\"\"

Aanmelden STEK-certificering voor bedrijven

Na uw aanmelding ontvangt u een offerte van de door u gekozen certificerende instelling (zie onder). Pas na uw akkoord op de offerte start het certificeringsproces.

  Heeft u behoefte aan een toelichting op of advies over bijv. het certificeringsproces of de soorten modules?*

  Keuze certificerende instelling*
  KIWASGS INTRON
  * STEK-certificering wordt uitgevoerd door certificerende instellingen (CI) SGS INTRON en Kiwa. Geef aan naar welke CI uw voorkeur uitgaat.

  Voor welke module(s) wilt u zich aanmelden?*
  f-gassen (module A)f-gassen voor Transportsector (module A/Transport)CO2 (module B)EPBD (module C)warmtepompen (module D)brandbare koudemiddelen (module E)

  Wilt u 1 a 2 keer per maand de STEK-nieuwsbrief ontvangen?
  JaNee

  Snel menu
  STEK