\"\"

Aanmelden STEK-certificering voor bedrijven

Na uw aanmelding ontvangt u een offerte van de door u gekozen certificerende instelling (zie onder). Pas na uw akkoord op de offerte start het certificeringsproces.

Keuze certificerende instelling (verplicht)
KiwaSGS INTRON
* STEK-certificering wordt uitgevoerd door certificerende instellingen (CI) SGS INTRON en Kiwa. Geef aan naar welke CI uw voorkeur uitgaat.

Voor welke module(s) wilt u zich aanmelden? (verplicht)
f-gassen (module A)f-gassen/Transport (module A/Transport)CO2 (module B)EPBD (module C)warmtepompen (module D)

Snel menu
STEK