\"\"

ILT pakt illegaal installeren van airco’s aan!

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) pakt illegaal installeren van airco’s aan! Van 1 juli t/m 15 september gaat ILT controleren of webwinkels, witgoedzaken en bouwmarkten zich houden aan de wettelijke regels.

Airco’s met een binnen- en buitenelement (voorgevulde split airco’s) mogen alleen door gecertificeerde installateurs worden geïnstalleerd. Verkopers moet dit melden aan consumenten en kopers moeten het kunnen aantonen.

Goed nieuws voor alle STEK-gecertificeerde bedrijven die op eerlijke wijze kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid voor klanten borgen.

Lees het persbericht van ILT 

Coronavirus update

STEK-examens

> update 15 juni 2020:

NB: onderstaand is de meest recente informatie over de STEK-examens i.v.m. het coronavirus.  

STEK houdt de situatie rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. We volgen de richtlijnen van de overheid en het RIVM en stemmen uiteraard af met de examenlocaties. Gezamenlijk willen we onnodige risico’s voor u als examenkandidaat vermijden.

Wanneer vinden examens plaats:

  • Juni 2020: voorzichtige herstart STEK-examens

In juni zijn de opleidings- en examenlocaties weer langzaam en beheerst opgestart conform de regels van het RIVM. Dit betekent kleine groepen met min. 1,5 mtr. afstand en gebruik van beschermingsmiddelen.

STEK heeft al wat beschikbare examendata van de examenlocaties ontvangen. We zijn dan ook  gestart met het planproces.

U ontvangt vanzelf van STEK een mail met een login voor het nieuwe examenplatform. Hiermee kunt u zelf uw voorkeursdata (c.q. verhinderdata voor een her) voor uw examen opgeven. Op basis van uw data zullen wij u inplannen en ontvangt u van ons een bevestiging.

Bel ons a.u.b. niet; ook wij houden ons aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en zijn met minimale bezetting aanwezig op kantoor.
Heeft u toch nog vragen mail dan naar: examen@stek.nl

U kunt alvast bekijken hoe het nieuwe, digitale theorie-examen werkt. Een korte rondleiding vindt u hier:  

Verplaatsen / kosten:

Aan het verplaatsen van het examen zijn voor u uiteraard geen extra kosten verbonden.

Alle opleidingsinstituten hebben aangegeven de opleidingen en examens te hervatten zodra dit weer kan en mag. Ons beleid in deze overmacht situatie is dat we het examengeld niet terugbetalen. Het examen kan immers op een later moment gewoon alsnog gedaan worden.

Bekijk de algemene richtlijnen van het RIVM

Heeft u nog vragen? Mail deze naar: examen@stek.nl

 

STEK-certificering voor bedrijven

> update 21 mei 2020:

Korting of gratis ondersteuning

Waar mogelijk willen we u als bedrijf of zelfstandige ondersteunen in zware tijden. We bieden u daarom de volgende kortingen aan:

  • Tot 1 juli 2020 krijgt u een 2e certificeringsmodule zónder meerkosten in het eerste jaar. Bekijk de voorwaarden.
  • Start u dit jaar met STEK Module A – f-gassen? Dan krijgt u een YourSTEK licentie f-gassen coördinator (meer info) een jaar lang zonder kosten. De beste voorbereiding op de audit!
  • Op YourSTEK licenties (e-learning – meer info) krijgt u dit jaar 25,- korting per licentie.

Informatie t.b.v. uw bedrijfsvoering:

–  Protocol ‘Samen veilig doorwerken’

–  Maatregelen ter bescherming en tegemoetkoming werkgevers i.v.m. het coronavirus

–  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers Tozo 2020

–  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor bedrijven NOW 2020

–  NOW-2

–  Tegemoetkoming Vaste­ Lasten mkb (TVL)

–  Digitaal veilig thuiswerken

 

 

STEK hardsoldeer instructieboekje

Een hardsoldeer kwalificatie voor koeltechnische monteurs wordt steeds belangrijker. Bij nieuwe, vaak brandbare, koudemiddelen is ‘goed vakmanschap’ lang niet altijd meer voldoende.

Met het STEK hardsoldeer instructieboekje helpen we u een eind op weg naar uw hardsoldeer kwalificatie.

Met het terugdringen van traditionele f-gassen worden steeds vaker nieuwe, vaak brandbare, koudemiddelen (zowel natuurlijke koudemiddelen als HFO’s) toegepast. Voor installaties waarin deze (brandbare) koudemiddelen worden gebruikt, is in een aantal gevallen ‘goed vakmanschap’ niet meer voldoende. De PED regelgeving en dus ook de Certificerende Instantie vereisen dan een hardsoldeer certificaat van de monteur.

