\"\"

STEK-platform voor o.a. hulpmiddelen en kennisontwikkeling. Ontdek ’t tijdens Deelnemersbijeenkomsten nov.

Graag nodigen we alle STEK-gecertificeerde bedrijven uit voor de Deelnemersbijeenkomsten in november 2021. Tijdens deze korte ontbijtsessies laten we u kennismaken met het STEK-Deelnemersplatform. Ook kunt u stemmen op kandidaten die zich gemeld hebben voor de bestuursfunctie vanuit het deelnemersveld.

Verspreid over Nederland organiseren we korte ontbijtsessies van 8.00 tot 9.15u met de volgende onderwerpen:

  • Welke ondersteuning en hulpmiddelen vindt u er voor o.a. audits en certificering
  • Wat biedt het platform aan kennis en informatie
  • Aanvullende ideeën voor het platform?
  • Verkiezing bestuurslid (de profielen ontvangt u per e-mail)

Data en locaties:

datum: inloop: programma: locatie:
di 9 nov. 7.30u 8.00 – 9.15u Van der Valk Zwolle
wo 10 nov. 7.30u 8.00 – 9.15u Het Branche Bureau, Naarden
8.00 – 9.15u Of online deelname
do. 11 nov. 7.30u 8.00 – 9.15u Van der Valk Tilburg

Denkt u a.u.b. aan een geldig coronatoegangsbewijs.

U kunt zich hier aanmelden (alleen voor STEK-gecertificeerde bedrijven):

 

Eerste helft 2021 bijna 1.000 geslaagden f-gassenexamens!

In 2020 moesten we vanwege corona de nodige examens uitstellen en verplaatsen. Gelukkig hebben we dat jaar achter ons en kunnen we al een tijd alle examens weer ruim aanbieden.

Bijna 1.000 personen hebben in de eerste helft van 2021 via STEK hun f-gassen-examens cat. 1 of cat. 2 (warmtepompen) gehaald. We feliciteren 995 mannen én vrouwen van harte met hun f-gassen persoonscertificaat!

Werkterrein breder – meer examens

Omdat het werkterrein van monteurs en installateurs steeds breder wordt, biedt STEK ook de nodige andere examens aan. U vindt op www.stek.nl/voor-examenkandidaten informatie over de volgende examens:

  • f-gassen cat. 1 t/m cat. 4
  • EPBD A en B
  • EPBD bijscholing
  • Basiskennis Koudetechniek
  • Basiskennis Klimaattechniek
  • Hardsoldeerkwalificatie

Emissies broeikasgassen 1990-2020

De uitstoot van broeikasgassen is de laatste 10 jaar gedaald, met een versnelling van deze daling sinds 2018.

In 2020 lag de emissie op basis van voorlopige cijfers 9,0% lager dan in 2019, een daling van 16,2 Mton CO2-equivalenten. De uitstoot in 2020 was 25,4% lager dan in 1990, op basis van voorlopige cijfers. Deze reductie zal waarschijnlijk tussen de 24 en 27 procent uitkomen; de definitieve cijfers over 2020 volgen begin 2022.

De doelstelling voor 2020 ten opzichte van 1990 bedraagt 25% minder broeikasgasuitstoot. De daling vond tussen 1990 en 2017 voor het overgrote deel plaats bij de overige broeikasgassen: de emissie van CH4, N2O en de F-gassen lag in 2020 54,3% lager dan in 1990. De laatste 3 jaren daalde ook de emissie van CO2: die lag in 2020 15,1% lager dan in 1990. Deze daling vond hoofdzakelijk plaats in de elektriciteitssector.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees het hele bericht

Bron: Compendium voor de Leefomgeving

‘Meer regie en handhaving overheid nodig op koude-, klimaat- en warmtepompsector’

De bestuursleden van STEK hebben op persoonlijke titel een artikel geschreven over de noodzaak van meer regie en handhaving door de overheid op de koude-, klimaat- en warmtepompsector.

Specialisten in koudetechniek vragen de overheid: “Pak nu de regie voor het halen van de klimaatdoelen!”

De overheid geeft de sector voor koude-, klimaat- en warmtepomptechniek alle ruimte om zelf richtlijnen op te stellen rond kwaliteit, emissiebeperking en energie-efficiency. De daaruit voortvloeiende ‘erkenningen’ leiden in de praktijk echter nauwelijks tot extra duurzaamheid. En dat terwijl handhaving van de officiële normering en regelgeving ernstig tekortschiet. Als de overheid haar klimaatdoelen wil halen, is het hoog tijd dat zij in deze sector de regie terug pakt.

Lees het hele artikel

Consumentenbond beveelt installatiebedrijven met STEK-bedrijfscertificaat aan

In de juli-aug editie van de Consumentengids, het magazine van de Consumentenbond, staat een artikel over airconditioning. In het artikel geeft de Consumentenbond aan dat je voor de aanschaf van airco’s het best kunt wenden tot een installatiebedrijf met een STEK-certificaat.

Dat compliment kunt u terecht in uw zak steken!

Lees het hele artikel:

 

 

 

.

Snel menu
STEK