\"\"

Warmtepompen installeren met een certificering of een erkenning?  

Gecertificeerde of erkend – wat is eigenlijk het verschil?

Het ‘erkende’ bedrijf heeft plaatsgemaakt voor een ‘gecertificeerd’ bedrijf. Voor een erkenning is vaak het lidmaatschap van een branchevereniging voldoende. Met certificering maak je vakmanschap en kwaliteit pas écht aantoonbaar en creëer je vertrouwen bij de klant.

Historisch gezien zijn certificeringen afkomstig uit de militaire industrie en de luchtvaartindustrie. Bij bedrijfscertificering wordt niet alleen vastgesteld of een bedrijf voldoet aan bepaalde eisen om het vak te mogen uitoefenen, er wordt ook gecontroleerd of er consequent volgens afspraak gehandeld wordt. Certificering kan op die wijze vakbekwaamheid zeker stellen. De wijze van certificering en de uitvoering ervan moeten dan wel bij een onafhankelijke instantie zijn ondergebracht en er moet toezicht zijn. In Nederland treedt de Raad voor Accreditatie op als toezichthouder.

Vertrouwen

STEK certificering bestaat uit twee delen. Technische eisen voor een specifieke toepassing, in dit geval voor warmtepompinstallaties (behalve installaties die gebruikmaken van bodem-energie), en de Algemene Eisen van het STEK-certificaat. Ze zijn voor de gehele sector, inclusief opdrachtgevers,  van belang om kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid te borgen. STEK stelt zich ten doel om de waarde, betrouwbaarheid en waardering die het merk STEK in de markt heeft, op een hoog niveau te houden en daar waar mogelijk, te vergroten. STEK staat voor vertrouwen!

Het STEK certificaat borgt: 

Dat het bedrijf competent en vakbekwaam personeel in dienst heeft voor ontwerp, installatie en beheer van warmtepompinstallaties. Afhankelijk van de scope kan dat voor individuele woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen.

Dat het bedrijf over de juiste technische uitrusting en meetinstrumenten beschikt voor de uitvoering van de werkzaamheden. En dat deze gereedschappen periodiek gecontroleerd worden op hun goede werking en de vereiste nauwkeurigheid.

Dat het bedrijf adequate voorschriften en werkmethoden heeft voor het ontwerpen, installeren en beheren (onderhouden) van warmtepompinstallaties. Denk hierbij aan:

 • Het opstellen en vastleggen van het pakket van eisen van de opdrachtgever;
 • Een voorlopig en (na goedkeuring opdrachtgever) definitief systeemconcept, met aandacht voor bouwkundige randvoorwaarden (normen, Bouwbesluit, etc.), systeemkeuze, energiebehoeftes (o.a. vermogen, watertemperaturen, tapwatergebruik), geluid en andere wensen/eisen van de opdrachtgever;
 • Adviesgesprekken met de opdrachtgever waarin de ontwerpaspecten aan de orde komen;
 • Installeren en inregelen van de warmtepomp door vakbekwaam personeel met vastlegging de ‘as build’ gegevens zoals, software versies en instellingen, de meetwaarden en een controle op lekdichtheid;
 • Een correcte oplevering van de installatie met bedieningsvoorschriften, uitleg van de installatie en de gebruiksmogelijkheden, inclusief een voorstel voor het onderhoud en hoe te handelen bij storingen/problemen.

STEK is een onafhankelijke stichting met certificeringseisen voor koudemiddelen, EPBD en warmtepompen.

In memoriam Edgar Buter 1967 – 2021

 

Afgelopen woensdagavond 7 april 2021 is onze gewaardeerde collega Edgar Buter overleden.
Slechts 53 jaren zijn Edgar gegund en dat terwijl hij nog zo boordevol energie en plannen was. Begin maart werd Edgar ziek en als snel bleek het coronavirus de boosdoener. Aanvankelijk was hij nog thuis, maar toen het ziektebeeld verslechterde is hij op 19 maart opgenomen in het ziekenhuis in Assen. Al snel moest hij naar de IC, waar hij in eerste instantie wel leek op te knappen. Helaas heeft deze verbetering zich niet doorgezet en is hij in slaap gebracht en aan de beademing gekomen. Daar heeft hij afgelopen week de strijd verloren.

