\"\"

Geplaatst op: 22-12-2020

Doe mee met krachtenbundeling ten behoeve van natuurlijke koudemiddelen

Vereniging Refrigerants, Naturally! stimuleert klimaatneutrale en duurzame verwarming en koeling. De internationale vereniging bestaat uit een groeiende groep bedrijven, niet-gouvernementele organisaties, verenigingen, instituten en individuele leden, die het belang van natuurlijke koudemiddelen onderschrijven en uitdragen.

Ook u kunt zich aansluiten!

De voordelen die de vereniging u biedt, zijn o.a.:

  • gezamenlijke marktontwikkeling en promotie van (apparatuur met) natuurlijke koudemiddelen;
  • belangenbehartiging voor natuurlijke koudemiddelen door positieve nationale en internationale regelgeving en standaardisatie;
  • informatie-uitwisseling over nieuwe en te verwachten (wettelijke) voorschriften;

Lees meer over de voordelen van de vereniging en het belang van natuurlijke koudemiddelen in deze flyer:

Snel menu
STEK