\"\"

Emissies broeikasgassen 1990-2020

De uitstoot van broeikasgassen is de laatste 10 jaar gedaald, met een versnelling van deze daling sinds 2018.

In 2020 lag de emissie op basis van voorlopige cijfers 9,0% lager dan in 2019, een daling van 16,2 Mton CO2-equivalenten. De uitstoot in 2020 was 25,4% lager dan in 1990, op basis van voorlopige cijfers. Deze reductie zal waarschijnlijk tussen de 24 en 27 procent uitkomen; de definitieve cijfers over 2020 volgen begin 2022.

De doelstelling voor 2020 ten opzichte van 1990 bedraagt 25% minder broeikasgasuitstoot. De daling vond tussen 1990 en 2017 voor het overgrote deel plaats bij de overige broeikasgassen: de emissie van CH4, N2O en de F-gassen lag in 2020 54,3% lager dan in 1990. De laatste 3 jaren daalde ook de emissie van CO2: die lag in 2020 15,1% lager dan in 1990. Deze daling vond hoofdzakelijk plaats in de elektriciteitssector.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees het hele bericht

Bron: Compendium voor de Leefomgeving

‘Meer regie en handhaving overheid nodig op koude-, klimaat- en warmtepompsector’

De bestuursleden van STEK hebben op persoonlijke titel een artikel geschreven over de noodzaak van meer regie en handhaving door de overheid op de koude-, klimaat- en warmtepompsector.

Specialisten in koudetechniek vragen de overheid: “Pak nu de regie voor het halen van de klimaatdoelen!”

De overheid geeft de sector voor koude-, klimaat- en warmtepomptechniek alle ruimte om zelf richtlijnen op te stellen rond kwaliteit, emissiebeperking en energie-efficiency. De daaruit voortvloeiende ‘erkenningen’ leiden in de praktijk echter nauwelijks tot extra duurzaamheid. En dat terwijl handhaving van de officiële normering en regelgeving ernstig tekortschiet. Als de overheid haar klimaatdoelen wil halen, is het hoog tijd dat zij in deze sector de regie terug pakt.

Lees het hele artikel

Consumentenbond beveelt installatiebedrijven met STEK-bedrijfscertificaat aan

In de juli-aug editie van de Consumentengids, het magazine van de Consumentenbond, staat een artikel over airconditioning. In het artikel geeft de Consumentenbond aan dat je voor de aanschaf van airco’s het best kunt wenden tot een installatiebedrijf met een STEK-certificaat.

Dat compliment kunt u terecht in uw zak steken!

Lees het hele artikel:

 

 

 

.

Bijna 200 geslaagden bij STEK in juni!

Whow… in de maand juni 2021 hebben bijna 200 personen hun f-gassen cat. 1 of f-gassen cat. 2 persoonscertificaat via STEK behaald! We feliciteren alle geslaagden van harte!

Fijn dat u geslaagd bent – Nederland heeft u hard nodig!

 

 

STEK start deelnemersplatform

STEK is voor haar deelnemers (gecertificeerde bedrijven en bedrijven die aan certificering beginnen)
een deelnemersplatform gestart.

De focus voor het deelnemersplatform ligt op:

  • hulp bieden bij certificering en audits;
  • hulpmiddelen ontwikkelen en ter beschikking stellen;
  • kennisontwikkeling koude-, klimaat- warmtepomptechniek;
  • vertegenwoordiging in de sector en richting overheid.

In de eerste online bijeenkomsten bleek de betrokkenheid van de bedrijven groot; deelnemers willen graag meewerken aan kennisontwikkeling en ook meepraten over beleid, producten en diensten. Dat laatste kan onder andere in werkgroepen en online, maar ook kan het deelnemersplatform uit hun midden een STEK bestuurslid voordragen.

Belangrijke pijlers van het platform zijn:

  • het platform is vóór en dóór STEK-gecertificeerde bedrijven;
  • (aspirant)STEK-gecertificeerde bedrijven zijn automatisch (kosteloos) deelnemer;
  • met het deelnemersplatform willen we certificaathouders verenigen.

De komende tijd wordt het platform verder vormgegeven.
Heeft u vragen of suggesties? Mail ze naar [email protected].

Snel menu
STEK