Edgar was al heel veel jaren betrokken bij STEK. Eerst als examinator, de laatste jaren in de technische commissie examens. Hij was een koel- en klimaattechneut in hart en nieren en heeft zich, naast zijn praktisch kennis van het monteursvak, via o.a. de Post HBO-opleiding verder bekwaamd en verdiept in het vak. Hij was bijzonder betrokken bij ‘zijn’ leerlingen/kandidaten die zich via opleiding en examens in het vak ontwikkelden.

Diezelfde betrokkenheid toonde hij bij STEK en naar de collegae van STEK. Als er wat georganiseerd moest worden, stond Edgar vooraan om mee te doen. Met vakkennis, collegialiteit, een aanstekelijk enthousiasme en niet te vergeten zijn humor, leverde hij een belangrijke en prettige bijdrage binnen STEK. Wij zijn hem veel dank verschuldigd, we zullen hem ongelofelijk gaan missen en hem blijven herinneren.

Wij wensen zijn vrouw Jolanda, zijn moeder, zus en verdere familie heel veel sterkte toe.

Wim den Boer
Directeur STEK

Hardsoldeer kwalificatie steeds belangrijker

Een hardsoldeer kwalificatie voor koeltechnische monteurs wordt steeds belangrijker. Bij nieuwe, vaak brandbare, koudemiddelen is ‘goed vakmanschap’ lang niet altijd meer voldoende.

Met het terugdringen van traditionele f-gassen worden steeds vaker nieuwe, vaak brandbare, koudemiddelen (zowel natuurlijke koudemiddelen als HFO’s) toegepast. Voor installaties waarin deze (brandbare) koudemiddelen worden gebruikt, is in een aantal gevallen ‘goed vakmanschap’ niet meer voldoende. De PED regelgeving en dus ook de Certificerende Instantie vereisen dan een hardsoldeer certificaat van de monteur.

Lees verder

 

 

 

In memoriam Eric Torsy 1961 – 2021

 

Eric Torsy is niet meer. We wisten al geruime tijd dat hij ziek was en
in januari hoorden we dat het met hem snel slechter ging.
Toch kwam het bericht van zijn overlijden nog heel onverwacht.
Op 14 februari 2021 overleed hij, bijna 60 jaar oud.
We zullen hem missen.

Als lid van het College van Deskundigen voor de Bedrijfscertificering van STEK kon je op Eric rekenen. Vanaf 2010 droeg hij zijn steentje bij aan dit college. Eerst als salesmanager van Trane, later van Ned Air en steeds van uit het gezichtspunt van de luchtbehandelingstechniek en de commercie. Zijn adviezen deden ter zake en waren altijd praktisch, gericht op heldere communicatie van wat ons voor ogen stond. Hem vervangen zal voor niemand eenvoudig zijn.

Maar meer nog zullen we Eric missen als de man die bijzonder vriendelijk en hartelijk was, geïnteresseerd in ieders welzijn en immer correct. Eric laat een vrouw en twee kinderen na. We wensen hun veel sterkte bij dit verlies.

Jan Verkade

Voorzitter College van Deskundigen Bedrijfscertificering

Coronavirus update

STEK-examens   (voor STEK-bedrijfscertificering scroll naar beneden)

> update 22 januari 2021:

NB: onderstaand is de meest recente informatie over de STEK-examens i.v.m. het coronavirus.  

STEK houdt de situatie rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. We volgen de richtlijnen van de overheid en het RIVM en stemmen uiteraard af met de examenlocaties. Gezamenlijk willen we onnodige risico’s voor u als examenkandidaat vermijden.

