\"\"

Bijna 200 geslaagden bij STEK in juni!

Whow… in de maand juni 2021 hebben bijna 200 personen hun f-gassen cat. 1 of f-gassen cat. 2 persoonscertificaat via STEK behaald! We feliciteren alle geslaagden van harte!

Fijn dat u geslaagd bent – Nederland heeft u hard nodig!

 

 

STEK start deelnemersplatform

STEK is voor haar deelnemers (gecertificeerde bedrijven en bedrijven die aan certificering beginnen)
een deelnemersplatform gestart.

De focus voor het deelnemersplatform ligt op:

  • hulp bieden bij certificering en audits;
  • hulpmiddelen ontwikkelen en ter beschikking stellen;
  • kennisontwikkeling koude-, klimaat- warmtepomptechniek;
  • vertegenwoordiging in de sector en richting overheid.

In de eerste online bijeenkomsten bleek de betrokkenheid van de bedrijven groot; deelnemers willen graag meewerken aan kennisontwikkeling en ook meepraten over beleid, producten en diensten. Dat laatste kan onder andere in werkgroepen en online, maar ook kan het deelnemersplatform uit hun midden een STEK bestuurslid voordragen.

Belangrijke pijlers van het platform zijn:

  • het platform is vóór en dóór STEK-gecertificeerde bedrijven;
  • (aspirant)STEK-gecertificeerde bedrijven zijn automatisch (kosteloos) deelnemer;
  • met het deelnemersplatform willen we certificaathouders verenigen.

De komende tijd wordt het platform verder vormgegeven.
Heeft u vragen of suggesties? Mail ze naar [email protected].

Voorbereidingen voor herziening F-gassenverordening

De Europese Commissie is begonnen aan een herziening van de f-gassenverordening (de huidige stamt uit 2014). Zo wordt onder meer gekeken naar de effectiviteit van de verordening en of er aanpassingen nodig zijn. Eind 2021 komt de Europese Commissie met een wijzigingsvoorstel.

Bekijk een presentatie over de rapportage met bevindingen en voorstellen:

 

Boeiend programma rond World Refrigeration Day – 26 juni

“Cooling Champions: Cool Careers for a Better World”

Jaarlijks op 26 juni is het World Refrigeration Day (WRD). Een dag waarop de koudetechniek wereldwijd extra onder de aandacht wordt gebracht. Dit jaar is het thema: “Cooling Champions: Cool Careers for a Better World”. knvvk & young cool werd dit jaar benaderd om voor Nederland als partner op te treden. Vervolgens is een branchebrede samenwerking ontstaan die gezamenlijk een boeiend webinar programma brengt in de weken rond 26 juni.

Meer info over het webinar programma en aanmelden?

 

 

Goed opgeleide en gecertificeerde installateurs broodnodig

Certificering en opleiding installateurs aan de orde van de dag

Eén van de doelen van het Klimaatakkoord is het verminderen van broeikasgassen en daarmee ook terug­dringing van f-gassen. Feit is dat f-gassen nog veruit het meest toegepaste koude­middel is in industriële koelinstallaties en airco’s, en ook in warmtepompen. En deze laatste toepassing is stijgende. De komende jaren is dit koudemiddel daarom niet zomaar verdwenen.

Goed opgeleide en gecertificeerde installateurs op basis van BRL 100 en STEK zijn de komende jaren broodnodig. Zij werken op de juiste wijze met f-gassen omdat ze de juiste kennis hebben, veilig werken en emissie van broeikasgassen voorkomen.

Lees het hele SGS INTRON-artikel op pagina 14.

Snel menu
STEK