Opleidingen en examen

Voor een opleiding hardsolderen t.b.v. de hardsoldeer kwalificatie kunt u terecht bij Aeres Tech / Go, Koning Willem I College en ROVC. Het examen wordt afgenomen door STEK. Het soldeerwerkstuk wordt daarna opgestuurd naar een röntgen technisch laboratorium. Na een positieve beoordeling zal Energie Consult Holland als EU-CBI het certificaat verstrekken.

 

EPBD-inspecteur A / B: vanaf dit jaar verplicht her-certificeren

 

Bent u vijf jaar geleden geslaagd voor uw examen EPBD-A of EPBD-B? Dan dient u dit jaar een bijscholingsexamen af te leggen. Uw EPBD persoonscertificaat is namelijk vijf jaar geldig.

Via STEK kunt u het examen snel, praktisch en tegen beperkte kosten afleggen. Wanneer u voor het bijscholingsexamen geslaagd bent, is uw persoonscertificaat EPBD-A of B weer vijf jaar geldig.

De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft het volgende besluit genomen:

  • Als u kunt aantonen dat u nog over voldoende kennis beschikt, heeft u recht op een verlenging van het certificaat van vijf jaar. Om aan te kunnen tonen dat u nog over voldoende kennis beschikt, dient u een bijscholingsexamen te doen.

Bijscholingsexamen

Hoe kunt u het bijscholingsexamen doen:

  • Schrijf u rechtstreeks in voor een bijscholingsexamen  Inschrijven bijscholingsexamen
  • U kunt eerst uw kennis opfrissen met de EPBD-leergangen (verkrijgbaar via onze webshop) en u daarna inschrijven voor het examen.
  • U kunt er ook voor kiezen om eerst bij een opleidingsinstituut een training te volgen om uw kennis op te frissen. Bekijk hier de opleidingsinstituten die een opfristraining EPBD aanbieden.

Voor zowel EPBD A als B is het bijscholingsexamen als volgt opgebouwd:

  • Theorietoets: 10 meerkeuzevragen
  • Praktijktoets: een schriftelijke casus met open vragen

Beide onderdelen worden digitaal afgenomen. U slaagt voor het bijscholingsexamen als u voor beide onderdelen minimaal een 6 haalt.

Het bijscholingsexamen (zowel A als B) kost: € 175,-  ex btw.

STEK aangewezen als exameninstelling EPBD

STEK is in maart 2020 opnieuw door het ministerie van Economische Zaken aangewezen als exameninstelling voor EPBD-A en EPBD-B airconditioningsystemen, voor volledige examens en voor herexamens. Nieuw is dat we ook zijn aangewezen voor het hierboven genoemde bijscholingsexamen. Voor uw verplichte her-certificering A en B kunt u dus goed bij STEK terecht.

Hardsoldeer kwalificatie steeds belangrijker

Een hardsoldeer kwalificatie voor koeltechnische monteurs wordt steeds belangrijker. Bij nieuwe, vaak brandbare, koudemiddelen is ‘goed vakmanschap’ lang niet altijd meer voldoende.

Met het terugdringen van traditionele f-gassen worden steeds vaker nieuwe, vaak brandbare, koudemiddelen (zowel natuurlijke koudemiddelen als HFO’s) toegepast. Voor installaties waarin deze (brandbare) koudemiddelen worden gebruikt, is in een aantal gevallen ‘goed vakmanschap’ niet meer voldoende. De PED regelgeving en dus ook de Certificerende Instantie vereisen dan een hardsoldeer certificaat van de monteur.

Vakbekwaamheid bij hardsolderen bepalend voor de kwaliteit

STEK en Energie Consult Holland (ECH) werken samen om de hardsoldeer kwalificatie in Nederland te bevorderen. Daartoe hebben partijen vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De eerste kwalificaties zijn inmiddels begin dit jaar behaald!

Opleidingen en examen

Voor een opleiding hardsolderen t.b.v. de hardsoldeer kwalificatie kunt u terecht bij Aeres Tech / Go, Koning Willem I College en ROVC. Het examen wordt afgenomen door STEK. Het soldeerwerkstuk wordt daarna opgestuurd naar een röntgen technisch laboratorium. Na een positieve beoordeling zal Energie Consult Holland als EU-CBI het certificaat verstrekken.

De kosten voor het examen bedragen:  € 475,-  ex btw.              Inschrijven examens

Geldigheidsduur

De geldigheid van de hardsoldeer kwalificatie is 3 jaar. Let op: de werkgever moet wel elk half jaar de continuïteit van de soldeerderskwalificaties binnen het geldigheidsgebied waarborgen. We adviseren de eisen van beschikbare normen in werkbare procedures te verwerken.

 

 

Snel menu
STEK