Alle STEK-examens gaan vooralsnog gewoon door

 •  U wordt op de eerder bevestigde datum en tijd voor het examen verwacht!
 • Mocht er iets veranderen in de planning van uw examen, dan mailen en/of bellen wij u.
 • In verband met grote drukte vragen we u ons niet te bellen of te mailen. Indien nodig, berichten wij u zelf.

Gaat u examen doen, denk dan aan de richtlijnen:

 • Draag uw mondkapje zoveel mogelijk, in ieder geval totdat u op uw plaatst bent.
 • Houd 1,5 meter afstand tot medekandidaten en examinatoren.
 • Desinfecteer of was regelmatig uw handen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Blijf thuis als u klachten heeft.

Nog geen data voor het (her)examen doorgegeven?

Als de factuur betaald is, ontvangt u vanzelf van STEK een mail met een login voor het examenplatform. Hiermee maakt u gebruikersnaam en wachtwoord aan. Vervolgens kunt u zelf uw voorkeursdata (c.q. verhinderdata voor een her) voor uw examen opgeven. Op basis van uw data zullen wij u inplannen en ontvangt u van ons een bevestiging.
Let op: bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord goed! U heeft ze o.a. nodig voor:

 • het doorgeven en aanpassen van voorkeurs- of verhinderdata
 • het bekijken van uw behaalde cijfers.

Bel ons a.u.b. niet; ook wij houden ons aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en zijn met minimale bezetting aanwezig op kantoor. Heeft u toch nog vragen mail dan naar: examen@stek.nl

U kunt alvast bekijken hoe het nieuwe, digitale theorie-examen werkt. Een korte rondleiding vindt u hier:  

Bekijk de algemene richtlijnen van het RIVM

 

STEK-certificering voor bedrijven

> update 22 januari 2021:

Voor bedrijfscertificering zijn geen nieuwe maatregels van kracht. Audits worden corona-proof uitgevoerd.

Werken tijdens de avondklok

Vanaf zaterdag 23 januari 2021 mag u niet meer tussen 21 uur ’s avonds en half 5 ‘s ochtends op straat zijn zonder geldige reden. Veel werkzaamheden in de koude-, klimaat- en warmtepomp-sector moeten na 21 uur ’s avonds doorgaan. Zorg dat u zich aan de regels houdt en de juiste formulieren bij u hebt.

Verklaringen voor werknemers

Om na 9 uur ’s avonds te kunnen doorwerken, heeft uw werknemer twee verklaringen nodig:

 • Een werkgeversverklaring. Voor iedere werknemer vult u deze verklaring één keer in. Het ingevulde formulier geldt voor de hele periode dat de avondklok van kracht is.
 • Een ‘Eigen verklaring avondklok’. Dit formulier vult uw werknemer zelf in. Hij of zij kan dat doen voor een aaneengesloten aantal dagen dat tijdens de avondklok wordt gewerkt. Invullen kan online.
 • Een werknemer die tussen 9 uur ’s avonds en half 5 ’s ochtends aan het werk is, moet altijd beide formulieren bij zich hebben.

Verklaringen voor zzp’ers en ingeleende werknemers

Ook als zzp’er moet u twee verklaringen bij zich hebben: een eigen verklaring avondklok en een werkgeversverklaring avondklok. In de werkgeversverklaring moeten de (bedrijfs)naam en de contactgegevens van uw opdrachtgever staan. Als u geen opdrachtgever heeft vult u de naam van uw eigen bedrijf in.

Ook een uitzendkracht moet een eigen verklaring avondklok en een werkgeversverklaring avondklok bij zich hebben. De inlener moet in dit geval de werkgeversverklaring invullen en ondertekenen.

 

Informatie t.b.v. uw bedrijfsvoering:

–  Protocol ‘Samen veilig doorwerken’

–  Maatregelen ter bescherming en tegemoetkoming werkgevers i.v.m. het coronavirus

–  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers Tozo 2020

–  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor bedrijven NOW 2020

–  NOW-2

–  Tegemoetkoming Vaste­ Lasten mkb (TVL)

–  Digitaal veilig thuiswerken

 

 

Snel menu
STEK