PAGINA VERVALT   Diploma’s / persoonscertificaten

Verricht u werkzaamheden aan koelinstallaties waarbij f-gassen of gereguleerde stoffen vrij kunnen komen? Dan moet u in het bezit zijn van een persoonscertificaat koelinstallatie Categorie 1 of 2 (f-gassen diploma). Dit is een Europees erkend persoonscertificaat.

 

Geldige f-gassen diploma’s/persoonscertificaten voor de stationaire sector

 • Diploma/persoonscertificaat Koelinstallaties Categorie 1, Categorie 2, Categorie 3, Categorie 4

Bevoegdheden per diploma/persoonscertificaat:

 • Categorie 1:  u mag alle taken uitvoeren, ook de taken genoemd bij deel II (deel II = terugwinning van f-gassen uit klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en mobiele apparatuur; zie BRL 200 pag. 17).
 • Categorie 2:  u mag de taken genoemd:
  • bij a* uitvoeren, mits het koelcircuit dat de f-gassen bevat niet wordt geopend;
  • bij b* en c* uitvoeren, mits de apparatuur minder dan 3 kg aan f-gassen bevat, of hermetisch is gesloten en als zodanig is geëtiketteerd en minder dan 6 kg aan f-gassen bevat.
 • Categorie 3:  u mag de taken bij b* uitvoeren mits de apparatuur minder dan 3 kg aan f-gassen bevat, of hermetisch is gesloten en als zodanig is geëtiketteerd en minder dan 6 kg aan f-gassen bevat.
 • Categorie 4:  u mag de taken bij a* uitvoeren, mits het koelcircuit dat de f-gassen bevat niet wordt geopend.

* voor verwijzingen zie: Eindtermen BRL 200 versie 1.2

Register persoonscertificaten

Rijkswaterstaat houdt een register bij van alle personen die een persoonscertificaat hebben voor alle relevante werkzaamheden en vakgebieden die vallen binnen de F-gassenverordening.

Dit register is niet openbaar te raadplegen. Als u wilt controleren of een persoon over een juist certificaat beschikt, neem dan contact op met Rijkswaterstaat via het Informatiepunt WVL.

Vermeld hierbij:

 • de volledig naam van de monteur zoals op het identiteitsbewijs staat
 • geboortedatum en/of het monteurnummer.