De nieuwe ACB-examens

De nieuwe ACB opleidingen en examens voor Ammoniak, CO2 en Brandbare koudemiddelen gaan in het najaar van 2022 van start. Deze vervangen dan de bestaande ACK opleidingen en examens.

De examens zijn ontwikkeld door een centrale ACB Examencommissie onder toezicht van het Netwerk Koude- en Klimaattechniek.

Belangrijkste aanleiding voor de nieuwe ACB examens zijn de in 2020 gewijzigde publicatiereeks PGS13: 2020 (voor Ammoniak) en de gewijzigde praktijkrichtlijnen NPR7600:2020 (voor Brandbare koudemiddelen) en NPR7601:2020 (voor CO2).

Start najaar ’22

Voor acutuele informatie volg de website en onze socials.

 

Geldigheid certificaat

Bij een voldoende resultaat ontvangt u na het examen het desbetreffende vakbekwaamheidscertificaat dat daarna 5 jaar geldig blijft. Na deze periode moet u een examen doen voor her-certificering. Daarmee kunt u uw vakbekwaamheidscertificaat steeds voor een periode van 5 jaar verlengen.

Opleidingen

Bij Opleidingscentrum GO in Ede kun je vanaf oktober de eerste opleidingen voor de ACB koudemiddelen gaan volgen.

Deze nieuwe opleidingen bereiden je voor op de vakbekwaamheidscertificaten voor Ammoniak, CO2 en Brandbare koudemiddelen en vormen een goede voorbereiding op het examen.

Wettelijke basis: het Activiteitenbesluit

De publicatiereeks (zie hiervoor), de praktijkrichtlijnen en de vakbekwaamheidscertificaten hebben hun wettelijke basis in het Activiteitenbesluit. Dit zal in de toekomst wordt omgezet in de nieuwe Omgevingswet (BAL).

Alles over voorbereiden en examen doen

Hoe werkt het online theorie-examen

Kort filmpje met uitleg over de werking

Zelf rondkijken

Uit welke onderdelen bestaan de examens

Informatie over de opbouw van de ACB-examens volgt later.

Examenreglement

Bekijk hier de het examenreglement.

Voorbereiden met een leergang

Voor de ACB-examens worden in een latere fase mogelijk ook leergangen aangeboden.

Opleidings- en examenlocaties

Opleidingen

Twijfelt u aan uw kennis, dan raden we om aan eerst een opleiding te volgen. Dit voorkomt teleurstelling en bespaart tijd en (examen)geld.

Voor de verschillende opleidingen kunt u terecht bij opleidingsinstituten in heel Nederland.

Veelgestelde vragen over inschrijven, examen doen, uitslag

Ik weet mijn inloggegevens voor het examenplatform niet meer.
Heeft u zelf de inloggegevens aangemaakt?
Nee  >  neem contact op met degene die u heeft aangemeld.
Ja     >  stuur een e-mail naar examen@stek.nl met verzoek om nieuwe inlog. Vermeld uw voor- en achternaam, voorletters (zoals vermeld op uw identiteitsbewijs), geboortedatum en -plaats

Wat zijn de examenlocaties?
Bekijk hier de examenlocaties.

Wat zijn de eerstvolgende examendata?
Er is vooralsnog geen vast examenrooster. Examens worden ingepland nádat STEK het examengeld heeft ontvangen. Zo spoedig mogelijk daarna laten we de examenkandidaat weten wanneer het examen plaats vindt.

Als ik zak voor mijn examen, krijg ik dan te horen wat ik verkeerd heb gedaan?
U kunt uw cijferlijst inzien door in te loggen op het examenplatform. U kunt eventueel via de webshop een telefonische uitleg aanvragen. De kosten hiervoor bedragen 25,- ex BTW.

Hoe moet het F-gassen examen betaald worden?
U kunt direct via iDEAL betalen voor het examen. U ontvangt dan vanzelf een e-mail met de melding dat u voorkeursdata kunt doorgeven voor uw examen. U bent dan ook sneller aan de beurt! (U kunt ook nog per factuur betalen. U ontvangt dan per e-mail een ontvangstbevestiging van uw aanmelding plus de factuur.)

Hoe kan ik mijn inschrijving voor een examen annuleren?
U kunt uw inschrijving onder voorwaarden annuleren. Kijk voor de annuleringsvoorwaarden in het examenreglement. examenreglement (deze vindt u op de Meer info pagina’s van elk examen).

Wanneer ontvang ik de uitnodiging voor het examen?
Nadat het examengeld bij STEK binnen is, start STEK met het inplannen. Zo spoedig mogelijk daarna en uiterlijk 4 weken vóór het examen ontvangt u de uitnodiging voor het examen.

Veelgestelde vragen over het persoonscertificaat / diploma

Wanneer krijg ik het certificaat / de uitslag?
U ontvangt binnen enkele werkdagen ná het examen een mail met het bericht dat u de uitslag op het examenplatform kunt bekijken. Als u geslaagd bent, ontvangt het persoonscertificaat en pasje binnen vier weken ontvangt ná de examenuitslag.

Wie verstrekt het certificaat?
Het EPBD-certificaat wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). STEK verstrekt alle overige diploma (zoals bijv. het F-gassen certificaat) vanuit onze formele aanwijzing als exameninstelling.

Krijg ik ook een cijferlijst bij mijn certificaat?
U kunt uw behaalde cijfers bekijken door in te loggen op het examenplatform. Uw cijfers staan vermeld bij ‘Theorie-examen’ en ‘Praktijkexamen’.

Kopie diploma / persoonscertificaat

Wilt u een kopie van uw diploma? Vul dit formulier in.

Verbetersuggestie

Een verbetersuggestie of klacht kunt u indienen met dit formulier.