lager dan in 1990. Deze daling vond hoofdzakelijk plaats in de elektriciteitssector.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees het hele bericht

Bron: Compendium voor de Leefomgeving

Snel menu
STEK